Aktualności

Centrum prasowe

Słońce w kaloryferach

Instalacja solarna powstająca przy ul. Harcerskiej w Opolu rozpocznie pracę już pod koniec kwietnia. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. realizująca inwestycję tuż obok swojej siedziby, zapowiada zakończenie budowy o pół roku szybciej niż planowano. Dzięki temu instalacja zacznie pracę w okresie największego nasłonecznienia.
- To całkowicie nasz projekt i nasze wykonawstwo - podkreśla szef Grupy Kapitałowej ECO Wiesław Chmielowicz. Część technologiczna instalacji oraz jej moduły kontrolne i pomiarowe, zostały zaprojektowane przez inżynierów z ECO S.A., a realizuje je spółka ECO Serwis, co świadczy nie tylko o samowystarczalności spółek Grupy w urzeczywistnianiu podobnych inwestycji, ale przede wszystkim o wysokich kompetencjach naszych ekspertów w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii. Powodem do dumy jest fakt, że nasi ludzie potrafią je zaplanować, zbudować i wykorzystać z pożytkiem dla klientów, w tym wypadku - mieszkańców Opola.

Budowa konstrukcji pod kolektory Transport stacji wymiennikowej

Wojciech Zachariasiewicz Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem w ECO S.A., zwraca uwagę na pilotażowy charakter inwestycji, spodziewając się po nim podwójnej korzyści: otrzymania oczekiwanych rezultatów ekonomicznych wynikających z produkcji ciepła, ale również doskonalenia umiejętności i know how w realizacji podobnych projektów w przyszłości. Zwłaszcza, że OZE stanowią istotny element strategii spółki. Poza instalacjami przy Harcerskiej, ECO buduje farmę fotowoltaiczną w Kluczborku o mocy 100 kW, której panele słoneczne o łącznej powierzchni ok. 550 metrów kwadratowych podłączone zostaną w tym roku do krajowego systemu dystrybucji energii elektrycznej. Spółka otrzymała już warunki techniczne na przyłączenie instalacji niezbędne do zawarcia umowy przyłączeniowej.
To nie pierwsza próba wykorzystania przez opolski koncern ciepłowniczy tego źródła energii. Badawcza instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje na jednym z budynków ECO od trzech lat.
- To ona, z wykorzystaniem odpowiednich systemów informatycznych, pozwoliła na wstępną analizę ilości produkcji i obciążenia systemu. Pokazała również, że koszt poniesiony realizacji tej inwestycji jest jedynym poniesionym, a sama eksploatacja odbywa się już praktycznie bezkosztowo, zwłaszcza, że autorami projektu i wykonania eksperymentalnej instalacji są pracownicy spółki - dodaje Wojciech Zachariasiewicz.

Zabudowane kolektory przy ulicy Harcerskiej

Ciepło ze słońca, mimo atrakcyjnych kosztów produkcji, stanowi jedynie dodatek pozwalający oszczędzać energię i dbać o środowisko. W Polsce nie stanie się jednak podstawą działalności żadnego profesjonalnego dostawcy energii. Na aurę nie mamy wpływu, a klienci potrzebują ciepła niezależnie od tego czy świeci słońce, czy też nie. Niemniej systemy tego typu są ciekawym uzupełnieniem źródeł ciepła, z których odbiorcy zaopatrywani są w ciepłą wodę, a w których budowa układów kogeneracyjnych jest nieopłacalna. Poza tym: nikt nie ma wątpliwości, że Odnawialne Źródła Energii to ekonomiczna i ekologiczna przyszłość energetyki.

Budowa opolskiej instalacji solarnej przy ul. Harcerskiej realizowana jest ze środków własnych ECO S.A., a jej włączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego pozwoli na zakwalifikowanie go do kategorii systemów efektywnych energetycznie z uwagi na udział w całkowitym wolumenie produkcji ponad 50 proc. ciepła z wysokosprawnej kogeneracji i OZE.

