Aktualności

Centrum prasowe

Nowa Sól - przerwa w dostawie ciepła

W związku z wystąpieniem awarii sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kopernika w Nowej Soli informujemy, że w dniu 18 lutego 2019 roku od godzin rannych nastąpiła przerwa w dostawie ciepła do 9 budynków: przy ul. Kopernika 1-5, 6, 7, 8, 9-10, 15 oraz Piłsudskiego 29, 31, 33.
W chwili obecnej prowadzimy prace w celu usunięcia awarii.
Ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby przerwę w dostawie ciepła skrócić do niezbędnego minimum.
Za utrudnienia wynikające z przerwy w dostawie ciepła z góry przepraszamy.

ECO wyda w cztery lata 220 milionów na inwestycje

Wczorajszy dzień przyniósł niezwykle istotne rozstrzygnięcia dotyczące finansowania zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji opolskiego koncernu ciepłowniczego.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny, rozpoczęła współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). W całej Grupie Kapitałowej ECO budżet zadań zaplanowanych do realizacji w latach 2019 – 2022 w ramach programu „Zwiększenie efektywności energetycznej i cieplnej”, w którym uczestniczą środki EBI, przekracza 220 mln złotych.

 

- Uzyskanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie jest sprawą łatwą, ale warto podjąć takie wyzwanie – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ECO SA – oferowane warunki – w tym cenowe – są znacznie korzystniejsze niż w innych instytucjach finansowych. Wśród celów jakie stawia przed sobą EBI jest mowa wprost o wspieraniu działań w dziedzinie klimatu, a przedstawiony przez nas program inwestycyjny ma istotny wpływ na poprawę środowiska i ochronę klimatu.

EBI podejmuje decyzje w zakresie udzielania kredytów na podstawie analiz jakości projektów, jednak do bezpośredniego finansowania zakwalifikować mogę się tylko te, których wartość jest znacząca i przekracza 25 mln euro. Grupa Kapitałowa ECO zaplanowała do realizacji trzy grupy projektów. Pierwsza z nich dotyczy budowy gazowych układów kogeneracyjnych i pochłonie ponad połowę budżetu całego programu. Kolejne dwie grupy obejmują realizację zadań sieciowych oraz modernizację gazowych i olejowych źródeł ciepła i zamianę źródeł węglowych na gazowe.

- Przy budowie programu inwestycyjnego braliśmy pod uwagę wiele czynników, naszym priorytetem była jednak jego realność – podkreśla Paweł Krawczyk – dla wielu zadań mamy zaplanowane współfinansowanie z funduszy unijnych z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
EBI finansuje do 50% wartości zadania, jednak dzięki pozyskanym dotacjom wysokość finansowania łączonego może sięgnąć nawet 90% wartości inwestycji.
- To źródło długoterminowego finansowania służące realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego w grupie kapitałowej – mówi Monika Stypułkowska, członek zarządu ECO SA

Środki przyznane ECO na finansowanie inwestycji w Grupie Kapitałowej ECO stanowią element realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego potocznie Planem Junckera. W ramach tak zwanego „dużego okna” finansowane są duże inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 100 milionów złotych i projekty innowacyjne wartych więcej niż 30 milionów złotych. Europejski Bank Inwestycyjny w 2018 zatwierdził zaledwie pięć polskich projektów.

Zarząd ECO

Na zdjęciu: Zarząd ECO SA i przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego po podpisaniu umowy (od lewej: Paweł Krawczyk (ECO), Vasco Amaral Cunha (EBI) i Monika Stypułkowska (ECO).

Opole - przerwa w dostawie ciepła

W związku z wystąpieniem awarii sieci ciepłowniczej w rejonie skrzyżowania ulic Głogowskiej i Ozimskiej w Opolu informujemy,
że w dniu 18 lutego 2019 roku od godziny 9:00 do późnych godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 12 obiektów przy ulicach: Głogowskiej, Chłodniczej, Kaszubskiej, Światowida oraz Zielonogórskiej.

Ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby przerwę w dostawie ciepła skrócić do niezbędnego minimum.
Za utrudnienia wynikające z przerwy w dostawie ciepła z góry przepraszamy.

Szczęśliwa trzynastka!

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA po raz 13 została uhonorowana Godłem Firma Przyjazna Klientowi. Wśród laureatów tegorocznej edycji Godła znalazły się również spółki Grupy Kapitałowej ECO z Jeleniej Góry, Kutna, Malborka i Tarnobrzega.


