Aktualności

Centrum prasowe

ECO Kogeneracja uzyskała premię kogeneracyjną.

Będzie więcej czystej energii w Opolu. ECO Kogeneracja uzyskała premię kogeneracyjną.

ECO Kogenerecja, spółka należąca do Grupy Kapitałowej ECO znalazła się w gronie 5 firm w Polsce, które decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, uzyskały tzw. premię kogeneracyjną, czyli dopłatę do energii wytworzonej w kogeneracji.

W dniach 17-20 grudnia odbyła się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną za wytworzenie energii elektrycznej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 do 50 MW. Spółka ECO Kogeneracja uzyskała dopłatę do energii elektrycznej, która wytwarzana będzie w nowym, gazowym źródle wysokosprawnej kogeneracji powstającym w Opolu przy ul. Harcerskiej. Co jest istotne to fakt, iż uzyskane wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowego źródła kogeneracyjnego. Dzięki takiemu mechanizmowi firma będzie miała wsparcie przez cały planowany okres eksploatacji nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji (do czasu wymiany/modernizacji jednostek wytwórczych).
Dla przypomnienia, kogeneracja jest technologią, która pozwala na wytwarzanie zarówno ciepła jak i energii elektrycznej w jednym procesie produkcyjnym. Takie rozwiązanie, ze względu na oszczędność paliwa (np. gazu) jest jednym z najefektywniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów masowej produkcji energii. Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która jest pionierem rozwoju kogeneracji w Polsce, posiada obecnie 7 aktywnych źródeł tego typu.
-Wkrótce powstaną kolejne, w tym nowy układ gazowy w Opolu. - mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO SA. - Dołączy on do dwóch już istniejących na terenie Opola, które już od wielu lat produkują prąd i zapewniają komfort cieplny mieszkańcom miasta. Trzecie źródło kogeneracyjne w Opolu ograniczy konieczność pracy starszych kotłów węglowych, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. To jeden z najważniejszych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ECO - dodaje M. Romanowicz.
-Kogeneracja to bez wątpienia obszar, w którym rozwój ECO jest najbardziej dynamiczny i widowiskowy – mówi Krzysztof Diduch, prezes ECO Kogeneracji. W 2019 roku firma uruchomiła nowe źródła w Malborku i Tarnobrzegu, a za chwilę rozpocznie się budowa kolejnych na terenie woj. lubuskiego i w Jeleniej Górze. Dzięki wygranej właśnie aukcji, do listy powstających kogeneracji, dopisujemy również nowe źródło w Opolu.

Przerwa w dostawie ciepła - Opole

Informujemy, że w dniu 29.12 doszło do awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Nysy Łużyciej w Opolu. rozszczelnieniu uległa tradycyjna sieć ciepłownicza DN150. Aktualnie trwają prace związane z usunięciem awarii. Przywrócenie dostaw ciepła prognozujemy dziś w godzinach wieczornych. Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs Kraina Ciepła

W dniach 6.12 - 22.12 serdecznie zapraszamy na opolski Jarmark Bożonarodzeniowy "Kraina Ciepła".

Dzięki wsparciu ECO w tym roku wszyscy odwiedzający mogą bezpłatnie korzystać z koła młyńskiego.

Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs, w którym codziennie można wygrać nasze powerbanki oraz gadżety niespodzianki. 

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Konkurs KC

 

 

 

ECO z własnym prądem

W ECO powstają obecnie trzy instalacje fotowoltaiczne: w Opolu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Każda z nich ma moc około 24 kW.

Moc układów w Kluczborku i Strzelcach Opolskich została dobrana tak, aby pokryć zapotrzebowanie tych zakładów na energię elektryczną w okresie letnim. Szacunki zostały dokonane w oparciu o dotychczasowe zapotrzebowanie na moc. Instalacja powstająca w Opolu również będzie miała moc około 24 kW, jednak pokryje tylko część potrzeb opolskiej siedziby ECO i zlokalizowanej tu elektrociepłowni, bo zapotrzebowanie to znacząco różni się od potrzeb zakładów lokalnych.
- Budowa instalacji fotowoltaicznych w ECO ma charakter pilotażowy, ale nie przełomowy – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO - nie ma tu mowy o pełnym zaspokojeniu potrzeb w zakresie energii elektrycznej, bo cel realizacji tych projektów jest dużo bardziej dalekosiężny. Budując te instalacje budujemy równocześnie kapitał kompetencyjny.
Powstające układy to poligon doświadczalny dla inżynierów z Grupy Kapitałowej ECO, bowiem zostały zaprojektowane właśnie w ECO. Budowy w Strzelcach Opolskich i Kluczborku są realizowane przez zatrudnionych lokalnie pracowników ECO. I choć w Opolu inwestycję zrealizuje firma zewnętrzna, to w przyszłości pracownicy techniczni z Grupy będą zajmować się serwisowaniem i obsługą wszystkich instalacji. To spora porcja nowych umiejętności dla opolskich ciepłowników.
- Inwestycja w rozwój naszych pracowników to najlepszy kapitał do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej ECO – dodaje Mirosław Romanowicz - to inwestycja przynosząca największe zyski, choć nie można na nią patrzeć wyłącznie przez pryzmat przepływów finansowych.
Realizacja trzech systemów ogniw fotowoltaicznych wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 59 ton w skali roku.
- Rynek ciepła w Polsce ewoluuje nieustannie – mówi Mirosław Romanowicz - zmieniają się technologie, ale też priorytety klientów. Od kilku lat przy wyborze ogrzewania brane jest pod uwagę obciążenie środowiska związane z jego wytworzeniem, a kryterium związane z ekologią znacząco zyskuje na wartości w porównaniu do kryterium związanego z ceną.
Inwestycje zostaną oddane do użytku z końcem 2019 roku.

