Oferta

Ekologiczne ogrzewanie dla Opola

Baner

 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA i Miasto Opole podpisały porozumienie
na realizację programu

"Czyste powietrze – oddech dla Opola"

 

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie norm jakości powietrza w Opolu, poprzez stworzenie systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu i montażu proekologicznego systemu ogrzewania.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w ramach realizacji programu "Czyste powietrze – oddech dla Opola" Miasto Opole od sierpnia 2017 roku udziela dotacji celowych na zmianę ogrzewania. ECO SA, dysponując blisko 50-letnim doświadczeniem na rynku energii gwarantuje mieszkańcom Opola kompleksową realizację zabudowy ekologicznych systemów ogrzewania oraz wsparcie merytoryczne przy doborze optymalnego źródła ogrzewania i pomoc w pozyskaniu środków finansowych.

Ulotka dotycząca programu do pobrania tutaj

Objaśnienie procesu realizacji programu - ścieżka klienta

 

co otrzymasz

Przystępując do programu "Czyste powietrze - oddech dla Opola" jest możliwość pozyskania dotacji oraz kompleksowe wsparcie specjalistów z ECO SA w zakresie wymiany źródła ogrzewania na ekologiczne. 

Program obejmuje:

 • dotację na wymianę źródła ogrzewania na ekologiczne
 • doradztwo i pomoc pracowników ECO w doborze optymalnego sposobu ogrzewania
 • pomoc w uzyskaniu dodatkowego dofinansowania (środki WFOŚiGW) 
Np. 10 lokalowa wspólnota mieszkaniowa może liczyć na dotację nawet do 40 tysięcy zł. Mieszkańcy domu jednorodzinnego otrzymać mogą do 7 tysięcy złotych na zmianę sposobu ogrzewania.

Z dotacji w ramach programu "Czyste powietrze – oddech dla Opola" można skorzystać wymieniając piec starej generacji na:
 • ciepło systemowe
 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • ogrzewanie olejowe
 • pompę ciepła
 • ekologiczny piec 5 generacji

korzysci

Zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne to poprawa komfortu Twojego życia.

Zastąpienie starego ogrzewania węglowego, nowoczesnym źródłem ekologicznym to szereg korzyści:

 • Powietrze w twoim otoczeniu będzie czystsze i bezpieczniejsze dla zdrowia.
 • Ekologiczne źródło ciepła w twoim mieszkaniu lub domu to komfort życia, czyste otoczenie i bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich. 
 • Ekologiczne źródło ciepła w twoim mieszkaniu lub domu oznacza koniec noszenia węgla, to zawsze czysta podłoga, to więcej wolnego czasu i przestrzeni na Twoje przyjemności.

 

W jaki sposób uzyskać informacje na temat programu?

Zachęcamy mieszkańców do kontaktu z ECO w Opolu. Nasi pracownicy czekają, aby udzielić Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących programu.

Czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00. 

Kamil Besztak
tel. 77 54 10 120
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zobacz ile możesz zyskać zamieniając piec na ciepło systemowe

 

Zachęcamy mieszkańców Opola do przyłączenia się do sieci ciepłowniczej ECO i ogrzewania mieszkań ekologicznym ciepłem systemowym.

W przypadku, gdy budynek jest ogrzewany piecami na paliwo stałe program przewiduje możliwość skorzystania z dotacji nawet do 40 tysięcy złotych*
*dotacja wyliczona została dla 10-lokalowej wspólnoty mieszkaniowej

Kwoty dotacji prezentujemy w tabeli poniżej:

 Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowychDofinansowanie dla osób fizycznych
Węzeł cieplny 20 000 zł 7 000 zł
Instalacja w mieszkaniu 2 000 zł / lokal ogrzewany węglem nie dotyczy
Przyłączenie mieszkania do istniejącego węzła cieplnego nie dotyczy 2 000 zł / lokal ogrzewany węglem

 

Dowiedz się więcej i zadzwoń do jednego z naszych kosultantów (pn-pt. 8:00-14:00)

Kamil Besztak
tel. 77 54 10 120
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dowiedz się dlaczego ciepło systemowe jest ekologiczne

Mimo, że ponad 90% naszej energii powstaje z węgla to jej produkcja, w przeciwieństwie do indywidualnych źródeł węglowych nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. Jest to efekt skutecznej polityki proekologicznej, którą prowadzimy od wielu lat w obszarze wytwarzania i przesyłu.
W ECO w Opolu ciepło produkowane jest w układzie wysokosprawnej kogeneracji przy wsparciu instalacji solarnej – w ten sposób powstaje, aż 60% ciepła dla mieszkańców miasta.

