Aktualności

Energia ludzi

Dziś w Pałacu Prezydenckim, po raz ósmy, uhonorowano laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod patronatem Pezydenta RP.

 

odbior certyfikatu PPP

Zdjęcie: Prezes ECO odbiera certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom z rąk Prezydenta RP

Kandydatów do certyfikatu co roku zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”, promując pracodawców wyróżniających się w przestrzeganiu prawa pracy - zwłaszcza stabilności zatrudnienia. Cenione jest też poszanowanie przepisów bhp oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. W wypadku powodzenia w konkursie - certyfikatem można posługiwać się przez trzy lata. W dwudziestce tegorocznych laureatów znalazły się aż dwie firmy energetyczne, w tym Energetyka Cieplna Opolszczyzny.

- Uznaliśmy, że złożenie wniosku w Komisji Krajowej będzie najlepszą okazją do tego, aby pokazać, że ECO to firma, w której pracownicy są podmiotem, a nie przedmiotem - mówi szef zakładowej “Solidarności” Jan Poczajewiec. To nie jest certyfikat łatwy do zdobycia, ale związkowcy jednogłośnie uznali, że nasza spółka na niego zasługuje.
- Od lat prowadzimy konsekwentną politykę personalną, nastawioną na podnoszenie kwalifikacji pracowników i angażowania ich w najważniejsze sprawy firmy - dodaje prezes ECO SA Wiesław Chmielowicz. Od lat też obserwujemy tego efekty w postaci wzrostu efektywności, troski pracowników o wynik i autentycznego dialogu, jaki trwa w ECO pomiędzy załogą a kadrą zarządzającą. Dzieje się tak m.in. dzięki otwartej komunikacji wewnętrznej, jak i współpracy wymiernej chociażby w fakcie, że pracownicy mają duży wpływ na decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki.

przedstawiciele ECOZdjęcie: Przedstawiciele pracodawcy ECO SA i NSZZ SOlidarność z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Do góry