Aktualności

Centrum prasowe

ECO i Uniwersytet Opolski wspólnie podnoszą kompetencje zawodowe studentów

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO) nawiązała długofalową współpracę z Uniwersytetem Opolskim w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Celem współpracy jest podnoszenie kompetencji zawodowych studentów poprzez kompleksowy program praktyk, podczas których studenci różnych kierunków Uniwersytetu zmierzą się z realnymi zadaniami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Program składa się z dwóch modułów.

Moduł pierwszy obejmuje 48 godzin pracy, podczas których 3-8-osobowe grupy studentów będą rozwiązywać faktyczny problem istniejący w przedsiębiorstwie (tzw. case study). Każdorazowo zadanie będzie przygotowane przez fachowców z ECO a jego prawidłowa i rzetelna realizacja przebiegać będzie pod okiem pracowników uczelni.

Moduł drugi obejmuje łącznie 40 godzin pracy na 5 różnych stanowiskach. Każdy z uczestników będzie mógł poznać i samodzielnie wykonywać pracę, którą na co dzień wykonują pracownicy firmy. Zajęcia zostaną przygotowane i przeprowadzone przez specjalistów ECO zajmujących się danym obszarem merytorycznym.

Już w kwietniu praktyki w ECO rozpoczną dwie, ok. 6-osobowe grupy studentów kierunku Zarządzanie. Zajęcia odbędą się w dwóch spółkach należących do Grupy Kapitałowej ECO – ECO SA oraz ECO Logistyka, mieszczących się w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

Obecnie, do połowy kwietnia br. trwa konkurs, który wyłoni spośród pracowników ECO tych, którzy przeprowadzą zajęcia ze studentami. Przygotowywany jest również atrakcyjny program praktyk, który nie tylko odpowiadał będzie kierunkowi kształcenia i zainteresowaniom studentów, ale także pozwoli im nabyć konkretne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

W planach na przyszły rok akademicki jest również kontynuacja współpracy i organizacja kolejnych praktycznych szkoleń dla studentów z kierunków: Zarządzanie oraz Logistyka.

Warto wiedzieć, że nie jest to pierwszy tego typu projekt realizowany wspólnie przez obie jednostki. W ubiegłym roku zakończyła się realizacja programu pt. „Gotowi na rynek pracy!” w ramach, którego 31 studentów przepracowało w ECO blisko 100 godzin.

IMG 7675

Fot. Umowa o współpracy została podpisana 6 kwietnia 2018 roku.
Od lewej: Marcin Denkiewicz - Prezes ECO Logistyka, JM Rektor UO Prof. dr hab. Marek Masnyk, Monika Stypułkowska - Członek Zarządu ECO SA ds. Ekonomicznych

Innowacyjny projekt badawczy ECO

Energetyka Cieplna Opolszczyzny wspólnie z Instytutem Energetyki, Instytutem Badawczym oraz spółkami Budimex i Mostostal Kraków rozpoczęły właśnie współpracę w poszukiwaniu nowych technologii pozwalających na tanie i skuteczne ograniczenie szkodliwych tlenków azotu i dwutlenku siarki, powstających w procesie spalania węgla w kotłach ciepłowniczych.

Spodziewany efekt badań może być bardzo istotny dla branży ciepłowniczej – redukcja tlenków azotu (NOx) na poziomie co najmniej 60% i redukcja dwutlenku siarki (SO2) na poziomie nawet powyżej 90%, w zależności od zastosowanego reagenta i wdrożonych optymalizacji. Taka skuteczność umożliwia spełnienie nowych norm emisji zanieczyszczeń gazowych w pełnym zakresie wydajności kotłów.

Zaletą rozwiązania jest ponadto fakt, że jego realizacja odbywa się przy niewielkiej ingerencji w strukturę kotła i niewysokich kosztach budowy instalacji. Zaproponowana metoda redukcji emisji zanieczyszczeń będzie możliwa do zastosowania w każdej innej ciepłowni, czy elektrociepłowni należącej do ECO.

W ekranach kotła WR25 w Opolu zostały wykonane już prace przygotowawcze do przeprowadzenia pomiarów temperatury, które posłużą do wyznaczenia tzw. okna temperaturowego. Jest to obszar o optymalnej temperaturze umożliwiającej redukcję tlenków azotu i siarki tą nowatorską metodą. Jest to pierwszy etap projektu badawczego.

- Na podstawie rozkładu temperatury w komorze paleniskowej kotła przy różnych wydajnościach będzie można zabudować instalację, której głównym elementem jest „podajnik” reagenta, czyli wody amoniakalnej w procesie odazotowania spalin oraz roztworu wapna do procesu odsiarczania. Ponieważ badanie prowadzone będzie w strefie wysokich temperatur wymaga dodatkowo instalacji wody chłodzącej – mówi Artur Mnich, główny inżynier ds. wytwarzania w opolskim oddziale ECO SA.

Uczestnicy projektu spodziewają się, że wypracowana metoda będzie korzystna pod względem nakładów w porównaniu do metod konkurencyjnych, a jej stosowanie pozwoli na wydłużenie czasu użytkowania kotłów ciepłowniczych w świetle zaostrzonych limitów emisyjnych, przy akceptowalnych ekonomicznie nakładach finansowych.

1

Fot. Ściana kotła gotowa do instalacji aparatury

Rozgrzej biznes z ECO i PNT

Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Park Naukowo Technologiczny uruchamiają konkurs na najlepszy pomysł na biznes w dziedzinie energetyki.


