Kontakt

Podłączenie do sieci

Poniższy formularz pozwala przesłać do nas zapytanie lub zgłoszenie.

Prosimy o wpisanie odpowiednich danych w pola formularza (dane oznaczone gwiazdką są obowiązkowe) oraz uważny wybór tematu kontaktu, dzięki czemu formularz trafi do właściwego merytorycznie pracownika ECO.


Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz podanie wstępnej wysokości opłaty przyłączeniowej i opłat ponoszonych z chwilą rozpoczęcia poboru ciepła.

Dane wnioskodawcy

Dane obiektu

Informacje dotyczące ogrzewania obiektu

* Pole obowiązkowe

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu, ul. Harcerska 15, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, do celów marketingowych, w tym do podejmowania działań przed zawarciem umowy oraz prowadzenia związanych z jej ewentualną realizacją badań. Zgoda ta może być w dowolnym momencie odwołana. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

Do góry