Grupa ECO

Przetargi - ECO SA

Środki trwałe

53

Sprzedaż nieruchomości w Kluczborku, Oleśnie i Tarnobrzegu.

Przetarg odbędzie się w Kluczborku w dniu 17.05.2017r. godz. 9.00 i 9.30, oraz w Tarnobrzegu w dniu 21.06.2017r. godz. 11.00.

53-Ogłoszenie


Roboty budowlane

2017

38

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2017r. do godz. 10:00.

Remonty budynków na terenie kotłowni przy ul. M. Konopnickiej 18A w Żaganiu.

38-SIWZ

38A-Pytania i odpowiedzi


43

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2017r. do godz. 10:00.

Remont budynku przesypowego pod składem węgla na terenie Oddziału Opole, ul. Harcerska 15.

43-SIWZ


31

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2017r. do godz. 10:00

Remont mostów powłokowych EC II na terenie O/Opole ul. Harcerska 15 w Opolu

31-SIWZ


48

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2017r. do godz. 10.00.

Modernizacja nastawni nawęglania w Opolu ul. Harcerska 15 w zakresie robót budowlanych.

48-Dokumentacja przetargowa


47

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2017r. do godz. 10.00.

Remont dachu budynku kotłowni ECII nad pomieszczeniami socjalnymi oraz dachu nad magazynem i halą wymienników jonitowych w Opolu ul. Harcerska 15.

47-Dokumentacja przetargowa


 41

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2017r. do godz. 10.00.

Remont elewacji budynkuC wraz ze schodami zewnętrznymi  w ECO S.A. Opole ul. Harcerska 15

41-Dokumentacja przetargowa


39

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2017r. do godz. 10.00.

Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Bytnara-Rudego, ul. Hubala i ul. Sosnkowskiego w Opolu wraz z przyłączami do 11 budynków.

39-Dokumentacja przetargowa

39A-Zmiana formularza ofertowego


20 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2017r. do godz. 10.00.

Budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 15-21 oraz 31-37 i węzłów w budynkach przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 7-13 oraz 15-21 oraz 23-29 oraz 31-37 oraz 39 w Opolu. 

20-Dokumentacja przetargowa


27

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017r. do godz. 10:00

Wykonanie prac remontowych i naprawczych w kotłowni przy ul. Cegielnianej 4a w Dębnie

27-Dokumentacja przetargowa


26

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja przenośników taśmowych T1A i T1B (dostosowanie do stref zagrożonych wybuchem) w Oddziale Opole

26-Dokumentacja przetargowa

26A - Pytania i opowiedzi


24

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2017r. do godz. 10:00

Remont budynku przesypowego pod składem węgla na terenie Oddziału Opole, ul. Harcerska 15.

24-Dokumentacja przetargowa


18

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2017r. do godz. 10.00.

Naprawa, konserwacja i remont 3 szt. kominów stalowych w Sulechowie i Żarach w Oddziale Lubuskim ECO S.A.

18-Dokumentacja przetargowa


 

 10

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2017r. do godz. 10.00. 

Budowa węglowego kotła rusztowego WR 4,5 na ekranach szczelnych wraz z układem odpylaniana kotłowni systemowej K-651 w Krapkowicach.

5-Dokumentacja przetargowa

10A-Ogłoszenie uzupełniające

10B-Ogłoszenie uzupełniające

10C-Ogłoszenie uzupełniające

10D-Ogłoszenie uzupełniające

10E-Ogłoszenie uzupełniające


5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.02.2017r. do godz. 10.00.Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.02.2017r. godz. 10.00.

Remont dachu budynków biurowych JC w Opolu ul. Harcerska 15.

5-Dokumentacja przetargowa 

5A-Ogłoszenie uzupełniające

5B- Pytanie do postępowania


3

Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2017r. do godz. 10:00

Modernizacja trzonu komina stalowego podpartego w trójnogu na terenie kotłowni K-377 przy ul. Budowlanych w Oleśnie. 

3-Dokumentacja przetargowa

3A-Ogłoszenie uzupełniające

3B-Ogłoszenie uzupełniające


 

Dostawy

 

2017

 

50

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2017r. do godz. 10:00.

Dostawa preparatu do czyszczenia wymienników ciepła w Oddziale Opole. 

50_2017.pdf

50A - Pytanie i odpowiedz


 

34

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2017r. do godz.10.00.

Dostawa 82 sztuk filtrów powietrza wlotowego do turbosprężarki turbiny gazowej Siemens SGT300 dla O/Opole ul. Harcerska 15.

