Grupa ECO

ECO TARNOBRZEGŚrodki trwałe

brak ogłoszeń


Roboty budowlane

brak ogłoszeń

Dostawy

 1

Ofertę należy złozyć w terminie do dnia 27.02.2017r. do godz. 14.00.
Dostawa materiałów preizolowanych związana z realizacją projektu pn. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu, zadanie nr 2, 5 i 6. 

1T.2017.zip

1TA.2017. ZAŁ. NR 2.pdf

1Ta - Pytania i odpowiedzi
Usługi

brak ogłoszeń

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

W związku z zakończonym naborem partnerów do realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu” ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. informuje, że do pełnienia funkcji partnera wyłonieni zostali:
1. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu

 

3Ta

3TA.2016.pdf

Powiadomienie o unieważnieniu przetargu na "Wymianę 2 sztuk zbiorników wody zapasowej w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".

2Tb

2TB.2016.pdf

Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na "Remont komina kotła węglowego nr 2 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu".

4Tb

4Tb_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Remont komina (masztu) H42 zainstalowanego w ciepłowni węglowej w Tarnobrzegu"

1Tc

1Tc_2016.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Przebudowa - remont wybranych obiektów Ciepłowni nr 3 znajdujących w Tarnobrzegu przy ul. Borów"

4Td

4Td.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa samochodu osobowego".

3Tg

3Tg.pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu "Dostawa węzłów cieplnych dla ECO Tarnobrzeg".


Do góry