Aktualności

Centrum prasowe

„Przyszłość” bez smogu

Skąd bierze się smog? Jak wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt? Jak zadbać o czyste powietrze? Na te pytania poznały odpowiedź dzieci, mieszkańcy Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. Z okazji trwających ferii zimowych Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA zaprosiła dziś najmłodszych wraz z opiekunami na premierowy pokaz nowego spektaklu edukacyjnego pt. „Drużyna Zet”.

Spektakl w reżyserii znanego opolskiej publiczności aktora Andrzeja Czernika odbędbył się 23 stycznia (wtorek) w Teatrze EKO Studio w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4 o godzinie 10:00. Uczestniczyło w nim blisko 80 dzieci z klubów osiedlowych OSM „Przyszłość”: Chaberek, Feniks i Zaodrze.

Druzyna Z premiera w EKO StudioNajmlodsi mieszkancy OSM Przyszlosc
ECO od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę jakości powietrza w miastach. Ważnym elementem tego procesu jest edukacja skierowana do najmłodszych. „Drużyna Zet” to kolejne przedstawienie, które ma za zadanie zaszczepić w młodym pokoleniu wrażliwość na kwestie związane z wpływem każdego z nas na jakość powietrza. – mówi Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO SA.

„Drużyna Zet” wkrótce po feriach wyruszy ze swoją misją do dzieci z miast, w których ECO dostarcza energię cieplną. Spektakl będzie pokazywany dzieciom w ogrzewanych przez ECO przedszkolach w pierwszej połowie 2018 roku, nie tylko w Opolu i na Opolszczyźnie, ale również w Tarnobrzegu, Kutnie, Malborku i Jeleniej Górze. Łącznie „Drużynę Zet” zobaczy około 10 000 najmłodszych.

ECO dla klientów pozostaje niezawodna

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA po raz 12 została uhonorowana Godłem Firma Przyjazna Klientowi. Nasi klienci wysoko ocenili współpracę z firmą, najwyżej oceniając jakość obsługi oraz sprawną komunikację z Biurem Obsługi Klienta. Spółka odebrała nagrodę wczoraj podczas uroczystej gali w Warszawie.

Godło Firma Przyjazna Klientowi przyznawane jest tylko na rok. Po tym czasie firma, która chce nadal posługiwać się tytułem, musi zostać poddana kolejnym badaniom, w ramach których analizuje się cztery obszary: lojalność klientów, ogólne zadowolenie, ocenę jakości obsługi oraz zaufanie do firmy i marki. Kwestionariusz badania jest dostosowany do specyfiki firmy, a metodologia każdorazowo dobierana pod względem rodzaju i kanałów dotarcia do klienta. Dla każdej firmy indywidualnie określana jest również wielkość próby badawczej, która zależy m.in. od posiadanej przez firmę liczby klientów.
- W tym roku, w programie badawczo-certyfikacyjnym, którego celem była ocena satysfakcji naszych klientów i prawdopodobieństwo rekomendacji naszej firmy, weryfikowane były wszystkie spółki ciepłownicze z Grupy Kapitałowej ECO. Wszystkie otrzymały Godło Firmy Przyjaznej Klientowi – mówi Paweł Krawczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych ECO

Otrzymać godło nie jest łatwo – oceny satysfakcji klientów badanego przedsiębiorstwa muszą osiągną wynik w każdym badanym obszarze na poziomie minimum 80%, a zbiorczy Indeks FPK na poziomie co najmniej 85%. Indeksy wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej ECO oscylują wokół 94%.

- Godło jest dla nas niezwykle wartościowe, ponieważ jego przyznanie zależy wyłącznie od opinii naszych klientów, która stanowi obiektywną ocenę naszej pracy. W 2003 r. przystąpiliśmy po raz pierwszy do tego programu i od tej pory poddajemy się systematycznej weryfikacji w każdej, kolejnej jego edycji. Posiadanie tego tytułu zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia jakości obsługi na całym obszarze działania zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej ECO - mówi Monika Stypułkowska Członek Zarządu ds. Ekonomicznych ECO.

Warto wspomnieć, że ECO pozyskując nowe rynki ciepła przenosi do spółek Grupy Kapitałowej standardy obsługi w wielu obszarach działalności.