Fundacja Obserwatorium Zarządzania po raz kolejny, przez niemal cały wrzesień, prowadziła badanie klientów wszystkich spółek ciepłowniczych Grupy Kapitałowej ECO. Klienci najwyżej ocenili sprawność kontaktu i załatwienia sprawy, z którą się zwrócili się do spółek Grupy ECO i po raz pierwszy nie pojawiła się w tym zakresie żadna opinia negatywna.

- Tegoroczne wyniki plasują spółki z grupy ECO w górnej części stawki firm ubiegających się o przyznanie godła – mówi Wojciech Bodzan z Fundacji Obserwatorium Zarządzania – Najwyższe wskaźniki dotyczą uprzejmości pracowników, a nasze doświadczenie wskazuje na to, że choć temat wydaje się oczywisty, to nie wszędzie stanowi regułę. Analizując wyniki na przestrzeni lat zauważamy w spółkach grupy ECO, w tym zakresie, stałą tendencję wzrostową.

Godło Firma Przyjazna Klientowi przyznawane jest tylko na rok. Po tym czasie firma, która chce nadal posługiwać się tytułem, musi zostać poddana kolejnym badaniom, w ramach których analizuje się pięć obszarów: lojalność klientów, ogólne zadowolenie, ocenę jakości obsługi, zaspokajanie oczekiwań i potrzeb klientów oraz zaufanie do firmy i marki. Kwestionariusz badania jest dostosowany do specyfiki firmy, a metodologia każdorazowo dobierana pod względem rodzaju i kanałów dotarcia do klienta. Dla każdej firmy indywidualnie określana jest również wielkość próby badawczej, która zależy m.in. od posiadanej przez firmę liczby klientów.

Otrzymać godło nie jest łatwo – oceny satysfakcji klientów badanego przedsiębiorstwa muszą osiągnąć wynik w każdym badanym obszarze na poziomie minimum 80%, a zbiorczy Indeks FPK na poziomie co najmniej 85%. Indeksy wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej ECO oscylują wokół 90%.

- Bardzo nas cieszy, że najmocniejsze strony wskazane w badaniu, przez naszych klientów to niezawodność i stabilność dostaw – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ds. operacyjnych ECO – oznacza to bowiem, że efekty realizowanej przez nas konsekwentnie polityki inwestycyjnej są wymiernie odczuwalne dla naszych klientów. Podnoszenie jakości świadczonych usług jest w branży ciepłowniczej wielkim wyzwaniem, choćby ze względu na niedogodności związane z wymianą sieci ciepłowniczych i późniejszą koniecznością odtwarzania terenu. Jednak udało nam się znaleźć na to doskonały środek zaradczy w postacie stale rosnącej sprawność służb serwisowych. Dzięki temu uzyskaliśmy również bardzo wysoką ocenę w zakresie reakcji na awarie.

Aż 54% klientów nie zgłosiło w tegorocznym badaniu żadnego elementu do poprawy, kolejne 26% chciałoby jedynie obniżenia ceny, ale w tym zakresie żadne ze spółek Grupy Kapitałowej ECO nie może sobie pozwolić na dowolność.

- ECO prowadzi działalność koncesjonowaną i stawki za usługi przesyłu i dystrybucji ciepła świadczone przez ECO wynikają z obowiązującej taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki – mówi Monika Stypułkowska członek zarządu ds. ekonomicznych ECO i dodaje - Godło jest dla nas niezwykle wartościowe, ponieważ jego otrzymanie zależy wyłącznie od opinii naszych klientów, która stanowi obiektywną ocenę naszej pracy. W 2003 r. spółka przystąpiła po raz pierwszy do tego programu i od tej pory poddajemy się systematyczniej weryfikacji w każdej, kolejnej jego edycji. Posiadanie tego tytułu zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia jakości obsługi na całym obszarze działania zarówno Spółki ECO jak i całej Grupy Kapitałowej.

Uroczysta Gala wręczenia statuetek Firma Przyjazna Klientowi odbyła się 24 stycznia w Warszawie.

FPK 2019

Konkurs - Kraina Ciepła

Zapraszamy mieszkańców Opola i okolic, którzy odwiedzają opolski Jarmark Bożonarodzeniowy - Kraina Ciepła do udziału w konkursie.

Wystarczy zrobić sobie zdjęcie selfie na tle Diabelskiego Koła, a następnie opublikować je na Instagramie dodając hashtag #krainaciepła

Codziennie do wygrania powerbank ECO!

Baner na start

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ

Do góry