CSR

Więcej niż ciepło

Równolegle do prowadzonej działalności ECO SA realizuje działania wspierające inicjatywy lokalnych społeczności na terenie, na którym spółka świadczy swoje usługi. Od wielu lat ECO wspiera sport, kulturę i prowadzi działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców miast, docierając nawet do najmłodszych konsumentów ciepła.

sport  SPORT ZAWODOWY I AMATORSKI

ECO wspiera inicjatywy o charakterze sportowym, w ramach współpracy reklamowej z klubami sportowymi, szkołami i stowarzyszeniami. ECO jest strategicznym partnerem OKS ODRA OPOLE. Wsparcie klubu ODRA OPOLE pozwoliło m.in. na prowadzenie przez klub zajęć sportowych dla grup młodzieżowych i dziecięcych, w których uczestniczy ponad 200 młodych sportowców.
Wraz z MOSiR Opole współorganizowany jest corocznie letni turniej „ECO Silesia Cup”, w którym nagradzane są najlepsze amatorskie zespoły siatkówki plażowej.
W latach 2010-2015 w turnieju wzięło udział ok. 520 zespołów.
Promując zdrowy i aktywny tryb życia wśród dzieci, ECO organizuje letnią akcję „Bezpiecznie nad wodą” oraz współorganizuje wraz z Duszpasterstwem Akademickim Xawerianum „Dzień Dziecka na sportowo”, w którym udział bierze rocznie ponad 500 dzieci z klas 3-6 opolskich szkół podstawowych.

culture  KULTURA I EDUKACJA

ECO SA wspiera szereg ważnych dla życia społeczności lokalnej wydarzeń kulturalnych, m.in. o charakterze muzycznym. Jednym z nich jest organizowany wraz z Opolskim Stowarzyszeniem Perkusyjnym „Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny”.
Prowadząc liczne akcje informacyjno-edukacyjne zachęcamy mieszkańców miast do świadomego i efektywnego korzystania z energii elektrycznej i ogrzewania. Od wielu lat spółka jest organizatorem przedstawień teatralnych w przedszkolach, do których dostarczane jest ciepło systemowe ECO. Do roku 2015 odbyło się 346 spektakli wystawionych przez Teatr EkoStudio z Opola, które obejrzało blisko 26 tysięcy przedszkolaków. Przedstawienie oparte na literaturze dziecięcej, uczy najmłodszych efektywnego korzystania z energii cieplnej.
Wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz kapelanem opolskiego sportu ECO SA w 2014r. zorganizowała „Olimpiadę wiedzy i wartości
w sporcie”. Udział w Olimpiadzie wzięło około 1000 uczniów z 64 szkół ponadgimnazjalnych głównie z Opola i Opolszczyzny, a także z województw śląskiego i dolnośląskiego.

charyty  DZIAŁANIA CHARYTATYWNE

ECO wspiera również współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami pożytku publicznego. Spółka od 20 lat wspiera organizację Wigilii dla Samotnych
i Bezdomnych w Opolu, podczas której w roku 2014 z pomocy skorzystało blisko 2 tys. osób. Spółka wspiera stale również Hospicjum Opolskie BETANIA oraz Fundację DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Wsparcie działalności społecznej w Opolu przez ECO w latach 2012-2015:

tabela


wykres

 

 Do góry