34-SIWZ

34A-Ogłoszenie uzupełniające


44

Ofertę należy złożyć w terminie do 14.04.2017 r. do godz.10:00. Zmiana terminu dostawy samochodów na 31.08.2017r.

Leasing fabrycznie nowych samochodów: VW Caddy Combi 1,4TSI - szt. 1 oraz Skoda Octavia Combi 2.0TDI - szt. 1 dla  ECO S.A.

44-SIWZ

44A-Zmiana terminu dostawy


 

25


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2017r. do godz. 10:00

Dostawa i nadzór nad montażem worków filtracyjnych do instalacji odpylania w Oddziale Opole.

25-Dokumentacja przetargowa


 

Usługi

 

2017

 

40

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2017r. do godz. 10.00.

Zmiana terminu składania na dzień 28.04.2017r. godz. 10.00.

Rozbudowa sieci światłowodowej dla ECO S.A ul. Harcerska 15 Opole.

40-SIWZ

40A-Ogłoszenie uzupełniające

40B-Ogłoszenie uzupełniające


 

42

Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2017 r. godz. 10:00. 

Zabudowa falowników na wentylatorach wspomagajacych IO kotła OR50N w Oddziale Opole ECO S.A.

42-SIWZ


32

Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2017r. godz. 10:00

Modernizacja przemiennika częstotliwości pompy sieciowej PS2 w Oddziale Opole. 

32-SIWZ

32A - Pytania i odpowiedzi


23

Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2017r. godz. 10:00

Monitoring obiektów przemysłowych budynków i budowli kotłowni ECO S.A w Żaganiu i Kluczborku. 

23-Dokumentacja przetargowa

23A_2017.pdf

23B_2017.pdf


2016

 

89

Wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 05.10.2016r. godz. 12:00

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilinej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A.

89-Dokumentacja przetargowa

89A - Informacja z jawnego otwarcia ofert

89B - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


 

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

2C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Sukcesywną dostawę odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników ECO S.A.

Wyniki


18A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych i naprawczych kominów w kotłowniach w Sulechowie i Żarach.

Wyniki


20A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na budowę przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 15-21 oraz 31-37 i węzłów w budynkach przy ul. Prószkowskiej 1-5 oraz 7-13 oraz 15-21 oraz 23-29 oraz 31-37 oraz 39 w Opolu. 

Wyniki


27A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych i naprawczych w kotłowni K-1200 przy ul.Cegielnianej 4b w Dębnie

Wyniki


10F

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na budowę węglowego kotła rusztowego WR-4,5 na ekranach szczelnych wraz z układem odpylania na kotłowni systemowej K-651 w Krapkowicach.

Wyniki


26B

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Modernizację przenośników taśmowych T1A i T1B w Oddziale Opole. 

Wyniki


25A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Dostawę i nadzór nad montażem worków filtracyjnych do instalacji odpylania w Oddziale Opole. 

Wyniki


9E

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie usługi sprzatania pomieszczeń administracyjjnych, biurowych, produkcyjnych ECO S.A w Opolu ul. Harcerska 15.

Wyniki


23C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Monitoring obiektów przemysłowych budynków i budowli kotłowni ECO S.A. w Żaganiu i Kluczborku. 

Wyniki


11E

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na przebudowę osiedlowej sieci cieplnej wp przy ul. G. Roweckiego, B. Rudego w Opolu wraz z przyłączami do 19 budynków.

Wyniki


12A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na przebudowę osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Keplera w Żaganiu.

Wyniki


14C

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń administracyjnych, biurowych, produkcyjunych w RE Kluczbork i RE Strzelce Opolskie/Krapkowice.

Wyniki


17A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz pieszych ciagów komunikacyjnych w kotłowniach Oddziału Lubuskiego ECO S.A.

Wyniki


89B

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO S.A. 

89B - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


16A

Powiadomienie o wynikach postępowania przetargowego na Remont kotłowni K-1031 przy ul. Staszica 4b w Nowej Soli.

Wyniki


7B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na Remont budynku warsztatowo-garażowego - demontaż płyt cementowo-azbestowych Opole ul. Harcerska 15.

Wyniki


6B

Powiadomienie o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę standardowych mebli na wyposażenie pomieszczeń biurowych w JC ECO w roku 2017.

Wyniki


114A.113A

Powiadomienie o wynikach postępowań Programu Kawka dot. ul. Katowicka 40 i ul. Dubois 1 w Opolu.

Wyniki


115A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę i montaż przełączników sieciowych do JC ECO S.A.Opole.

Wyniki


4A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Świadczenie usługi ochrony mienia na terenie kotłowni ECO S.A. przy ul. M.Konopnickiej 18A w Żaganiu. 

