Aktualności

Centrum prasowe

Drużyna Zet już tu jest! ECO uczy dzieci jak dbać o czyste powietrze

4 grudnia o godzinie 17:00 z okazji Mikołajek Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA zaprosiła najmłodszych wraz z opiekunami do swojej siedziby na ulicę Harcerską 15 w Opolu. Goście mogli zobaczyć elektrociepłownię i spotkać się z prawdziwym Św. Mikołajem.

Najważniejszą atrakcją Mikołajek był jednak oczekiwany przez najmłodszych premierowy pokaz spektaklu pt. „Drużyna Zet” w reżyserii Andrzeja Czernika, znanego opolskiej publiczności aktora, reżysera i dyrektora Teatru EKO Studio z Opola. Fabuła spektaklu ECO i Teatru EKO Studio dotyka niezwykle aktualnego problemu smogu i tzw. niskiej emisji, która powstaje w wyniku ogrzewania domów przestarzałymi piecami na paliwo stałe. 

ECO od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę jakości powietrza w miastach. Ważnym elementem tego procesu jest edukacja skierowana do najmłodszych. „Drużyna Zet” to kolejne przedstawienie, które ma za zadanie zaszczepić w młodym pokoleniu wrażliwość na kwestie związane z wpływem każdego z nas na jakość powietrza. – mówi Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO SA.

„Drużyna Zet” wyruszy ze swoją misją już wkrótce. Spektakl będzie pokazywany dzieciom w ogrzewanych przez ECO przedszkolach w pierwszej połowie 2018 roku, nie tylko w Opolu i na Opolszczyźnie, ale również na terenie działania całej Grupy Kapitałowej ECO SA.
Wcześniej firma wyprodukowała inne przedstawienia edukacyjne, takie jak „Gajowy Badura” czy „Piotruś i Smog”. Dotychczas, od 2008 roku cykl spektakli edukacyjnych zobaczyło blisko 50 000 dzieci w miejscowościach z terenu 10 województw ogrzewanych przez ECO.

 mikolajki
Dzieci bawiły się świetnie, ale też nauczyły się że trzeba dbać o powietrze

Lek na smog

Lek na smog, czyli JELFA i ECO uruchamiają najnowocześniejszą kotłownię w regionie jeleniogórskim

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO) wspólnie z Przedsiębiorstwem Farmaceutycznym JELFA SA uroczyście otworzyła nową, ekologiczną kotłownię gazową dostarczającą ciepło oraz gorącą wodę dla zakładu JELFA SA oraz Term Cieplickich w Jeleniej Górze. Uroczystość odbyła się 22 listopada na terenie ciepłowni przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze.

Dotychczas odbiorcy zaopatrywani byli w ciepło z kotłowni parowej opalanej miałem węgla kamiennego, która została przejęta przez ECO w 2014 roku. Wkrótce potem spółka licząc na duży efekt ekologiczny i znaczną poprawę efektywności energetycznej zdecydowała się na modernizację tego źródła. Prace zakończyły się w drugiej połowie 2017 roku, a kotłownia już dziś produkuje energię dla swoich odbiorców. W nowym źródle ciepła zasilanym paliwem gazowym zastosowano najnowocześniejsze technologie, które zapewniają znacznie wyższą sprawność wytwarzania ciepła.

- JELFA to ważny klient na mapie usług energetycznych świadczonych przez Grupę Kapitałową ECO SA. Tym bardziej cieszy nas fakt zabudowy tak nowoczesnej kotłowni, która będzie w pełni przystosowana do wysokiej jakości i zaawansowanego parku technologicznego naszego klienta - mówi Monika Stypułkowska, członek zarządu ECO SA - Modernizację kotłowni wykonano z wykorzystaniem najefektywniejszych technologii związanych z wytwarzaniem ciepła, co pozwoli na optymalne zarządzanie potrzebami cieplnymi zakładów JELFA - dodaje M. Stypułkowska.

Inwestycja jest również przyjazna dla środowiska naturalnego. W jej finansowanie chętnie włączył się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonane pomiary emisji potwierdzają, że złożony cel ekologiczny zostanie wykonany.

- Z naszych wyliczeń jasno wynika, że nowe źródło ciepła przyniesie znaczącą poprawę w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki inwestycji uda się ograniczyć emisję pyłu o 93%, a dwutlenku węgla o 50% w skali roku. Energetyka Cieplna Opolszczyzny od ponad 25 lat prowadzi konsekwentną politykę ograniczania wpływu procesu produkcji ciepła na środowisko naturalne. Ta inwestycja to kolejny krok w tą stronę – mówi Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO SA. - Korzyści z tej inwestycji niewątpliwie odczują mieszkańcy Jeleniej Góry - dodaje P. Krawczyk.

W kotłowni zabudowano trzy nowoczesne kotły parowe o konstrukcji płomienicowo-płomieniówkowej typu BWD 50. Łączna wydajność kotłów to 15 ton pary na godzinę. Każdy z kotłów wyposażony jest w palnik gazowy modulowany, dodatkowo dwa kotły posiadają ekonomizery do odzysku ciepła ze spalin, które podniosą sprawność do poziomu powyżej 95%.