Ponadto kotły, w których produkowana jest energia cieplna wyposażone są w nowoczesne układy odpylania, które praktycznie eliminują zanieczyszczenia stałe powstające w procesie produkcji – nasze urządzenia filtrujące zatrzymują ponad 99% pyłu.

Dodatkowo w ECO dbamy o wysoką jakość stosowanego paliwa oraz o jego efektywne wykorzystanie. Aby owoce związane z wysoką efektywnością energetyczną wytwarzania nie zostały zmarnowane w procesie przesyłania ciepła, równie dużą wagę przywiązujemy do zagwarantowania wysokiej jakości przesyłu. Stosujemy w większości rurociągi preizolowane, zapobiegające stratom ciepła, a sieci wyposażamy w nowoczesne systemy alarmowe pozwalające szybko reagować na ewentualne awarie. Dzięki temu krotność wymiany wody sieciowej transportującej energię cieplną w ciągu roku w ECO wynosi 0,87, przy średniej w branży 3,1.Interesują cię inne ekologiczne sposoby ogrzewania?

Z dotacji w ramach programu "Czyste powietrze – oddech dla Opola" można skorzystać likwidując piec starej generacji i przyłączając się do sieci ciepłowniczej ECO. Jeśli budynek, w którym mieszkasz znajduje się poza zasięgiem naszej sieci możecie skorzystać z innego wariantu ekologicznego ogrzewania dostępnego w ECO.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą innych ekologicznych sposobów ogrzewania:

 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • ogrzewanie olejowe
 • pompa ciepła
 • ekologiczny piec 5 generacji

Kwoty dotacji prezentujemy w tabeli poniżej:

  Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych

Dofinansowanie dla domu jednorodzinnego

Kocioł gazowy wraz z instalacją 14 000 zł 7 000 zł
Ogrzewanie elektryczne 12 000 zł 6 000 zł
Ogrzewanie olejowe 12 000 zł 6 000 zł
Pompa ciepła 14 000 zł 7 000 zł
Kocioł na paliwo stałe 5 generacji 10 000 zł 5 000 zł
Kolektory słoneczne lub pompa ciepła dla ciepłej wody lub wspomagania CO 8 000 zł 4 000 zł

 

Dowiedz się więcej i zadzwoń do jednego z naszych kosultantów (pn-pt. 8:00-14:00)

Kamil Besztak
tel. 77 54 10 120
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dlaczego powietrze nam szkodzi?

W powietrzu którym oddychamy w Opolu, w okresie zimowym występują szkodliwe substancje popularnie zwane smogiem. Ich natężenie, czyli niska emisja, zależy wprost od wykorzystywanego przez nas sposobu ogrzewania.
Głównym powodem niskiej emisji jest spalanie niskiej jakości paliw lub nawet śmieci w indywidualnych źródłach grzewczych. Wskutek tego procesu do powietrza wydostaje się wiele zanieczyszczeń, wśród których najbardziej szkodliwym dla człowieka są pyły zawieszone m.in. PM 2,5 i PM 10, ale również benzo(a)piren oraz tlenek azotu.
Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że rocznie około 45 000 osób w Polsce umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza, które od 2013 roku oficjalnie zostało uznane za czynnik rakotwórczy. Najbardziej na skutki niskiej emisji narażeni są mieszkańcy terenów miejskich, w szczególności osoby starsze, dzieci oraz ludzie o obniżonej odporności.

Pył PM 2,5 cechuje się zdolnością przenikania do najgłębszych części płuc, gdzie jest akumulowany lub rozpuszczany w płynach biologicznych, co objawia się ostrymi reakcjami układu oddechowego, nasileniem astmy czy też osłabieniem czynności płuc. Z kolei pył PM 10 powoduje nieprawidłową pracę rzęsek, a tym samym zaleganie śluzu w drogach oddechowych i niemożność usuwania szkodliwych substancji na zewnątrz, co wspomaga rozwój infekcji.

Dowiedz się więcej nt. wpływu smogu na Twoje zdrowie.

Naj­lep­szym spo­so­bem na likwi­da­cję niskiej emi­sji i smogu w mia­stach jest ogra­ni­cze­nie zanie­czysz­czeń pocho­dzą­cych z przy­do­mo­wych pale­nisk w cen­trach miast. Naj­wy­god­niej­szym roz­wią­za­niem, z punktu widze­nia użyt­kow­nika, na zastą­pie­nie dotych­cza­so­wego spo­sobu na cie­pło, jest podłą­cze­nie budynku do sieci cie­płowniczej i ogrze­wa­nie miesz­ka­nia cie­płem sys­te­mo­wym. Tam, gdzie nie jest to możliwe warto zastosować inne, ekologiczne źródła ogrzewania, takie jak ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła lub kotły na paliwo stałe nowej generacji.

Więcej informacji na temat niskiej emisji na stronie www.niskaemisjaopola.pl

Do góry