Grupa ECO

Przetargi - ECO Kutno



Środki trwałe



Roboty budowlane

 2K

Termin składania ofert do dnia 26.02.2018r. do godz. 10.00.

Przebudowa części cisnieniowej w technologii ścian szczelnych dla kotła WR5-022 nr 7 w ciepłowni nr 1 przy ul. Oporowskiej 10A w Kutnie dla ECO Kutno Sp. z o.o.

2K-SIWZ

2KA-Ogłoszenie uzupełniające




Dostawy

Termin składania ofert do dnia 02.03.2018 r. do godz. 10:00 

Sukcesywna dostawa stabilizatorów ciepłej wody wraz z izolacją termiczną. 

4K.2018.zip

Termin składania ofert do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10:00 

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i maszyn ECO Kutno Spółka z o.o. na okres 2 lat. 

1K.2018.pdf


Usługi

 

2018

3K

Termin składania ofert do dnia 16.02.2018r. do godz. 14:00

Wykonanie usług archiwizacyjnych. 

3K_2018.zip


2017

5K

Termin składania ofert do dnia 27.11.2017r. do godz. 10:00 

Świadczenie obsługi serwisowej dla koparko - ładowarki Dressta 9.50M na 3 lata, garażowanej na terenie Ciepłowni nr 1 przy ul. Oporowskiej 10A w Kutnie. 

5K_2017.zip






Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


Do góry