- Największą rekomendacją dla firmy jest sukcesywnie wzrastająca ilość odbiorców ciepła, a uzyskany przez ECO SA, już po raz dwunasty, tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi jest dla klientów spółki pisemną i udokumentowaną gwarancją jakości świadczonych usług oraz profesjonalnej obsługi – dodaje Paweł Krawczyk.

Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej ECO uzyskały w tegorocznym badaniu wyniki lepsze niż w roku poprzednim.

FPK 2018

Fot. Przedstawiciele spółek Grupy Kapitałowej ECO odebrali Godło Firma Przyjazna Klientowi

Drużyna Zet już tu jest! ECO uczy dzieci jak dbać o czyste powietrze

4 grudnia o godzinie 17:00 z okazji Mikołajek Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA zaprosiła najmłodszych wraz z opiekunami do swojej siedziby na ulicę Harcerską 15 w Opolu. Goście mogli zobaczyć elektrociepłownię i spotkać się z prawdziwym Św. Mikołajem.

Najważniejszą atrakcją Mikołajek był jednak oczekiwany przez najmłodszych premierowy pokaz spektaklu pt. „Drużyna Zet” w reżyserii Andrzeja Czernika, znanego opolskiej publiczności aktora, reżysera i dyrektora Teatru EKO Studio z Opola. Fabuła spektaklu ECO i Teatru EKO Studio dotyka niezwykle aktualnego problemu smogu i tzw. niskiej emisji, która powstaje w wyniku ogrzewania domów przestarzałymi piecami na paliwo stałe. 

ECO od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę jakości powietrza w miastach. Ważnym elementem tego procesu jest edukacja skierowana do najmłodszych. „Drużyna Zet” to kolejne przedstawienie, które ma za zadanie zaszczepić w młodym pokoleniu wrażliwość na kwestie związane z wpływem każdego z nas na jakość powietrza. – mówi Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO SA.

„Drużyna Zet” wyruszy ze swoją misją już wkrótce. Spektakl będzie pokazywany dzieciom w ogrzewanych przez ECO przedszkolach w pierwszej połowie 2018 roku, nie tylko w Opolu i na Opolszczyźnie, ale również na terenie działania całej Grupy Kapitałowej ECO SA.
Wcześniej firma wyprodukowała inne przedstawienia edukacyjne, takie jak „Gajowy Badura” czy „Piotruś i Smog”. Dotychczas, od 2008 roku cykl spektakli edukacyjnych zobaczyło blisko 50 000 dzieci w miejscowościach z terenu 10 województw ogrzewanych przez ECO.

 mikolajki
Dzieci bawiły się świetnie, ale też nauczyły się że trzeba dbać o powietrze

Lek na smog

Lek na smog, czyli JELFA i ECO uruchamiają najnowocześniejszą kotłownię w regionie jeleniogórskim

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO) wspólnie z Przedsiębiorstwem Farmaceutycznym JELFA SA uroczyście otworzyła nową, ekologiczną kotłownię gazową dostarczającą ciepło oraz gorącą wodę dla zakładu JELFA SA oraz Term Cieplickich w Jeleniej Górze. Uroczystość odbyła się 22 listopada na terenie ciepłowni przy ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze.

Dotychczas odbiorcy zaopatrywani byli w ciepło z kotłowni parowej opalanej miałem węgla kamiennego, która została przejęta przez ECO w 2014 roku. Wkrótce potem spółka licząc na duży efekt ekologiczny i znaczną poprawę efektywności energetycznej zdecydowała się na modernizację tego źródła. Prace zakończyły się w drugiej połowie 2017 roku, a kotłownia już dziś produkuje energię dla swoich odbiorców. W nowym źródle ciepła zasilanym paliwem gazowym zastosowano najnowocześniejsze technologie, które zapewniają znacznie wyższą sprawność wytwarzania ciepła.

