Aktualności

feed-image

Centrum prasowe

Rozgrzej biznes z ECO i PNT

Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Park Naukowo Technologiczny uruchamiają konkurs na najlepszy pomysł na biznes w dziedzinie energetyki.


Innowacje w obszarze produkcji energii, technologie oszczędne i przyjazne dla środowiska, wydajna i efektywna organizacja - kreowanie dokładnie takiej wizji przyszłości w dziedzinie energetyki to główny cel jaki stawiają przed uczestnikami organizatorzy programu akceleracyjnego „Warm up your business”.
Celem programu akceleracyjnego „Warm up your business” jest działanie na rzecz budowy ekosystemu startupowego, który umożliwi tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, spin-off itp, gotowych do wejścia na rynek przy zaangażowaniu biznesowego oraz społecznego partnerstwa ECO i PNT.

- Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem, które pozwala na wyszukiwanie biznesowych pomysłów innowacyjnych na wczesnym etapie organizacji, które mogą być w przyszłości objęte finansowaniem z odpowiednich Programów Operacyjnych lub finansowaniem odrębnym z funduszy inwestycyjnych - mówi prof. Jarosław Mamala, prezes zarządu Parku Naukowo Technologicznego w Opolu, jeden z pomysłodawców konkursu.

ECO dysponuje fachową wiedzą i doświadczeniem w branży energetycznej oraz zabezpieczeniem środków finansowych potrzebnych do realizacji programu.
- Innowacyjność i ekologia to obszary, które są niezwykle istotne w prowadzonej przez nas działalności – mówi Paweł Krawczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych ECO SA – dlatego chcemy je w takiej formie promować zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy wchodzą lub za chwilę wejdą na rynek pracy w naszej branży.

Pierwszy etap konkursu zaczyna się 13 marca i będzie trwał przez miesiąc. Na tym etapie ważny jest pomysł na biznes. Formuła programu jest prosta - masz skończone 16 lat i masz pomysł na biznes? - nie czekaj, tylko aplikuj na www.warmupbiznes.pl

Pomysły można zgłaszać w trzech obszarach: rozwiązania w zakresie zmiany lub rozwoju technologii, rozwiązania proekologiczne i prośrodowiskowe, rozwiązania organizacyjno – marketingowe.

Pomysł, innowacyjność i możliwość jego wdrożenia - to kryteria pierwszej weryfikacji. Autorzy 10 najlepszych pomysłów wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach oraz indywidualnych spotkaniach z mentorami. To pod ich skrzydłami pomysł na biznes nabierze kształtu i właściwego modelu finansowego. Warsztaty praktyczne z zakresu m.in. wystąpień publicznych, budowy modeli biznesowych, design thinking, komercjalizacji badań i patentów, pomogą tak w przygotowaniu projektu, jak i jego prezentacji przed komisją konkursową podczas gali finałowej.

Honorowy patronat nad programem organizowanym przez ECO i PNT objął Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski: - Każdy program, który wspiera młodych ludzi stojących u progu swojej przygody z biznesem jest bardzo cenny dla naszego miasta – mówi Arkadiusz Wiśniewski - jeśli można coś zrobić lepiej to należy, szczególnie w obszarach, które mają wpływ na środowisko. Innowacyjność, ekologia i rozwój przedsiębiorczości to mocne filary strategii rozwoju naszego miasta.

Do wygrania w konkursie są atrakcyjne nagrody: 10 tys. zł dla studentów, doktorantów, absolwentów i startupów oraz 5 tys. zł dla uczniów szkół średnich, a także możliwość założenia spółki celowej w partnerstwie z ECO i PNT.

Szczegóły programu są dostępne na stronie www.warmupbiznes.pl

pobierz plakat

Kolejne miliony z Unii Europejskiej na sieci ciepłownicze w Opolu

Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali kolejną umowę na dofinansowanie przesyłu i dystrybucji ciepła.

Projekty o łącznej wartości ponad 4 mln zł, zasili dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z zapisami umowy ECO przebuduje osiedlową sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Konsularnej w Opolu, wybuduje sieci i przyłącza cieplne i zabuduje 5 indywidualnych węzłów cieplnych, które zastąpią zlikwidowany węzeł grupowy.
Przebudowana zostanie również sieć w rejonie ul. Sosnkowskiego o łącznej długości ponad 1000 mb.

Umowa został podpisana w Warszawie przez Monikę Stypułkowską Członka Zarządu ECO ds. Ekonomicznych oraz Artura Szymona Michalskiego Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Janusza Tarnopolskiego Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego NFOŚiGW.
Wartość dotacji to niemal 2 mln złotych – mówi Monika Stypułkowska – unijne fundusze są dla nas potężnym wsparciem w procesie modernizacyjnym, którego efektem będzie zarówno ochrona środowiska, jak też poprawa niezawodności dostaw naszego ciepła.


Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 80 kg, a dwutlenku węgla o 359 ton.
Rocznie zaoszczędzonych zostanie około 170 ton węgla. Realizacja projektu ma się zakończyć w 2021 roku.

dofinansowanie dla ECO

fot. Umowę podpisują (od prawej) Monika Stypułkowska z ECO i Artur Szymon Michalski z NFOŚiGW

Najgorętszy Dzień Kobiet w Opolu

8 marca o godzinie 17:30 zapraszamy wszystkie Panie na Dzień Kobiet do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.

