Aktualności

Centrum prasowe

Inwestujemy kolejne miliony w ekologię

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała kolejną dotację na realizację zadań modernizacyjnych, które przyczynią się zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, jak również do poprawy jakości powietrza. Razem w ekologicznej puli firma ma już 170 milionów złotych, które przeznaczyła lub niebawem przeznaczy na unowocześnienie źródeł i infrastruktury ciepłowniczej w całej Grupie Kapitałowej.


Najnowszym sukcesem ECO jest pozyskanie 40% dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadań modernizacyjnych w Opolu. Projekt składa się z 2 zadań, które będą realizowane w w rejonie ulic: Głogowskiej – Ozimskiej oraz Wróblewskiego. Całkowity koszt projektu to ponad 1,7 mln zł, a dofinansowanie przekracza 700 tys. zł. Z początkiem sierpnia nastąpi podpisane umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt obejmuje dwa zadania różnego typu. Pierwszy z nich zakłada przebudowę odcinka kanałowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Głogowskiej rozpoczynającej się od ul. Ozimskiej w Opolu. Drugie zadanie związane jest z likwidacją węzła grupowego i ze zmianą sposobu dotychczasowego zasilania w ciepło budynków w rejonie ulicy Wróblewskiego w Opolu.

- Nasi inżynierowie planują zastąpić niskotemperaturową, czteroprzewodową sieć cieplną rozdzielczą, wybudowaną w technologii kanałowej, która obecnie doprowadza ciepło do budynków za pośrednictwem węzła grupowego, przyłączem wysokich parametrów – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO - Zostanie ono wybudowane z materiałów preizolowanych. Oba nowe węzły cieplne wyposażone zostaną w układy automatyki i sterowania.

Największą korzyścią z tych modernizacji jest efekt ekologiczny, który mieszkańcy Opola odczują już w 2022 roku, kiedy realizacja inwestycji się zakończy.

Na terenie samego tylko Opola, do końca 2022 roku, ECO zrealizuje łącznie 57 tego typu zadań, k4tóre mają bezpośredni wpływ na ograniczanie emisji CO2, jak również na bezpieczeństwo i jakość dostaw ciepła dla mieszkańców. Zostały one uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a część z nich wpisana do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Dla mieszkańców miasta oznacza to nie tylko podniesienie bezpieczeństwa i jakości dostaw ciepła, ale i ograniczenie emisji pyłów o 920 kg rocznie, a dwutlenku węgla o 4000 ton w skali roku.

Infografika

 

 UE z FS ECO SA

 

Inwestycja w ekologię w Jeleniej Górze

Ruszają prace przy kolejnej energetycznej inwestycji w Jeleniej Górze. Efektem jej realizacji będzie czystsze powietrze w Kotlinie Jeleniogórskiej.

 

Już w 2018 roku ECO Kogeneracja pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolejnych układów kogeneracyjnych. Jednym z nich jest ten, który powstanie w Jeleniej Górze. Rozwój układów kogeneracyjnych w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ponieważ w jednym ekologicznym źródle produkowana jest zarówno energia cieplna jak i elektryczna.

103305587 2643179039291707 6395681735299400078 n 1

Fot. Symboliczne wbicie łopaty inicjujące rozpoczęcie inwestycji. Od lewej: Krzysztof Diduch - Prezes ECO Kogeneracja, Jerzy Łużniak - Prezydent Jeleniej Góry, Stanisław Jurczyński - przedstawiciel wykonawcy, Mirosław Romanowicz - Członek Zarządu ECO SA.

Dziś rusza budowa układu jeleniogórskiego. ECO Kogeneracja i zwycięzca postępowania przetargowego na wykonanie układu, czyli konsorcjum firm Introl-Energomontaż i Ferox Energy Systems właśnie podpisali umowę, a na placu budowy wbito pierwszą, symboliczną łopatę.

