Aktualności

Centrum prasowe

EKO Dzień Dziecka w ECO

1 czerwca, w sobotę zapraszamy najmłodszych wraz z opiekunamy do ECO w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

Dzień Dziecka rozpoczynamy o godzinie 11:00 pokazem przedstawienia edukacyjnego pt. "Zelanda" w reżyserii Andrzeja Czernika. Fabuła przedstawienia obraca się wokół tematyki zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez zjawisko tzw. niskiej emisji. 

W programie również zwiedzanie elektrociepłowni. Dodatkowo każde dziecko otrzyma od ECO prezent.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na naszym profilu na Facebook'u.

grafika

Czas na elektromobilność w Opolu

Tytuł lidera branży energetycznej zobowiązuje i Energetyka Cieplna Opolszczyzny po raz kolejny udowadnia, że na ten tytuł bezspornie zasługuje. ECO już w 1999 roku uruchomiła pierwszy w Polsce układ wysokosprawnej kogeneracji, a dziś oddaje do użytku pierwszą w Opolu stację ładowania samochodów elektrycznych dużej mocy. Ładowanie samochodu elektrycznego na stacji ECO trwa pół godziny, to pierwsza stacja szybkiego ładowania w Opolu.

- Nasza stacja będzie miała 3 standardy ładowania i będzie umożliwiać ładowanie energią elektryczną o dużej mocy– mówi dr inż. Wojciech Radziewicz dyrektor ds. obrotu energią z ECO SA - W najbliższych latach rząd planuje bardzo duże wydatki na rozwój elektromobilności. Również ECO, jako przedsiębiorstwo proekologiczne planuje kolejne inwestycje w zakresie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych - dodaje W. Radziewicz - Chcielibyśmy zdobyć kompetencje w tym segmencie rynku, tak aby dostarczać produkowaną przez nas energię elektryczną do zasilania pojazdów zeroemisyjnych.

Stację zbudowano we współpracy ECO z Urzędem Miasta Opola, który udostępnił miejsce w samym sercu miasta, na pl. Wolności - ul. Browarna (za Pizza Hut). To nie koniec dobrych wiadomości. Właściciele aut elektrycznych mogą bezpłatnie korzystać ze stacji w trwającym od 10 kwietnia okresie promocyjnym. Aby skorzystać ze stacji ładowania w celu "zatankowania" samochodu trzeba będzie pobrać specjalną kartę promocyjną. Otrzyma ją każdy użytkownik samochodu z napędem elektrycznym po okazaniu dowodu rejestracyjnego. Karty będę wydawane w Miejskiej Informacji Turystycznej na opolskim Rynku oraz w siedzibie ECO SA w Opolu przy ul. Harcerskiej 15. Uruchomienie stacji nastąpi 10 kwietnia 2019 r. Promocja na bezpłatne ładowanie trwa do 31 sierpnia 2019 r.

Elektromobilność w Polsce rozwija się z coraz większą dynamiką. Wszystko za sprawą regulacji prawnych, które mocno wspierają tą dziedzinę. Rozwój elektromobilności ma bardzo wymierny wpływ na ochronę środowiska i jakość życia mieszkańców największych polskich aglomeracji. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd w 2025 roku po polskich drogach ma jeździć ponad milion samochodów elektrycznych. W najbliższych latach wydatki na rozwój elektromobilności w Polsce mają przekroczyć 10 miliardów złotych. Do 2020 roku ma powstać 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy. Będą one rozmieszczone w 32 aglomeracjach i na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.

1mapka

Fot. Na tej stacji wszyscy zainteresowani mogą naładować samochód w pół godziny

2

Fot. Samochód elektryczny należący do ECO Serwis SA, spółki z Grupy Kapitałowej ECO

3

Fot. Konferencja prasowa z udziałem Wojciecha Radziewicza, dyr. ds. obrotu energią ECO SA (po lewej) oraz Arkadiusza Wiśniewskiego, Prezydenta Opola (po prawej)

Ze smogiem czy bez? Ty wybierasz!

 

na wwwIMG 3898

 

 Jak wyglądałoby miasto bez ciepła systemowego? Otóż okazuje się, że na przykład Opole byłoby 34 razy bardziej zanieczyszczone. Są na to niezbite dowody.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny wspólnie z Miastem Opole przystąpiła do programu certyfikacyjnego realizowanego przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. W całym kraju badaniom certyfikacyjnym poddane zostanie ponad 70 przedsiębiorstw ciepłowniczych. Działania opolskiego koncernu energetycznego na polu ekologii i ochrony środowiska od lat stanowią wzór dla innych podmiotów w branży ciepłowniczej. Wszystkie zalecenia i wymagania w tym zakresie określane zarówno przez polskie jak też międzynarodowe normy prawne są w ECO wdrażane jeszcze przed czasem, aby korzyści dla środowiska osiągnięte w ten sposób były dostępne dla mieszkańców ogrzewanych miast jak najszybciej. Opolska elektrociepłownia jako pierwsza w kraju przeszła badanie i uzyskała Certyfikat redukcji emisji. Teraz specjalne certyfikaty znajdą się na opolskich budynkach ogrzewanych ciepłem systemowym z ECO.