Inwestycja została dofinansowana ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, który udzielił spółce ECO 2,4 mln złotych pożyczki. Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosły 3,6 mln złotych netto.

przeciecie wstegi

Zdj. Syboliczne przecięcie wstęgi z udziałem Prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły, Prezesa zakładów JELFA SA Waldemara Stępnia oraz Członków Zarządu ECO SA - Moniki Stypułkowskiej i Pawła Krawczyka

Rekordowa dotacja na ekologiczne modernizacje w Opolu

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała rekordową dotację na realizację dwóch dużych projektów sieciowych na terenie miasta Opola.

ECO zrealizuje w ramach projektów 44 zadania o łącznej wartości blisko 25 mln zł, z czego 15 mln zł stanowi kwota dotacji.

Zadania obejmą modernizację sieci cieplnych, budowę przyłączy i zastąpienie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, które ulokowane zostaną bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach. Pozwoli to na jeszcze lepsze dostosowania parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Dodatkowo pozwoli to na rozszerzenie oferty spółki o dostawę ciepłej wody systemowej.
- Inwestycje i modernizacje sieci ciepłowniczych mają na celu ograniczenie strat energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w miastach i są przez naszą spółkę realizowane bardzo konsekwentnie od wielu lat – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA – jednym z efektów projektów modernizacyjnych realizowanych w ramach przyznanej dotacji będzie zmniejszenie zużycia paliwa o około 1300 ton węgla rocznie, a to przekłada się na bardzo wymierny efekt ekologiczny.

 

Wymiana sieci na os. im. AK w Opolu

Fot. Wymiana sieci na osiedlu AK w Opolu

Realizacja inwestycji zakończy się w 2023 roku. W ich efekcie zmodernizowanych zostanie m.in. blisko 10 km sieci cieplnych w Opolu. Zlikwidowane zostaną również 34 grupowe węzły cieplne, a w zamian za nie zostanie zainstalowanych 135 węzłów indywidualnych, co przyniesie przede wszystkim spore oszczędności dla klientów. Zakończenie inwestycji oznaczać będzie dla mieszkańców Opola zmniejszenie emisji CO2 o ponad 2700 ton rocznie i spadek emisji pyłów o ponad pół tony rocznie. Ograniczeniu ulegnie również emisja innych gazów i zanieczyszczeń powietrza.

Środki przyznane spółce pochodzą z Funduszu Spójności w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie 44 zadania planowane do realizacji w ramach przyznanych dotacji zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola oraz wpisane do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (ZIT).

Rusza nabór wniosków na ekologiczne dotacje dla mieszkańców Opola

Już 1 sierpnia startuje program „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” realizowany wspólnie przez Miasto Opole i Energetykę Cieplną Opolszczyzny.

 

Od 1 sierpnia w mobilnym punkcie informacyjnym ECO w Strefie Ciepła na opolskim Rynku mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami programu i procedurą jaka towarzyszy jego realizacji. Ci z opolan, którzy kwalifikują się do skorzystania z dotacji uzyskają pomoc w wypełnieniu stosownej deklaracji, którą następnie należy złożyć w pokoju 319 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.


Po weryfikacji zebranych deklaracji mieszkańcy zainteresowani dotacjami zostaną poinformowani o naborze wniosków, poprzez m.in. ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
- Zależy nam bardzo, aby ze środków skorzystało jak najwięcej osób. Każdy wniosek będzie dokładnie analizowany – mówi Małgorzata Rabiega, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM – Należy jednak pamiętać, że korzystamy ze środków publicznych, których wydatkowanie jest ujęte w ramy nie do pominięcia, na przykład termin rozliczenia dotacji – dodaje.

Tegoroczne inwestycje muszą zostać wykonane do 30 listopada 2017 roku i rozliczone do końca roku, ale składane deklaracje mogą dotyczyć również realizacji przyszłorocznych.

- W zależności od wybranego źródła ciepła czas realizacji inwestycji może być różny, zależny od procedur obowiązujących po stronie innych uczestników procesu np. Zakładu Gazowniczego w przypadku ogrzewania gazowego. ECO oferuje bowiem nie tylko ciepło systemowe, ale pełen wachlarz sposobów ogrzewania, dla których przewidziano wsparcie w programie – przypomina Monika Kowalczyk, kierownik działu handlowego ECO SA - Ogrzewanie to bowiem produkt długoterminowy, obliczany na wiele lat bezawaryjnego działania i dlatego inwestując w jego wymianę warto poświęcić więcej czasu i otrzymać komfortowe rozwiązanie.

Program „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” wypełnia lukę po wygaszanym obecnie programie likwidacji niskiej emisji „Kawka”, wypiera również realizowany dotychczas przez miasto system dotacji w zakresie wymiany źródeł ciepła, na zadania zrealizowane przed podpisaniem umowy doatcji.