Z okazji Dnia Kobiet nasze industrialne plenery będą tętnić gorącymi rytmami Salsy. Specjalnie dla Pań przygotowaliśmy w tym dniu:


  • warsztaty Salsa Solo prowadzone przez instruktora szkoły tańca Salsa Fuerte

  • pokaz tańców latynoamerykańskich

  • wieczorne zwiedzanie elektrociepłowni

Dodatkowo każda uczestniczka otrzyma od nas upominek – wyjątkowy kalendarz ECO wydany z okazji 50 lat ciepłownictwa w Opolu.
Zapraszamy - wstęp wolny.
Szczegóły na naszym fanpagu na Facebooku

salsa

40 milionów dla czystszego powietrza, czyli ECO kogeneracja w ofensywie

Produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej to rozwiązanie, które podbija energetykę od dawna – jest nie tylko efektywne, ale też ekologiczne, a rozwój kogeneracji w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W GK ECO rozwiązania kogeneracyjne funkcjonują od dawna, a dynamiczny rozwój tego obszaru był bodźcem do utworzenia w 2012 roku spółki ECO Kogeneracja. W ostatnim czasie działalność spółki nabrała wyjątkowego tempa. Wszystko za sprawą dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę dwóch nowych układów kogeneracyjnych zlokalizowanych w Malborku i Tarnobrzegu.

1

fot. Podpisanie umów wartych 40 mln. (od lewej) Karol Szotek – Prokurent Introl-Energomontaż, Mirosław Romanowicz Prezes Zarządu ECO Kogeneracja, Wojciech Radziewicz Prokurent ECO, Paweł Krawczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych ECO i Monika Stypułkowska Członek Zarządu ds. Ekonomicznych ECO

Nowe projekty wysokosprawnej kogeneracji oparte na gazowych agregatach prądotwórczych, będą stanowić dodatkowy element infrastruktury technicznej w obydwu miejscowościach – mówi Mirosław Romanowicz Prezes Zarządu ECO Kogeneracja - zastosowanie nowych układów produkcyjnych pozwoli na lokalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo -gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych z węglowych kotłowni systemowych w zakresie od około 30% w okresie zimowym i aż do 100% w okresie letnim, co de facto oznacza po prostu wyłączenie kotłowni węglowych w tym czasie. Uruchomienie układów kogeneracyjnych nie tylko wpłynie bezpośrednio na obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń, ale też podniesie bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej.
Osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji to główne założenie wsparcia finansowego udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tego typu inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Nowoczesne jednostki wytwórcze oparte będą na wysokosprawnych agregatach gazowych o łącznej mocy: w Malborku - 3,6 MW (ciepło) oraz 4,0 MW (energia elektryczna); w Tarnobrzegu - 4,8 MW (ciepło) oraz 5,4 MW (energia elektryczna).
Umowy dotyczące budowy źródeł wysokosprawnej kogeneracji w Malborku i Tarnobrzegu zostały podpisane w Opolu, gdzie mieści się siedziba spółki ECO Kogeneracja. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Introl - Energomontaż Sp.z o.o. oraz Ferox Energy Systems Sp. z .o.o.
Całkowity koszt realizacji projektów wyniesie ponad 40 milionów złotych, z czego blisko 13,5 miliona to wysokość dotacji. Pozostałe koszty pokryje ECO Kogeneracja, posiłkując się kredytami komercyjnymi.
Termin przekazania do użytkowania obu projektów został wyznaczony na 31 grudnia 2019 roku.

2

Fot. Umowy zostały podpisane (od lewej) Karol Szotek – Prokurent Introl-Energomontaż, Mirosław Romanowicz Prezes Zarządu ECO Kogeneracja

 

„Przyszłość” bez smogu

Skąd bierze się smog? Jak wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt? Jak zadbać o czyste powietrze? Na te pytania poznały odpowiedź dzieci, mieszkańcy Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. Z okazji trwających ferii zimowych Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA zaprosiła dziś najmłodszych wraz z opiekunami na premierowy pokaz nowego spektaklu edukacyjnego pt. „Drużyna Zet”.

Spektakl w reżyserii znanego opolskiej publiczności aktora Andrzeja Czernika odbędbył się 23 stycznia (wtorek) w Teatrze EKO Studio w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4 o godzinie 10:00. Uczestniczyło w nim blisko 80 dzieci z klubów osiedlowych OSM „Przyszłość”: Chaberek, Feniks i Zaodrze.

Druzyna Z premiera w EKO StudioNajmlodsi mieszkancy OSM Przyszlosc
ECO od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę jakości powietrza w miastach. Ważnym elementem tego procesu jest edukacja skierowana do najmłodszych. „Drużyna Zet” to kolejne przedstawienie, które ma za zadanie zaszczepić w młodym pokoleniu wrażliwość na kwestie związane z wpływem każdego z nas na jakość powietrza. – mówi Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO SA.

„Drużyna Zet” wkrótce po feriach wyruszy ze swoją misją do dzieci z miast, w których ECO dostarcza energię cieplną. Spektakl będzie pokazywany dzieciom w ogrzewanych przez ECO przedszkolach w pierwszej połowie 2018 roku, nie tylko w Opolu i na Opolszczyźnie, ale również w Tarnobrzegu, Kutnie, Malborku i Jeleniej Górze. Łącznie „Drużynę Zet” zobaczy około 10 000 najmłodszych.
Do góry