Grupa ECO

Przetargi - ECO Jelenia Góra

Środki trwałe

2017

 

1.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 03.02.2017r. do godz. 12:00

Sprzedaż środków trwałych (samochód osobowy, ciężarowy, wózek widłowy, spychacz)

1_2017_JG.zip


2016

26

26.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 1.12.2016r. do godz. 12:00

Sprzedaż środków trwałych (samochód osobowy, ciężarowy, wózek widłowy, spychacz, dmuchawa) 

26.2016.JG.zip


15.1026.JG

Termin składania ofert do dnia 05.09.2016r. do godz. 12:00

15_2016_JG.zip

Sprzedaż środków trwałych (Silnik, giętarka, walcarka, prasa hydrauliczna) 

Roboty budowlane

2017 rok

14.2017.JG
Termin składania ofert do dnia 04.04.2017 r. do godz. 12:00
Wymiana sieci rozdzielczej i przyłączy na osiedlu Orle w Jeleniej Górze.
14.2017.JG.zip

 

8.2017.JG


Termin składania ofert do dnia 27.02.2017r. do godz. 12:00

Remont  komory osadczej oraz pionowych kanałów spalin do WS 3 i 4 wraz z konstrukcją wsporczą na IOS w EC Miasto w Jeleniej Górze.

8.2017.JG.zip
8.1.2017.JG.zip 
8.2.2017.JG.zip
8.3.2017.JG.zip


6.2017.JG


Termin składania ofert do dnia 21.02.2017r. do godz. 12:00

Budowa sieci i przyłaczy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

6.1.2017.JG.zip 

6.2.2017.JG.zip

6.3.2017.JG.zip

6.4.2017.JG.zip

6.5.2017.JG.zip

Pytanie i odpowiedź do postępowania.

6A.2017.JG.pdf


2.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 09.02.2017r. do godz. 12:00

Modernizacja dachu turbinowni budynku głównego EC Miasto.

2.2017.JG.zip 


5.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 16.02.2017 r. do godz. 12:00

Remont komór ciepłowniczych.

5.2017.JG.zip

5A.2016.JG

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania.

Remont komór ciepłowniczych.

5A.2017.JG.pdf

 

2016 rok

 

27.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 19.12.2016r. do godz. 12:00

Modernizacja dachu turbinowni budynki głównego EC Miasto.

27.2016.JG.zip

27A - Uzupełnienie ogłoszenia 27


24.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 9.11.2016r. do godz. 12:00

Dostawa chłodni wentylatorowej i agregatu dochładzającego dla ECO Jelenia Góra.

24.2016.JG.zip

 24.2016.JG

Ogłoszenia uzupełniające - pytania i odpowiedzi do postępowania.

Dostawa chłodni wentylatorowej i agregatu dochładzającego dla ECO Jelenia Góra.

24A.2016.JG.pdf

24B.2016.JG.pdf

24C.2016.JG.zip

24D.2016.JG.pdf


22.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 26.10.2016r. do godz. 12:00

Dostawa i zabudowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z wyposażeniem i powiązaniami SN i nN.

22_2016_JG.zip

Projekt Budowlany cz.1

Projekt Budowlany cz.2


21.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 18.10.2016r. do godz. 12:00.

Remont komina ceramicznego H=80 m w Jeleniej Górze. 

21_2016_JG.zip


19.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 7.10.2016r. do godz. 12:00

Odtworzenie kanału spalin do wentylatoraWS2 w EC Miasto w Jeleniej Górze. 

19.2016.JG.zip


18.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 29.09.2016r. do godz. 12:00

Remont przyłącza kablowego SN do Podstacji WG ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze. 

18_2016_JG.zip

Projekt Budowlany cz.1

Projekt Budowlany cz.2


17.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 29.09.2016r. do godz. 12:00

Remont komina stalowego H=40,2m w EC Miasto

17_2016_JG.zip


16.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 23.09.2016r. do godz. 12:00

Budowa przyłącza enegi elektrycznej budynku administracyjnego ECO Jelenia Góra przy ul. Karola Miarki 46 w Jeleniej Górze.

16.2016.JG.zip

Projekt cz.1

Projekt cz.2

Projekt cz.3


 14.2016.JG

 

Termin składania ofert do dnia 26.08.2016r. do godz. 12:00

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w EC Miasto w Jeleniej Górze - I etap

14_2016_JG.zip


13.2016.JG
Termin składania ofert do dnia 3.08.2016 r. do godz. 12:00

Rozbiórka napowietrznych rurociągów preizolowanych DN 350 I DN 100 zlokalizowanych na estakadzie w rejonie ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze.

13.2016.JG.zip

13A - Dokumentacja Projektowa


11.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 2.08.2016 r. do godz. 12:00

Rozbiórka baraku z garażami na terenie Ciepłowni Zabobrze w Jeleniej Górze.