Montaż PV w Opolu

zdjęcie powyżej: Montaż instalacji w Opolu

 

2

zdjęcie powyżej: Elementy instalacji w Strzelcach Opolskich

 

3

zdjęcie powyżej: Instalacja w Kluczborku

BAT na spaliny

BAT na spaliny

Zabudowa instalacji odazotowania i odsiarczania spalin w ramach wypełnienia wymagań konkluzji BAT to jeden z inwestycyjnych priorytetów ECO. Nakłady na inwestycję sięgać będą 30 mln zł, nie przełożą się jednak na ceny ciepła.

Koszt inwestycji jest duży, ale zakładany efekt ekologiczny doprawdy imponujący: emisja NOx zostanie zredukowana z 400 na 170 mg/Nm3, siarki z 1300 na 160 mg/Nm3, , a pyłów z 100 do 25 mg/Nm3.

W ECO dobiegają końca przygotowania do rozpoczęcia budowy instalacji odsiarczania i odpylania kotłów zainstalowanych w opolskiej elektrociepłowni.

- Zakładamy budowę takich instalacji na kotłach OR40 i WR25 nr 3 w Opolu przy Harcerskiej 15 – mówi Mirosław Romanowicz Członek Zarządu ds. Operacyjnych ECO SA – W osobnym postępowaniu przetargowym szukać będziemy wykonawcy instalacji odazotowania.

Dotychczas odbyło się już kilka spotkań w formule dialogu technicznego, aby zbadać wszystkie dostępne na rynku technologie. Wybór najlepszej technologii nie jest jednak sprawą jednoznaczną, ponieważ proponowane technologie są technologiami młodymi i tym samym i brakuje danych dotyczących długoterminowego funkcjonowania i związanych z tym kosztów. ECO zakłada, że w zakresie odsiarczania wykorzystana zostanie metoda półsucha. Do redukcji siarki w spalinach wykorzystane będzie wapno, a odpadem będzie mieszanka gipsu i pyłu. Zabudowany zostanie reaktor odsiarczający i rozbudowane będą instalacje odpylania. Wg przyjętych założeń 100% spalin będzie przechodzić przez filtry workowe. Odazotowanie odbywać się będzie poprzez wtrysk substancji redukującej NOx do komory spalania. ECO wykorzysta albo wodę amoniakalną, albo mocznik. W tym zakresie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, bo obie technologie dają gwarancję redukcji NOx do wymaganych poziomów. W minionych latach na kotłach w Opolu prowadzone były badania naukowe, a ich wyniki okazały się obiecujące.

Niezależnie od prowadzonych w ECO prac przygotowawczych do budowy instalacji odsiarczania i odazotowania, na terenie elektrociepłowni przy ul. Harcerskiej prowadzony jest kolejny projekt badawczy w tym zakresie.

- Na kotle WR25 nr 4, wspólnie z konsorcjum Instytutu Energetyki i firmy Budimex prowadzimy projekt badawczy zakładający odsiarczanie i odazotowanie w jednym procesie – mówi Mirosław Romanowicz – jeśli wyniki tych badań potwierdzą założenia, to będziemy mieli nowatorską i rewolucyjną technologię. Niestety na wyniki tych badań musimy poczekać do listopada. Jest to jednak termin, który nie wyklucza udziału konsorcjum w postępowaniu.

Wydatki na modernizacje w zakresie ochrony środowiska, choć spore, nie będą miały znaczącego wpływu na ceny w branży ciepłowniczej. Dominującym elementem wpływającym na ceny ciepła pozostają wciąż koszty paliwa na rynkach lokalnych i światowych, jak również koszt zakupu uprawnień do emisji CO2. W ostatnim czasie ECO przeprowadziło szereg inwestycji redukujących ponad czterokrotnie emisję pyłu we wszystkich użytkowanych instalacjach, co nie odbiło się na cenach dla klientów. Natomiast z tytułu spełnienia wymagań konkluzji BAT globalnie należy spodziewać się raczej oszczędności w zakresie kosztów społecznych, np. w obszarze służby zdrowia, z tytułu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Na zdjęciu: elementy instalacji badawczej

Elementy instalacji badawczej

Do góry