- Konsorcjum wybudowało już dla nas układy wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Malborku i Tarnobrzegu – mówi Krzysztof Diduch Prezes Zarządu ECO Kogeneracja - nowoczesne jednostki wytwórcze oparte na wysokosprawnych agregatach gazowych o łącznej mocy: w Malborku - 3,6 MW (ciepło) oraz 4,0 MW (energia elektryczna); w Tarnobrzegu - 4,8 MW (ciepło) oraz 5,4 MW (energia elektryczna) od 2019 roku zasilają lokalne miejskie systemy ciepłownicze i sieci elektroenergetyczne. Układ, który powstanie w Jeleniej Górze będzie miał moc 7,5 MW ciepła oraz 8,0 MW energii elektrycznej.

Koszt inwestycji przekroczy 36 mln zł, a niemal 50% finansowania stanowić będzie dotacja z NFOŚiGW. Jednostka zostanie uruchomiona i oddana do użytku w 2022 roku.

- Zastosowanie nowego układu kogeneracyjnego pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych z węglowych kotłowni systemowych o około 20% w okresie zimowym i aż do 100% w okresie letnim, co oznacza wyłączenie elektrociepłowni opalanej miałem węgla kamiennego w okresie letnim – mówi Kamil Matolicz Prezes Zarządu ECO Jelenia Góra – będzie to kolejny znaczący krok w rekonfiguracji źródła ciepła w Jeleniej Górze. Jednym z głównych celów prowadzonych prac rekonfiguracyjnych jest poszanowanie środowiska w naszym regionie i poprawa jakości powietrza w naszym mieście.

Osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji to główne założenie wsparcia finansowego udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tego typu inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Warto przypomnieć, że już w 2018 roku jeleniogórski system ciepłowniczy zasiliły dwa nowe kotły wodne o mocy 13,04 MW każdy. Nowe kotły zostały wybudowane w technologii ścian szczelnych i już spełniają normy środowiskowe, które będą obowiązywały dopiero od 2024 roku. W 2017 roku ECO oddało do użytku nowoczesną kotłownię gazową przy zakładach JELFA, która zastąpiła parową kotłownię opalaną miałem węglowym.

- Kolejne etapy przebudowy źródła ciepła w Jeleniej Górze, jak rozpoczynająca się właśnie budowa układu wysokosprawnej kogeneracji, ale też trwająca optymalizacja istniejącej infrastruktury wytwórczej to elementy prowadzonej przez Grupę Kapitałową ECO od lat konsekwentnej polityki ograniczania wpływu procesu produkcji ciepła na środowisko naturalne – mówi Mirosław Romanowicz Członek Zarządu ECO SA – Działania inwestycyjne, które przekładają się na poprawę jakości powietrza prowadzimy na terenie wszystkich 10 województw, w których ciepło do mieszkańców dostarczają spółki naszej Grupy Kapitałowej.

Łącząc wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane, są realizowane w chwili obecnej i te, które są przewidziane do realizacji, w jedną całość widać, że kompleksowe działania doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa dostaw ciepła, a przede wszystkim do uzyskania wymiernych efektów ekologicznych.

UE z FS ECO Kogen

 

 

ECOlogiczne Przedszkole już otwarte!

Z okazji Dnia Dziecka Energetyka Cieplna Opolszczyzny otwiera dla najmłodszych ECOlogiczne Przedszkole!