11.2016.JG.zip


10.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 2.08.2016 r. do godz. 12:00

Remont dachu turbinowni budynku głównego w EC Miasto
10.2016.JG.zip


8.2016.JG
Termin składania ofert do dnia 22.07.2016 r. do godz. 12:00

Modernizacja Rozdzielni Potrzeb Własnych 0,4kV w EC Miasto w Jeleniej Górze.
8.2016.JG.zip


5.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 04.04.2016 r. do godz. 12:00

Dostawa i uruchomienie systemów zasilania i sterowania wentylatorów IOS w EC Miasto w Jeleniej Górze.

5.2016.JG.zip


4.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 04.04.2016 r. do godz. 12:00

Rozbiórka budynku kotłowni na terenie Ciepłowni Zabobrze w Jelenie Górze.

4.2016.JG.zip


3.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 22.02.2016 r. do godz. 12:00

Likwidacja siecie ciepłowniczej ul. Orkan w Jeleniej Górze. 

3.2016.JG.zip

3A - Pytania i odpowiedzi do postępowania


2.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 19.02.2016 r. do godz. 12:00

Zabudowa statycznego cyfrowego układu wzbudzania i regulacji napięcia generatora 6kV - TG5.

2.2016.JG.zip

2A - Pytania i odpowiedzi do postępowania


1.2016.JG

Termin składania ofert do dnia 19.02.2016 r. do godz. 12:00

Remont komór osadczych oraz kanału spalin kotła K 1 w EC Miasto.

1.2016.JG.zip


2015 rok

17.2015.JG

Termin składania ofert do dnia 08.01.2016 r. do godz. 12:00

17.2015.JG.zip

Rozbiórka torów kolejowych na terenie Ciepłowni Zabobrze.

17A.2015.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

17A.2015.JG.pdf

Rozbiórka torów kolejowych na terenie Ciepłowni Zabobrze.

2014 rok

 10.2014.JG

Termin składania ofert do dnia 25.07.2014 r. do godz. 12:00.

10.2014.JG.zip

Roboty rozbiórkowe  związane z likwidacją 6 szt. kotłów wodnych WR-10 w ciepłowni Zabobrze.

10a.2014.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

10A.2014.JG.pdf

Roboty rozbiórkowe  związane z likwidacją 6 szt. kotłów wodnych WR-10 w ciepłowni Zabobrze.

10B.2014.JG

Ogłoszenie o wyniku  postępowania.

10B.2014.JG.pdf

Roboty rozbiórkowe  związane z likwidacją 6 szt. kotłów wodnych WR-10 w ciepłowni Zabobrze.

  1.2014.JG

Termin składania ofert do dnia 10.03.2014 r. do godz. 12:00

1.2014.zip

Modernizacja instalacji odpylania w EC Miasto.

1A.2014.JG

Zmiana terminu składania ofert do dnia 14.03.2014 r. do godz. 12:00.

1A.2014.JG.pdf

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

1B.2014.JG

Ogłoszenie wyników postępowania.

1B.2014.JG.pdf

2013 rok

11JG

Termin składania ofert do dnia 13.06.2013 r.

11JG.zip

Modernizacja instalacji odżużlania w EC Miasto

11AJG

11AJG.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

7JG

Termin składania ofert do dnia 13.05.2013 r. do godz. 12:00

7JG.zip

Modernizacja instalacji odżużlania w EC Miasto

7AJG

Zmiana terminu składania ofert do dnia 20.05.2013 r. do godz. 12:00

7AJG.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7BJG

7BJG.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7CJG

Zmiana terminu składania ofert do dnia 23.05.2013 r. do godz.12:00.

7CJG.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7DJG

7Djg.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

4JG

Termin składania ofert do dnia 3.04.2013 r. do godz. 12:00

4JG.zip

Budowa stacji redukcyjno-schładzającej 38/04 MPa w EC Miasto

4ajg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4bjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ). Zmiana w załączniku nr 7 do SIWZ

4cjg.pdf

Zmiana terminu składania ofert - nowy termin do dnia 8.04.201 3 roku do godz. 12:00, Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4djg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4ejg.pdf

5JG

Termin składania ofert do dnia 19.04.2013 roku do godz. 12:00

5jg.zip

Modernizacja turbogeneratora TG2

5AJG

5ajg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5BJG

Zmiana terminu składania ofert do dnia 26.04.2013 roku do godz. 12:00

5Bjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5CJG

5cjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5DJG

5djg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5EJG

5ejg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5fJG

5fjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5gJG

5gjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5HJG

5Hjg.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

2JG

Termin składania ofert do dnia 4.03.2013 roku do godz. 10:00

2jg.zip

Modernizacja 2 kotłów OKR-40/50-etap II, zwiększenie sprawności i pewności ruchowej kotłów oraz modernizacja kotła OKR-40/50 nr 2 - modernizacja rusztu.