- Cieszy nas profesjonalne wsparcie w ramach współpracy z ECO i wszystkim korzystającym z programu je polecamy. Przy korzystaniu z dotacji np. na kocioł na paliwo stałe, spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą bardzo ważnym jest przed zapłatą faktury za taki kocioł, sprawdzenie czy sprzedawca wystawi nam deklaracje zgodności CE, potwierdzającą że kocił spełnia 5 klasę. Zdarza się, że wystawiane przez firmy deklaracje, nie dotyczyły zakupionego przez wnioskodawcę kotła albo parametry techniczne kotła ujęte w deklaracji nie zgadzały się z parametrami urządzeń – zwraca uwagę Małgorzata Rabiega.
- Skorzystanie z pomocy naszych specjalistów gwarantuje wyeliminowanie takich przypadków i skuteczność w pozyskaniu dotacji – dodaje Monika Kowalczyk z ECO.

Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości co do wyboru nowego źródła ciepła, ECO oferuje specjalistyczną pomoc. Uzbrojeni w szeroką wiedzę z zakresu źródeł ogrzewania energetycy przeprowadzą wizję lokalną i zaproponują optymalne z punktu widzenia technicznego, ekologicznego i ekonomicznego rozwiązanie. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku o dotację i podpisanie umowy na realizację inwestycji, przy czym jej wykonawcą może być zarówno ECO, jak też dowolnie wybrana firma czy osoba. W przypadku wyboru ECO w zakresie wykonawstwa mieszkańcy Opola mogą dodatkowo liczyć na pomoc w załatwieniu formalności związanych z pozyskaniem dodatkowych, preferencyjnych źródeł finansowania, np. z WFOŚiGW, w kwocie nie przewyższającej kosztów całej inwestycji.

Zarówno Miasto Opole jak i ECO już teraz zapowiadają kontynuację programu w latach kolejnych. Więcej nt. samego programu można przeczytać na stronie www.ecosa.pl/oddechdlaOpola

Przypomnijmy, że porozumienie dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i Zarząd Energetyki Cieplnej Opolszczyzny już w czerwcu. Głównym założeniem programu jest eliminacja zanieczyszczeń pyłowych z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, jak też ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie norm jakości powietrza w Opolu. To wszystko za sprawą systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu i montażu proekologicznego systemu ogrzewania. Partnerzy projektu „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” przygotowali dla mieszkańców miasta zmagających się z eksploatacją przestarzałych pieców kompleksową usługę. Miasto Opole gwarantuje wysokie dotacje celowe, a pracownicy ECO pomogą w doborze optymalnego sposobu ogrzewania, przeprowadzeniu procedury pozyskania środków i realizacji przedsięwzięcia.

Rekordowy zysk i zmiany w radzie nadzorczej ECO

Energetyka Cieplna Opolszczyzny kolejny rok z rzędu zakończyła rekordowym zyskiem. W 2016 roku ciepłownikom w całym kraju sprzyjały zarówno warunki pogodowe, jak też korzystne warunki cenowe w zakresie paliw. Rekordowa pod względem czasu trwania jak i temperatur zima, spowodowała znaczący w stosunku do lat ubiegłych wzrost sprzedaży zarówno energii cieplnej, jak również elektrycznej.

Energia w ECO jest bowiem od lat produkowana w źródłach kogeneracyjnych, co stanowi ważny element kształtowania polityki proekologicznej oraz cenowej. Nie bez znaczenia jest stały wzrost liczby klientów naszej spółki i dobre wyniki Grupy Kapitałowej ECO. Ponad połowa zysku to dywidendy ze spółek zależnych. W 2016 roku ECO dwukrotnie obniżała ceny swoich produktów dla klientów. Mieszkańcy Opola w skali roku uzyskali łącznie 3% oszczędności na rachunkach za ciepło, a ECO wydała w tym czasie ponad 20 mln zł na inwestycje zarówno w niezawodność i bezpieczeństwo dostaw, ale też w ochronę środowiska.

Zysk spółki za 2016 rok przekroczył 38 mln zł (zysk netto za 2015 r. wyniósł przeszło 33 mln zł). Dla akcjonariuszy spółki oznacza to solidny zastrzyk finansowy w postaci dywidendy w wysokości niemal 32,5 mln zł, z doskonałej inwestycji, jaką są akcje Energetyki Cieplnej Opolszczyzny. Budżet największego akcjonariusza ECO - Miasta Opola zasili ponad 17 milionów, a drugi co do wielkości właściciel akcji ECO otrzyma ponad 15 mln zł dywidendy za 2016 rok.
W ECO tymczasem dobiegają końca prace w zakresie budowy nowej wieloletniej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej ECO. W zmieniającym się otoczeniu ekonomiczno - prawnym jej założenia oscylować będą wokół stałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych ogrzewanych przez ECO miast.

W związku z potrzebą pogłębienia relacji między największymi akcjonariuszami Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA, została podjęta wspólna decyzja o wejściu Pana Arkadiusza Wiśniewskiego do rady nadzorczej spółki. Efektywna współpraca między akcjonariuszami jest kluczowa dla dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a obecność Prezydenta Opola w radzie, podobnie jak przedstawiciela drugiego największego akcjonariusza dra Andreasa Reichela, będzie tego najlepszym potwierdzeniem. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski jest członkiem rady nadzorczej od 22 czerwca.

Do góry