Wyniki


109B

Powiadomienie o wynikach postępowania na Diagnostykę maszyn wirujących w ECO S.A.

Wyniki


112A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Usługi serwisowe - przegląd, konserwacje, usuwanie awarii, naprawy urzadzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji wody lodowej w JC ECO SA Opole.

Wyniki


104C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie projektu budowlano-konstrukcyjnego zabudowy układu kogeneracji wraz z obiektami towarzyszącymi w lokalizacjach: Tarnobrzegi Malbork.

Wyniki


106A

Powiadomienie o wynikach postępowania na malowanie  głównej klatki schodowej kotłowni K-280 w Jelczu Laskowicach.

106A-Wyniki


97A

Powiadomienie o wynikach postępowania na sprzatanie pomieszczeń w części administracyjno-biurowej budynku ciepłowni w Jelczu Laskowicach przy ul. Fabrycznej 21.

97A-Wyniki


108B

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę i montaż przełaczników sieciowych dla ECO SA ul. Harcerska 15 w Opolu.

108B-Unieważnienie


98C

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę mataeriałów biurowcych w ECO S.A., ECO Serwis oraz ECO Logistyka

98C-Wyniki


105A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odbiór odpadów z ECO S.A w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

105A-Wyniki


99A

Powiadomienie o wynikach postępowania na remont toalet przy sali konferencyjnej i bufecie w Opolu ul. Harcerska 15.

99A-Wyniki


102A

Powiadomienie o wynikach postępowania na przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów objętości oraz ciężaru objętościowego opału zgromadzonego na placach składowych ECO S.A. 

102A-Wyniki


73C

Powiadomienie o wynikach postępowania na wykonanaie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w odkrywce "ODRA I" przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.

73C-Wyniki


85A

Powiadomienie o wynikach postępowania na odnowienie rocznej subskrypcji IBM Notes/Domino.

85A-Wyniki


88B

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowa węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy pl. Piłsudskiego 12-14a w Opolu". Program Kawka.

88B-Wyniki


76A

Powiadomienie o wynikach postępowania na "Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co/cwu w budynku przy Rynek 3of w Opolu". Program Kawka.

76A-Wyniki


86A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Dostawę kalendarzy na rok 2017 dla GK ECO S.A. 

86A-Wyniki


65A

Powiadomienie o wynikach postępowania na czyszczenie i przegląd techniczny separatorów, czyszczenie kanalizacji  deszczowej fi 150, 200, 300, 350, 400, 500, osadników oraz odcinek  kanalizacji sanitarnej fi 150 na terenie Ciepłowni Centralnej  ECO S.A w Opolu.

65A-Wyniki


82A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 4 w Opolu. Program Kawka.

82A-Wyniki


80A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Kraszewskiego 2 w Opolu. Program Kawka.

80A-Wyniki


79A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Zabudowę węzła cieplnego i wykonanie instalacji wewnętrznych co i cwu ul. Dubois 3-5 w Opolu. Program Kawka.

79A-Wyniki


84A

Powiadomienie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla GK ECO S.A. 

84A-Wyniki


69A

Powiadomienie o wyniku postępowania na remont dachów budynku kotłowni systemowej K-280 w Oddziale Śląskim RE Jelcz Laskowice.

69A-Wyniki


83A

Powiadomienie o wyniku postępowania na "Świadczenie usług sprzętowych związanych z eksploatacją kotłowni w Oddziale Lubuskim ECO S.A."

83A-Wyniki


72A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Remont dachu budynków biurowych JC ECO SA Opole ul. Harcerska 15".

72A-Wyniki


75A

Powiadomienie o wyniku postępowania  na odbiór rur i kolan preiozolowanych DN 200 z odzysku w ilości 784,1 mb.

75A-Wyniki


78A

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na " Remont pomieszczeń biurowych w budynku B ECO SA Opole ul. Harcerska 15.

78A-Wyniki


 

49M

Powiadomienie o wynikach postępowania na budowę gazowej kotłowni parowej Jelfa w Jeleniej Górze w formule "zaprojektuj i wybuduj".

49M-Wyniki


66D

Powiadomienie o wynikach postępowania na Modernizację układu sterowania pompami popiołu w Oddziale Opole.

66D-Wyniki


81A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Remont komina trójprzewodowego H=80m na terenie kotłowni w Kluczborku. 

81A-Wyniki


74A

Powiadomienie o wynikach postępowania na Wykonanie pomostu komunikacyjnego z hali kotłów do istniejących podestów przeznaczonych do czyszczenia ekonomizerów wraz z opracowaniem projektu Sulechów K-1063 ul. Łąkowa. 

74A-Wyniki


 

Do góry