Grupa ECO

Przetargi - ECO SA

Środki trwałe


Roboty budowlane

2017

 10

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.02.2017r. do godz. 10.00.

Budowa węglowego kotła rusztowego WR 4,5 na ekranach szczelnych wraz z układem odpylaniana kotłowni systemowej K-651 w Krapkowicach.

5-Dokumentacja przetargowa

5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.02.2017r. do godz. 10.00.

Remont dachu budynków biurowych JC w Opolu ul. Harcerska 15.

5-Dokumentacja przetargowa 


3

Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja trzonu komina stalowego podpartego w trójnogu na terenie kotłowni K-377 przy ul. Budowlanych w Oleśnie. 

3-Dokumentacja przetargowa


1

Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2017r. do godz. 10:00.

Remont sali konferencyjnej z bufetem, Opole, ul. Harcerska 15. 

1-Dokumetacja przetargowa

1A_2017 - Pytanie i odpowiedź


2016

 

114

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 10.01.2017r. do godz. 10.00.

Zabudowa węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Dubois 1 w Opolu. Program Kawka.

114-Dokumentacja przetargowa


113

Ofertę należy złożyc w terminie do dnia 10.01.2017r. do godz. 10.00.

Zabudowa węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Katowicka 40 w Opolu. Program Kawka.

113-Dokumentacja przetargowa


107

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 09.01.2017r. do godz. 10.00.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.01.2017r. godz. 10.00.

Modernizacja instalacji audiowizualnej sali konferencyjnej ECO S.A. ul. Harcerska 15 Opole.

107-Dokumentacja przetargowa

107A-Pytania i odpowiedzi

107B-Pytanie i odpowiedź

107C-Pytania i odpowiedzi

107D - Pytania i odpowiedzi


 

Dostawy

 

6

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 02.02.2017r. do godz. 10.00.

Sukcesywna dostawa standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych w JC ECO S.A. 

6-Dokumentacja przetargowa


115

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 12.01.2017r. do godz. 10.00.

Dostawa przełączników sieciowych do ECO SA ul. Harcerska 15 w Opolu.

115-Dokumentacja przetargowa


 

Usługi

 

2017

 

4

Ofertę należy złożyć do dnia 18.01.2017r. do godz. 10:00

Świadczenie usługi ochrony mienia na terenie kotłowni ECO S.A. przy ul. M.Konopnickiej 18A w Żaganiu

4-Dokumentacja przetargowa


2016

 

109

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2016r. do godz. 10:00

Diagnostyka maszyn wirujących w ECO S.A. 

109 - Dokumentacja przetargowa

109A-Pytanie i odpowiedzi


105

Ofertę należy złożyć do dnia  05.12.2016r. godz. 10:00.

Odbiór odpadów powstających w ECO S.A. w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

105-Dokumentacja przetargowa


 

89

Wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 05.10.2016r. godz. 12:00

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilinej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A.

89-Dokumentacja przetargowa


 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

112A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Usługi serwisowe - przegląd, konserwacje, usuwanie awarii, naprawy urzadzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wody lodowej w JC ECO SA Opole.

Wyniki


104C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie projektu budowlano-konstrukcyjnego zabudowy układu kogeneracji wraz z obiektami towarzyszącymi w lokalizacjach: Tarnobrzegi Malbork.

Wyniki

106A

Powiadomienie o wynikach postępowania na malowanie  głównej klatki schodowej kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106A-Wyniki


97A

Powiadomienie o wynikach postępowania na sprzatanie pomieszczeń w części administracyjno-biurowej budynku ciepłowni w Jelczu Laskowicach przy ul. Fabrycznej 21.

97A-Wyniki


108B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę i montaż przełaczników sieciowych dla ECO SA ul. Harcerska 15 w Opolu.

108B-Unieważnienie


98C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę mataeriałów biurowcych w ECO S.A., ECO Serwis oraz ECO Logistyka

98C-Wyniki


105A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odbiór odpadów z ECO S.A w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

105A-Wyniki


99A

Powiadomienie o wynikach postępowania na remont toalet przy sali konferencyjnej i bufecie w Opolu ul. Harcerska 15.

99A-Wyniki


102A

Powiadomienie o wynikach postępowania na przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

102A-Wyniki


73C

Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanaie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w odkrywce "ODRA I" przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.

73C-Wyniki


85A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.

85A-Wyniki


88B

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowa węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy pl. Piłsudskiego 12-14a w Opolu". Program Kawka.

88B-Wyniki


76A

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy Rynek 3of w Opolu". Program Kawka.

76A-Wyniki


86A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę kalendarzy na rok 2017 dla GK ECO S.A. 

86A-Wyniki


65A

Powiadomienie o wynikach postępowania na czyszczenie i przegląd techniczny separatorów, czyszczenie kanalizacji  deszczowej fi 150, 200, 300, 350, 400, 500, osadników oraz odcinek  kanalizacji sanitarnej fi 150 na terenie Ciepłowni Centralnej  ECO S.A w Opolu.

65A-Wyniki


82A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 4 w Opolu. Program Kawka.

82A-Wyniki


80A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 2 w Opolu. Program Kawka.

80A-Wyniki


79A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Dubois 3-5 w Opolu. Program Kawka.

79A-Wyniki


84A

Powiadomienie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla GK ECO S.A. 

84A-Wyniki


69A

Powiadomienie o wyniku postępowania na remont dachów budynku kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim RE Jelcz Laskowice.

69A-Wyniki


83A

Powiadomienie o wyniku postępowania na "Świadczenie usług sprzętowych związanych z eksploatacją kotłowni w Oddziale Lubuskim ECO S.A."

83A-Wyniki


72A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Remont dachu budynków biurowych JC ECO SA Opole ul. Harcerska 15".

72A-Wyniki


75A

Powiadomienie o wyniku postępowania  na odbiór rur i kolan preiozolowanych DN 200 z odzysku w ilości 784,1 mb.

75A-Wyniki


78A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na " Remont pomieszczeń biurowych w budynku B ECO SA Opole ul. Harcerska 15.

78A-Wyniki


OGL.STRZELCE

Powiadomienie o wynikach postępowań przetargowych dot. zabudowy węzłów cieplnych i wykonania instalacji co/cwu w rejonie Strzelce Opolskie. Program Kawka.

Kawka Strzelce Opolskie-Wyniki


49M

Powiadomienie o wynikach postępowania na budowę gazowej kotłowni parowej Jelfa w Jeleniej Górze w formule "zaprojektuj i wybuduj".

49M-Wyniki


66D

Powiadomienie o wynikach postępowania na Modernizację układu sterowania pompami popiołu w Oddziale Opole.

66D-Wyniki


81A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Remont komina trójprzewodowego H=80m na terenie kotłowni w Kluczborku. 

81A-Wyniki


74A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie pomostu komunikacyjnego z hali kotłów do istniejących podestów przeznaczonych do czyszczenia ekonomizerów wraz z opracowaniem projektu Sulechów K-1063 ul. Łąkowa. 

74A-Wyniki


Do góry