- Choć badaniu poddawane są parametry techniczne źródła ciepła, to faktycznie jego wyniki obrazują stan powietrza wszędzie tam, gdzie to ekologiczne ciepło dociera – mówi Tomasz Piętka Dyrektor ds. Handlowych ECO – Gdyby nie podłączenie do sieci ciepłowniczej, każdy z budynków musiałby posiadać indywidualne źródło ciepła, a wówczas trudno byłoby mówić o ekologii. Użytkowników ciepła systemowego nie trzeba jednak specjalnie do niego przekonywać. Jego ekologiczny wymiar nie jest bowiem jedynym atutem – jest ono w stosunku do innych dostępnych sposobów ogrzewania znacznie bardzie komfortowe, niezawodne i bezpieczne.

- Certyfikat redukcji emisji ma w jasny sposób uświadomić mieszkańcom miast, że dzięki temu iż korzystają z ciepła systemowego przyczyniają się do poprawy jakości powietrza wokół nich. Mieszkają bowiem w budynkach, które nie emitują szkodliwych substancji do powietrza – mówi Małgorzata Stelnicka, Wiceprezydent Opola – Jest to również jasny przekaż dla sąsiadów. Każdy z mieszkańców poprzez swoje wybory ma realny wpływ na jakość powietrza w okolicy, w której mieszka. To nie pierwsza wspólna inicjatywa w zakresie ekologii realizowana przez ECO i Miasto Opole.

Na liście działań, które przyniosły wymierny efekt ekologiczny dla mieszkańców Opola są m.in. realizacja programu likwidacji niskiej emisji „Kawka”, czy też inicjatywa „Czyste powietrze – Oddech dla Opola”.

Tarnobrzeska kogeneracja wystartowała

Za nami pierwsze uruchomienie tarnobrzeskiego źródła wysokosprawnej kogeneracji gazowej.


2 marca, w ramach rozruchu technologicznego został uruchomiony pierwszy z budowanych obecnie przez Grupę Kapitałową ECO, układ kogeneracyjny. W poniedziałek nastąpiła synchronizacja generatorów agregatów gazowych o łącznej mocy ponad 5MW z siecią elektroenergetyczną kraju i tym samym miało miejsce pierwsze wprowadzenie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

- Wstępnie można powiedzieć, że osiągnięte parametry techniczne układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej są zbieżne z naszymi założeniami – mówi Mirosław Romanowicz Prezes Zarządu ECO Kogeneracja – rozruch technologiczny, którego zadaniem jest sprawdzenie całej instalacji oraz ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń zakończy się w połowie marca.


Wg założeń moc elektryczna źródła w Tarnobrzegu wyniesie 5,35 MW, a moc cieplna źródła – 4,8 MW. W drugiej połowie marca przeprowadzony zostanie jeszcze 72-godzinny ruch próbny potwierdzający zakładane parametry techniczno – środowiskowe.

Równocześnie ECO Kogeneracja prowadzi prace przygotowawcze do uruchomienia nowego układu wysokosprawnej kogeneracji w Malborku.

Obie inwestycje są realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

ECO Kogeneracja sp. z o.o. w Opolu wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ECO. Właścicielem spółki w 100% jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - wiodąca spółka ciepłownicza w kraju, obok Fortum i Veolia, ale jedyna z polskim kapitałem. Prowadzi działalność energetyczną na terenie blisko 50 gmin na obszarze 10 województw kraju, dostarczając ciepło dla ponad pół miliona Polaków. Podstawową działalnością większości spółek tworzących GK ECO jest produkcja oraz dystrybucja ciepła. Drugą wiodącą gałąź produkcyjno – usługową stanowi produkcja, sprzedaż oraz obrót energią elektryczną. Działalność w tym zakresie prowadzą spółki: ECO SA, ECO Jelenia Góra oraz ECO Kogeneracja. Naszym największym partnerem i jednocześnie posiadaczem 53 proc. akcji jest Gmina Opole. Pozostałe udziały ma niemiecki koncern E.ON edis energia sp. z o.o.

Kolejne ekologiczne modernizacje w Opolu

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała kolejną dotację na realizację dużych projektów sieciowych na terenie miasta Opola.

ECO zrealizuje 10 zadań o łącznej wartości ponad 17 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł stanowi kwota dotacji.

 

- Zadania obejmą modernizację magistralnych sieci cieplnych, budowę przyłączy i zastąpienie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, które ulokowane zostaną bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA.

Mowa jest o ponad 2500 mb sieci oraz 18 indywidualnych węzłach skutkujących likwidacją 6 węzłów grupowych.
- Realizacja zadań tego typu pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podnosi komfort i optymalizuje koszty ogrzewania mieszkań - dodaje Monika Stypułkowska, członek zarządu ds. ekonomicznych ECO SA.

Dodatkowo odbiorcy zyskają możliwość korzystania z ciepłej wody systemowej. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 180 kg, a dwutlenku węgla o 874 ton. Rocznie zaoszczędzonych zostanie około 441 ton węgla. Realizacja projektu ma się zakończyć w 2022 roku.

Środki przyznane spółce pochodzą z Funduszu Spójności w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To już czwarta umowa podpisana przez ECO i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ostatnim czasie. ECO realizuje łącznie 56 zadań, które zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a 44 z nich wynika ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (ZIT). Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Efektem realizacji tych inwestycji będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 920 kg, a dwutlenku węgla niemal o 4000 ton. Rocznie zaoszczędzonych zostanie ponad 1800 ton węgla.

f

fot. Monika Stypułkowska i Paweł Krawczyk z zarządu ECO podpisują umowę na kolejną dotację z NFOŚIGW w Warszawie
Do góry