- JELFA to ważny klient na mapie usług energetycznych świadczonych przez Grupę Kapitałową ECO SA. Tym bardziej cieszy nas fakt zabudowy tak nowoczesnej kotłowni, która będzie w pełni przystosowana do wysokiej jakości i zaawansowanego parku technologicznego naszego klienta - mówi Monika Stypułkowska, członek zarządu ECO SA - Modernizację kotłowni wykonano z wykorzystaniem najefektywniejszych technologii związanych z wytwarzaniem ciepła, co pozwoli na optymalne zarządzanie potrzebami cieplnymi zakładów JELFA - dodaje M. Stypułkowska.

Inwestycja jest również przyjazna dla środowiska naturalnego. W jej finansowanie chętnie włączył się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonane pomiary emisji potwierdzają, że złożony cel ekologiczny zostanie wykonany.

- Z naszych wyliczeń jasno wynika, że nowe źródło ciepła przyniesie znaczącą poprawę w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki inwestycji uda się ograniczyć emisję pyłu o 93%, a dwutlenku węgla o 50% w skali roku. Energetyka Cieplna Opolszczyzny od ponad 25 lat prowadzi konsekwentną politykę ograniczania wpływu procesu produkcji ciepła na środowisko naturalne. Ta inwestycja to kolejny krok w tą stronę – mówi Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO SA. - Korzyści z tej inwestycji niewątpliwie odczują mieszkańcy Jeleniej Góry - dodaje P. Krawczyk.

W kotłowni zabudowano trzy nowoczesne kotły parowe o konstrukcji płomienicowo-płomieniówkowej typu BWD 50. Łączna wydajność kotłów to 15 ton pary na godzinę. Każdy z kotłów wyposażony jest w palnik gazowy modulowany, dodatkowo dwa kotły posiadają ekonomizery do odzysku ciepła ze spalin, które podniosą sprawność do poziomu powyżej 95%.

Inwestycja została dofinansowana ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, który udzielił spółce ECO 2,4 mln złotych pożyczki. Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosły 3,6 mln złotych netto.

przeciecie wstegi

Zdj. Syboliczne przecięcie wstęgi z udziałem Prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły, Prezesa zakładów JELFA SA Waldemara Stępnia oraz Członków Zarządu ECO SA - Moniki Stypułkowskiej i Pawła Krawczyka

Rekordowa dotacja na ekologiczne modernizacje w Opolu

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała rekordową dotację na realizację dwóch dużych projektów sieciowych na terenie miasta Opola.

ECO zrealizuje w ramach projektów 44 zadania o łącznej wartości blisko 25 mln zł, z czego 15 mln zł stanowi kwota dotacji.

Zadania obejmą modernizację sieci cieplnych, budowę przyłączy i zastąpienie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, które ulokowane zostaną bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach. Pozwoli to na jeszcze lepsze dostosowania parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Dodatkowo pozwoli to na rozszerzenie oferty spółki o dostawę ciepłej wody systemowej.
- Inwestycje i modernizacje sieci ciepłowniczych mają na celu ograniczenie strat energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w miastach i są przez naszą spółkę realizowane bardzo konsekwentnie od wielu lat – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA – jednym z efektów projektów modernizacyjnych realizowanych w ramach przyznanej dotacji będzie zmniejszenie zużycia paliwa o około 1300 ton węgla rocznie, a to przekłada się na bardzo wymierny efekt ekologiczny.

 

Wymiana sieci na os. im. AK w Opolu

Fot. Wymiana sieci na osiedlu AK w Opolu

Realizacja inwestycji zakończy się w 2023 roku. W ich efekcie zmodernizowanych zostanie m.in. blisko 10 km sieci cieplnych w Opolu. Zlikwidowane zostaną również 34 grupowe węzły cieplne, a w zamian za nie zostanie zainstalowanych 135 węzłów indywidualnych, co przyniesie przede wszystkim spore oszczędności dla klientów. Zakończenie inwestycji oznaczać będzie dla mieszkańców Opola zmniejszenie emisji CO2 o ponad 2700 ton rocznie i spadek emisji pyłów o ponad pół tony rocznie. Ograniczeniu ulegnie również emisja innych gazów i zanieczyszczeń powietrza.

Środki przyznane spółce pochodzą z Funduszu Spójności w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie 44 zadania planowane do realizacji w ramach przyznanych dotacji zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola oraz wpisane do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (ZIT).
Do góry