Aktualności

KAWKA z ECO bez zmian!

Odpowiadając na pytania naszych klientów, które pojawiły się po ostatnich publikacjach prasowych dotyczących zmian w realizacji programu KAWKA, informujemy, że zadania zgłoszone do I i II edycji programu , który obejmuje 88 budynków w Opolu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich są realizowane zgodnie z zawartymi umowami przyłączeniowymi i umowami o dotację. Prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zakłada zakończenie realizacji i rozliczenie dotacji do końca 2017 roku. Doniesienia prasowe o wstrzymaniu dotacji NFOŚiGW na realizację programu Kawka dotyczą jego III edycji.

Cieszymy się, że w efekcie realizacji programu Kawka I i II możliwe będzie nie tylko zwiększenie komfortu naszych klientów poprzez zastąpienie pieców kaflowych ciepłem systemowym z ECO, ale przede wszystkim ograniczenie emisji szkodliwych pyłów PM10 w powietrzu o ponad 16 ton.

Do góry