2AJG

2ajg.doc

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2BJG

2bjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2CJG

2cjg.pdf

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2DJG

2djg.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Dostawy

2017 rok

12.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 15.03.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

12.2017.JG.zip

7.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 21.02.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Jeleniej Górze.

7.2017.JG.zip

 

4.2017.JG

Termin składania ofert do dnia 16.02.2017 r. godz. 12:00

 Dostawa armatury odcinającej dla sieci ciepłowniczej eksploatowanej w ECO Jelenia Góra.

4.2017.JG.zip

 

2016 rok

 28.2016.JG


Termin składania ofert do dnia 15.12.2016r. godz. 12:00

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu marki Volkswagen Caddy 

28_2016_JG.zip


9

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2016r. do godz. 12.00

Dostawa rozdzielnicy nN 0,4kV do zasilania odbiorców IOS w  EC Miasto w Jeleniej Górze.

9.2016.JG.zip


6

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2016r. do godz. 12.00

Dostawa fabrycznie nowej 1 szt. Skody Superb.

6.2016.JG.zip


8

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2016r. do godz. 10.00

Dostawa fabrycznie nowych 6 szt. samochodów.

8.2016.zip

8A - Pytania i odpowiedzi

8B - Pytania i odpowiedzi


Usługi

2017 rok

11.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.03.2017 r. do godz. 12.00

 Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

11.2017.JG.zip

 

10.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.03.2017 r. do godz. 12.00

 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

10.2017.JG.zip

 

9.2017.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2.03.2017 r. do godz. 12.00

Remont średni 4 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.

9.2017.JG.zip

 

2016 rok


12.2016.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.08.2016r. do godz. 12.00

Kompleksowa obsługa geodezyjna ECO Jelenia Góra Spółka z o.o.

12.2016.JG.pdf


 

7.2016.JG

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2016r. do godz. 12.00.

Remont średni trzech silników nN o mocy 100kW.

7.2016.JG.zip

 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

2017 rok

4I.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Dostawa armatury odcinającej dla sieci ciepłowniczej eksploatowanej w ECO Jelenia Góra.
4I.2017.JG.pdf

11C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Świadczenie usług fizycznegi i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Spólka z o.o.

11C.2017.JG.pdf

10C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w ECO Jelenia Góra Spólka z o.o.

10C.2017.JG.pdf

9C.2017.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Remont średni 4 szt. silników elektrycznych eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.

9C.2017.JG.pdf 

 

5A.2016.JG
Ogłoszenie o zamknięciu postępowania.
Remont komór ciepłowniczych.
5A.2017.JG.pdf

 

2016 rok

21B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

21B.2016.JG.pdf

Remont komina ceramicznego H=80m w Jeleniej Górze.

 

 22E.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

22E.2016.JG.pdf

Dostawa i zabudowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z wyposażedniem i powiązaniami SN i nN.

 

17B_2016_JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Remont komina stalowego H=40,2m w EC Miasto. 

17B_2016_JG.pdf


7B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

7B.2016.JG.pdf

Remont średni trzech silników nN o mocy 100kW.

6A.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania

6A_2016_JG.pdf

Dostawa fabrycznie nowej 1 szt. Skody Superb.

5B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

5B.2016.JG.pdf

Dosatwa i uruchomienie systemów zasilania i sterowania wentylatorów IOS w EC Miasto w Jeleniej Górze.

4B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

4B.2016.JG.pdf

Rozbiórka budynku kotłowni na terenie Ciepłowni Zabobrze w Jeleniej Górze.

3C.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

3C.2016.JG.pdf

Likwidacja sieci ciepłowniczej ul. Orkana.

 2D.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

2D.2016.JG.pdf

Zabudowa statycznego cyfrowego układu wzbudzania i regulacji napięcia generatora 6kV - TG5.

1B.2016.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

1B.2016.JG.pdf

Remont komór osadczych oraz kanału spalin kotła K 1 w EC Miasto.

2015 rok

.. 

17C.2015.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

17C.2015.pdf

Rozbiórka torów kolejowych na terenie Ciepłowni Zabobrze.. 

14B.2015.JG


Ogłoszenie o wyniku postępowania.

14B.2015.JG.pdf

Modernizacja komina stalowego H=40,2 w EC Miasto. 

13E.2015.JG

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

13E.2015.JG.pdf

Projekt statycznego cyfrowego układu wzbudzania i regulacji napięcia generatorów 6kV. 

9A.2015.JG

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

9A.2015.JG.pdf

Budowa kanalizacji w EC Miasto w Jeleniej Górze -I etap. 

11C.2015.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

11C.2015.JG.pdf

Remont świetlików na dachu turbinowni budynku głównego EC Miasto. 

10B.2015.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

10B.2015.JG.pdf

Kontrola parametrów fizykochemicznych olejów turbozespołów eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze. 

8C.2015.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

8C.2015.JG.pdf

Remont średni czterech silników 6kV.

Do góry