Grupa ECO

Przetargi - ECO Jelenia Góra

Środki trwałe

2017

 26.2017.JG


Termin składania ofert do dnia 07.07.2017r. do godz. 15:00

Wynajem placu o pow. 300 m2 w Jeleniej Górze  ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 9A (Cieplice).

26.2017.JG.pdf

18.2017.JG


Termin składania ofert do dnia 05.05.2017r. do godz. 12:00

Sprzedaż silników elektrycznych 2 szt o mocy: 132 i 400kW.

18.2017.JG.pdf

1.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 03.02.2017r. do godz. 12:00

Sprzedaż środków trwałych (samochód osobowy, ciężarowy, wózek widłowy, spychacz)

1_2017_JG.zip

 

Roboty budowlane

2017 rok

 

31.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00

Modernizacja części socjalnej budynku EC Miasto w Jeleniej Górze

31.2017.JG.zip


33.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00

Zabudowa węzłów ciepłowniczych, modułów c.w.u. oraz zamieszania pompowego c.o. w Jeleniej Górze

33.2017.JG.zip


30.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze

30.2017.JG.zip

30A.2017.JG

Pytanie i odpowiedź do postępowania.

Budowa przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze

30A.2017.JG.zip


3E.2017.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania. 

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.
3E.2017.JG.pdf

3D.2017.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania. 

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.
3D.2017.JG.zip

3B.2017.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana terminu składania ofert  na dzień 29.05.2017 r. do godz. 12:00.

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.
3B.2017.JG.zip

3A.2017.JG

Ogłoszenie uzupełnijące. 

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.
3A.2017.JG.zip

3.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 24.05.2017r. do godz. 12:00

Budowa stalowego komina H=40,2 m w EC Miasto w Jeleniej Górze ul. K.Miarki 31.

3.2017.JG.zip


17.2017.JG
Termin składania ofert do dnia 27.04.2017 r. do godz. 12:00
Rozbiórka obiektów budowlanych na terenie EC Miasto w Jeleniej Górze.
17.2017.JG.zip


14.2017.JG
Termin składania ofert do dnia 04.04.2017 r. do godz. 12:00
Wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy na osiedlu Orle w Jeleniej Górze.
14.2017.JG.zip


8.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 27.02.2017r. do godz. 12:00

Remont  komory osadczej oraz pionowych kanałów spalin do WS 3 i 4 wraz z konstrukcją wsporczą na IOS w EC Miasto w Jeleniej Górze.

8.2017.JG.zip
8.1.2017.JG.zip 
8.2.2017.JG.zip
8.3.2017.JG.zip


6.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.02.2017r. do godz. 12:00

Budowa sieci i przyłaczy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

6.1.2017.JG.zip 

6.2.2017.JG.zip

6.3.2017.JG.zip

6.4.2017.JG.zip

6.5.2017.JG.zip

Pytanie i odpowiedź do postępowania.

6A.2017.JG.pdf


 

2.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 09.02.2017r. do godz. 12:00

Modernizacja dachu turbinowni budynku głównego EC Miasto.

2.2017.JG.zip 


5.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 16.02.2017 r. do godz. 12:00

Remont komór ciepłowniczych.

5.2017.JG.zip

5A.2016.JG

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania.

Remont komór ciepłowniczych.

5A.2017.JG.pdf 


 

Dostawy

2017 rok

29.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 28.06.2017r. do godz. 12:00

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze

29.2017.JG.zip


28.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.06.2017 r.  do godz. 12:00

Dostawa modułów c.w.u. oraz zmieszania pompowego c.o. dla budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze.

28.2017.JG.zip

28A

Pytania i odpowiedzi.

28A.2017.JG.pdf


27A.2017.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla kotłowni lokalnych  w ECO Jelenia Góra.

27A.2017.JG.pdf

27.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 5.06.2017 r.  do godz. 10:30

 Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla kotłowni lokalnych  w ECO Jelenia Góra.

27.2017.JG.zip

21A.2017.JG

Uzupełnienie zestawienia materiałów.

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wolności 14 w Jeleniej Górze.

21.A.2017.JG.pdf

21.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 29.05.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wolności 14 w Jeleniej Górze.

21.2017.JG.zip

19.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 5.05.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa pompy zasilającej kotły eksploatowane w ECO JeleniA Góra.

19.2017.JG.zip


16A.2017.JG


Pytania i odpowiedzi do postępowania.

 Dostawa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych  w Jeleniej Górze.

16A.2017.JG.pdf

16.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.04.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych  w Jeleniej Górze.

16.2017.JG.zip


12.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 15.03.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

12.2017.JG.zip


7.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.02.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

7.2017.JG.zip


4.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 16.02.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa armatury odcinającej dla sieci ciepłowniczej eksploatowanej w ECO Jelenia Góra.

4.2017.JG.zip 


Usługi

2017 rok

24.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 15.06.2017r. do godz. 12:00. 

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci energii elektrycznej dla ECO Jelenia Góra. 

24.2017.JG.zip


 

11.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.03.2017 r. do godz. 12.00

 Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

11.2017.JG.zip


 10.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.03.2017 r. do godz. 12.00

 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

10.2017.JG.zip


 9.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2.03.2017 r. do godz. 12.00

Remont średni 4 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.

9.2017.JG.zip
  


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

2017 rok

21B.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wolności 14 w Jeleniej Górze.

21B.2017.JG.pdf

27C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego z gr. E dla kotłowni lokalnych  w ECO Jelenia Góra.

27C.2017.JG.pdf


16H.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Dostawa 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze.

16H.2017.JG.pdf

18A.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Sprzedaż środków trwałaych - 2 szt. silników elektrycznych o mocy: 132 i 400kV.

18A.2017.JG.pdf

4I.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Dostawa armatury odcinającej dla sieci ciepłowniczej eksploatowanej w ECO Jelenia Góra.
4I.2017.JG.pdf

14B.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy na osiedlu Orle w Jeleniej Górze.
14B.2017.JG.pdf

11C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Świadczenie usług fizycznegi i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Spólka z o.o.

11C.2017.JG.pdf

10C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w ECO Jelenia Góra Spólka z o.o.

10C.2017.JG.pdf

9C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Remont średni 4 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.

9C.2017.JG.pdf  

5A.2016.JG
Ogłoszenie o zamknięciu postępowania.
Remont komór ciepłowniczych.
5A.2017.JG.pdf

 

Do góry