Nowy projekt edukacyjny ma na celu zwrócenie uwagi najmłodszych na problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. ECO, producent i dostawca ekologicznego ciepła systemowego, od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu poprawę jakości powietrza w miastach. Ważnym elementem tego procesu jest edukacja skierowana do najmłodszych. Każdego roku firma organizuje kampanię w ramach, której kilkanaście tysięcy dzieci z ogrzewanych przez ECO przedszkoli ogląda spektakle edukacyjne, które mają za zadanie zaszczepić w młodym pokoleniu wrażliwość ekologiczną. Do tej pory oglądało je ponad 50 tysięcy dzieci, a dzięki ECOlogicznemu Przedszkolu może ich być znacznie więcej. ECOlogiczne Przedszkole dostępne jest na stronie www.ecologiczneprzedszkole.pl gdzie, już teraz, wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć telewizyjną wersję przedstawienia pt. „Drużyna Zet”. Fabuła spektaklu dotyka niezwykle aktualnego problemu smogu i tzw. niskiej emisji, która powstaje w wyniku ogrzewania domów przestarzałymi piecami na paliwo stałe. Przedstawienie wyreżyserował znany opolski aktor, dyrektor Teatru EKO Studio, Andrzej Czernik. W przyszłości do sieci trafią również inne przedstawienia, które pokazywane były w przedszkolach w ostatnich latach, m.in. Gajowy Badura, Zelanda czy Piotruś i Smog. „Chcemy w ten sposób dotrzeć do jak najszerszej publiczności, bo, choć świadomość przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza rośnie, to wciąż jest ogromna potrzeba edukacji w tym zakresie. Jestem przekonany, że każde dziecko, które zobaczy nasze przedstawienie, nie zdecyduje się w przyszłości na ogrzewanie domu czy mieszkania kopcącym piecem” – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ECO. ECOlogiczne Przedszkole to nie tylko bajki, ale znacznie większy zakres treści edukacyjnych. Nauczyciele, czy też rodzice poszukujący sposobów na zainteresowanie najmłodszych sprawami ekologii na pewno znajdą tam wiele cennych inspiracji, informacji i gotowych materiałów do wykorzystania. Pomysł na ECOlogiczne Przedszkole pojawił się, gdy z powodu wciąż trwającej epidemii koronawirusa, nie było możliwości organizacji kampanii edukacyjnej w dotychczasowej formule. Nie oznacza to jednak, że firma zrezygnowała z pokazów spektakli edukacyjnych w przedszkolach. Gotowe jest już kolejne przedstawienie, które ruszy w trasę do przedszkolaków, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Zobaczy je 10 000 dzieci z blisko 100 ogrzewanych przez ECO przedszkoli, a potem… także będzie dostępny w internecie. Link do strony ECOlogicznego Przedszkola: www.ecologiczneprzedszkole.pl

Ochrona powietrza nie poczeka

Epidemia COVID-19 bez wątpienia wygeneruje zupełnie nowe problemy dla świata, a łagodzenie jej skutków będzie procesem niełatwym i długotrwałym.

Tym bardziej, że pojawienie się nowego zagrożenia nie odwołało problemów, z którymi borykaliśmy się do tej pory. Ochrona środowiska była, jest i będzie niezwykle istotnym aspektem życia każdej społeczności. Czyste powietrze to wartość, na którą Energetyka Cieplna Opolszczyzny pracuje niezmiennie od lat, wykorzystując do realizacji tego celu każdą pojawiającą się możliwość zarówno technologiczną, jak również finansową.

Nasze inwestycje są realizowane zgodnie z wcześniej ustalonymi harmonogramami – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA – w kontekście epidemii to niełatwe zadanie, ale zadbaliśmy o maksymalną ochronę pracowników i dzięki temu wszystkie prace przebiegają bez zakłóceń.

Zgodnie z planem, w ramach modernizacji sieci ciepłowniczej Opola, w maju i czerwcu 2020 roku ECO będzie prowadziło realizację prac związanych z wymianą odcinków magistrali ciepłowniczej w rejonie ulic Sosnkowskiego – Wodociągowej – Horoszkiewicza. Działania te wymagają zatrzymania pracy sieci, którego skutkiem będzie przerwa w dostawie ciepła do budynków w rejonie ulic: Aleja Witosa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bielska, Chełmska, Cieszyńska, Grota Roweckiego, Kaliska, Kielecka, Ozimska, Piotrkowska, Rzeszowska, Skautów Opolskich, Sosnowskiego, Szarych Szeregów, Wiejska i Zawiszaków.

Dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Grota Roweckiego 9AG, 8AC, &AH, 6AE, 5AE, 4AE, 2 AD, 11AG, 10AG przewidywane są dwie przerwy – mówi Tomasz Piętka dyrektor ds. handlowych w ECO SA – pierwsza przerwa technologiczna w dostawie ciepłej wody użytkowej w dniu 25.05.2020 od godziny 5:00 do godz. 23:00, druga 16.06.2020 od godziny 5:00 do godz. 23:00. Dla budynków zlokalizowanych w rejonie ulic Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bielska, Chełmska, Cieszyńska, Grota Roweckiego, Kaliska, Kielecka, Ozimska, Piotrkowska, Rzeszowska, Skautów Opolskich, Sosnowskiego, Szarych Szeregów, Wiejska, Zawiszaków, Tarnopolska, Krzemieniecka, Wilsona, Orzechowa, Al. Solidarności, Zielonogórska, Nowowiejska, Koszalińska, Jodłowa, Wrzosowa, Górna przerwa technologiczna potrwa 4 dni , a zaplanowana została od północy 22.06.2020, do północy 25.06.2020.

