CSR

Wsparcie dla Katedry

ECO od 2014 roku aktywnie uczestniczy w dziele renowacji XII wiecznej Opolskiej Katedry, wspierając finansowo, rzeczowo, udzielając pomocy eksperckiej oraz organizując aukcje i koncerty charytatywne.
W ramach współpracy zorganizowaliśmy między innymi koncert zespołu Bednarek i występ Grupy MoCarta, z których całkowity dochód przeznaczono na renowację budynku katedry. Wraz z TVP3 Opole wyprodukowaliśmy film pt. „Prace na wysokościach”, który przedstawia historię i współczesność opolskiej katedry.
Poniżej film, który jest obrazem scanningu 3D budynku Katedry, który sfinansowaliśmy. Materiał pokazuje, jak dokładnie została odwzorowana Katedra. Dzięki otrzymanej dokumentacji w przypadku jakiegokolwiek zniszczenia, każdy element będzie można odtworzyć.

 

Do góry