Innowacje w obszarze produkcji energii, technologie oszczędne i przyjazne dla środowiska, wydajna i efektywna organizacja - kreowanie dokładnie takiej wizji przyszłości w dziedzinie energetyki to główny cel jaki stawiają przed uczestnikami organizatorzy programu akceleracyjnego „Warm up your business”.
Celem programu akceleracyjnego „Warm up your business” jest działanie na rzecz budowy ekosystemu startupowego, który umożliwi tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, spin-off itp, gotowych do wejścia na rynek przy zaangażowaniu biznesowego oraz społecznego partnerstwa ECO i PNT.

- Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem, które pozwala na wyszukiwanie biznesowych pomysłów innowacyjnych na wczesnym etapie organizacji, które mogą być w przyszłości objęte finansowaniem z odpowiednich Programów Operacyjnych lub finansowaniem odrębnym z funduszy inwestycyjnych - mówi prof. Jarosław Mamala, prezes zarządu Parku Naukowo Technologicznego w Opolu, jeden z pomysłodawców konkursu.

ECO dysponuje fachową wiedzą i doświadczeniem w branży energetycznej oraz zabezpieczeniem środków finansowych potrzebnych do realizacji programu.
- Innowacyjność i ekologia to obszary, które są niezwykle istotne w prowadzonej przez nas działalności – mówi Paweł Krawczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych ECO SA – dlatego chcemy je w takiej formie promować zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy wchodzą lub za chwilę wejdą na rynek pracy w naszej branży.

Pierwszy etap konkursu zaczyna się 13 marca i będzie trwał przez miesiąc. Na tym etapie ważny jest pomysł na biznes. Formuła programu jest prosta - masz skończone 16 lat i masz pomysł na biznes? - nie czekaj, tylko aplikuj na www.warmupbiznes.pl

Pomysły można zgłaszać w trzech obszarach: rozwiązania w zakresie zmiany lub rozwoju technologii, rozwiązania proekologiczne i prośrodowiskowe, rozwiązania organizacyjno – marketingowe.

Pomysł, innowacyjność i możliwość jego wdrożenia - to kryteria pierwszej weryfikacji. Autorzy 10 najlepszych pomysłów wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach oraz indywidualnych spotkaniach z mentorami. To pod ich skrzydłami pomysł na biznes nabierze kształtu i właściwego modelu finansowego. Warsztaty praktyczne z zakresu m.in. wystąpień publicznych, budowy modeli biznesowych, design thinking, komercjalizacji badań i patentów, pomogą tak w przygotowaniu projektu, jak i jego prezentacji przed komisją konkursową podczas gali finałowej.

Honorowy patronat nad programem organizowanym przez ECO i PNT objął Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski: - Każdy program, który wspiera młodych ludzi stojących u progu swojej przygody z biznesem jest bardzo cenny dla naszego miasta – mówi Arkadiusz Wiśniewski - jeśli można coś zrobić lepiej to należy, szczególnie w obszarach, które mają wpływ na środowisko. Innowacyjność, ekologia i rozwój przedsiębiorczości to mocne filary strategii rozwoju naszego miasta.

Do wygrania w konkursie są atrakcyjne nagrody: 10 tys. zł dla studentów, doktorantów, absolwentów i startupów oraz 5 tys. zł dla uczniów szkół średnich, a także możliwość założenia spółki celowej w partnerstwie z ECO i PNT.

Szczegóły programu są dostępne na stronie www.warmupbiznes.pl

pobierz plakat

Kolejne miliony z Unii Europejskiej na sieci ciepłownicze w Opolu

Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali kolejną umowę na dofinansowanie przesyłu i dystrybucji ciepła.

Projekty o łącznej wartości ponad 4 mln zł, zasili dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z zapisami umowy ECO przebuduje osiedlową sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Konsularnej w Opolu, wybuduje sieci i przyłącza cieplne i zabuduje 5 indywidualnych węzłów cieplnych, które zastąpią zlikwidowany węzeł grupowy.
Przebudowana zostanie również sieć w rejonie ul. Sosnkowskiego o łącznej długości ponad 1000 mb.

Umowa został podpisana w Warszawie przez Monikę Stypułkowską Członka Zarządu ECO ds. Ekonomicznych oraz Artura Szymona Michalskiego Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Janusza Tarnopolskiego Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego NFOŚiGW.
Wartość dotacji to niemal 2 mln złotych – mówi Monika Stypułkowska – unijne fundusze są dla nas potężnym wsparciem w procesie modernizacyjnym, którego efektem będzie zarówno ochrona środowiska, jak też poprawa niezawodności dostaw naszego ciepła.


Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 80 kg, a dwutlenku węgla o 359 ton.
Rocznie zaoszczędzonych zostanie około 170 ton węgla. Realizacja projektu ma się zakończyć w 2021 roku.

dofinansowanie dla ECO

fot. Umowę podpisują (od prawej) Monika Stypułkowska z ECO i Artur Szymon Michalski z NFOŚiGW

Najgorętszy Dzień Kobiet w Opolu

8 marca o godzinie 17:30 zapraszamy wszystkie Panie na Dzień Kobiet do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu.

Z okazji Dnia Kobiet nasze industrialne plenery będą tętnić gorącymi rytmami Salsy. Specjalnie dla Pań przygotowaliśmy w tym dniu:


  • warsztaty Salsa Solo prowadzone przez instruktora szkoły tańca Salsa Fuerte

  • pokaz tańców latynoamerykańskich

  • wieczorne zwiedzanie elektrociepłowni

Dodatkowo każda uczestniczka otrzyma od nas upominek – wyjątkowy kalendarz ECO wydany z okazji 50 lat ciepłownictwa w Opolu.
Zapraszamy - wstęp wolny.
Szczegóły na naszym fanpagu na Facebooku

salsa

Do góry