Wartość inwestycji realizowanej przez ECO to ponad 4 mln złotych. Zgodnie z umową podpisaną przez ECO z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budżet inwestycji zasili niemal dwumilionowa dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie w emisji dwutlenku węgla o ponad 300 ton rocznie.

Na terenie Opola, do końca 2022 roku, ECO zrealizuje łącznie 57 zadań, które mają bezpośredni wpływ na ograniczania emisji CO2, jak również na bezpieczeństwo i jakość dostaw ciepła dla mieszkańców. Zostały one uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a część z nich wpisana do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Efektem realizacji wszystkich inwestycji prowadzonych przez ECO będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 920 kg, a dwutlenku węgla o 4000 ton. Rocznie zaoszczędzonych zostanie ponad 1800 ton węgla.

- Dołożymy wszelkich starań, aby przerwy w dostawie ciepłej wody w mieszkaniach i obiektach naszych klientów skrócić do niezbędnego minimum - zapewnia Tomasz Piętka.

Prace ziemneRury pi

Fot. Prace ziemne już się rozpoczęły. 

 

 

 UE z FS ECO SA

 

 

Ciepło non stop

Ciepło non stop

Koronawirus, choć mikroskopijnie mały, zdeterminował wiele aspektów życia każdego z nas. Zagrożenia związane z epidemią determinują również działalność koncernu ciepłowniczego z Opola.


Zarząd Energetyki Cieplnej Opolszczyzny wprowadził szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji pracy służb eksploatacyjnych spółki podczas epidemii COVID-19. Regulacje te są niezbędne ponieważ ECO prowadzi działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tj. systemów i obiektów służących do zaopatrzenia w energię. Wykonanie tych wytycznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości produkcji energii i zaopatrzenia w tę energię odbiorców. Stanowi więc sytuację nadzwyczajną, mogącą wywoływać konieczność pracy w systemie wydłużonego czasu.

- Sytuacja jest nadzwyczajna, zatem i działania przez nas podjęte takie są – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA– proces przygotowania i wdrożenia zasad działalności części produkcyjnej przedsiębiorstwa zdeterminowała konieczność podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, w kontekście konieczności zapewnienia ciągłości produkcji i zaopatrzenia w ciepło naszych klientów.

Wprowadzone regulacje dotyczą zarówno organizacji czasu pracy, jak również wypoczynku i czasu wolnego służb eksploatacyjnych ECO i będą stosowane w zależności od rozwoju epidemii w kraju. Organizacja służb eksploatacyjnych ECO na czas pandemii COVID-19 zakłada m.in. dokonanie takiej zmiany systemu czasu pracy, która będzie zapewniać ciągłość funkcjonowania danego źródła ciepła. Nowy rozkład czasu pracy uwzględnia powierzenie pracownikowi godzin pracy w takim zakresie i wymiarze, w jakim będzie to konieczne. Dopuszcza się nawet ewentualność zakwaterowania pracowników w miejscu pracy, przy zapewnieniu odpowiedniego zaplecza oraz pełnego dostępu do środków ochrony osobistej.

- Wszystkie te zmiany mają na celu uniknięcie niepotrzebnego narażania naszych pracowników i ich rodzin – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ds. ekonomicznych ECO SA - kwestią strategiczną jest również utrzymanie rynku w kontekście myślenia o przyszłości i łagodzenia skutków problemów, które mogą pojawić się w wyniku epidemii.

W ECO SA i innych spółkach Grupy Kapitałowej ECO już w marcu wprowadzono zdalny system pracy pracowników biurowych. Dzięki narzędziom elektronicznym obsługa klientów przebiega w sposób ciągły, sprawny i niezakłócony.

 

 

Do góry