Spektakl teatru ciepła

Znana nie tylko w Opolu, Fundacja “Dom” Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, w poniedziałek 7 marca, zaprasiła na spektakl Teatru EkoStudio. Widowisko, poświęcone trosce o środowisko naturalne, przygotowane zostało we współpracy z Energetyką Cieplną Opolszczyzny. Przedstawienie zostało wystawione w siedzibie Fundacji przy ul. Milęckiego 4A w Opolu.
“Gajowego Badurę” (w roli tytułowej Waldemar Kotas) obejrzało już kilkuset widzów w kilku miastach Polski, w których ECO dostarcza ciepło systemowe, edukując społeczności lokalne w zakresie właściwej segregacji odpadów oraz oszczędzania energii, co ma istotny wpływ na powietrze, którym oddychamy. Spektakl, adresowany do najmłodszych, jest jedną z form przystępnej popularyzacji tych zagadnień.
- Przygody sympatycznego bohatera widowiska i jego przyjaciół są tak kolorowe i zabawne, że nasi podopieczni powinni je zobaczyć - mówi Teresa Jednoróg, współzałożycielka Fundacji. Dlatego poprosiliśmy ECO o sposobność wystawienia tej sztuki również u nas. Mamy widownię ludzi niezwykle otwartych na ciekawe wydarzenia i doceniających wszelkie formy artystyczne. 
Spektakl zbiegł się z datą podpisania kolejnej umowy pomiędzy Energetyką Cieplną Opolszczyzny i Fundacją Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Dom”.
- Jest nam niezwykle miło, że możemy być partnerem Fundacji „Dom” od tak wielu lat. Potrzeby w zakresie wsparcia finansowego rokrocznie są określane przez samą Fundację. Służy ona tak wielu mieszkańcom Opola, że wpisanie jej na listę beneficjentów naszej aktywności, wynikającej ze społecznej odpowiedzialności biznesu, jest dla nas sprawą oczywistą – mówi Wiesław Chmielowicz prezes zarządu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.
Fundacja „Dom” opiekuje się ponad tysiącem mieszkańców Opola i okolic. Z dziennej formy opieki korzysta codziennie około 260 niepełnosprawnych osób.
- ECO wspiera naszą Fundację od 17 lat. Dzięki środkom finansowym z ECO możemy spokojnie prowadzić bieżącą działalność. Wsparcie ECO jako naszego największego partnera biznesowego pozwoliło też na sfinansowanie kilku dodatkowych inwestycji, które służą wszystkim korzystającym z pomocy naszej fundacji ECO umożliwiło m.in. uruchomienie dla naszych podopiecznych specjalistycznego gabinetu stomatologicznego – dodaje Teresa Jadnoróg, prezes Fundacji DOM.

 

IMG 4051IMG 4061

 

 

Energetyka jest kobietą

Pomysł był spontaniczny. Pracownicy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny prowadzący profil spółki ECO na jednym z portali społecznościowych, postanowili zareagować na Święto Kobiet i zaprosić do ECO panie zainteresowane sekretami produkcji i dystrybucji ciepła dla Opola. Rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania: w terminie, wyznaczonym na popołudnie, firmę odwiedziło prawie 60 pań, które - ubrane w pomarańczowe kaski - zwiedziły przedsiębiorstwo, z kobiecą dociekliwością zbadały tajniki technologiczne i zasady działania specjalistycznych urządzeń produkujących energię cieplną, a także dyskutowały o ekologii, energetyce oraz społecznej odpowiedzialności ECO wspierającej opolską kulturę i sport. Był zaimprowizowany quiz oraz kilka niespodzianek.
Uczestniczki świątecznej wycieczki z uznaniem przyjęły wiadomość, że jedną czwartą załogi ECO stanowią kobiety (choć ciepłownictwo uznawane jest za męską branżę) oraz że firma mile widzi gości - najczęściej studentów politechniki, zainteresowanych pracą w tym jednym z najlepiej prosperujących przedsiębiorstw regionu. Panie zapowiedziały powrót do ECO za rok w znacznie większym gronie.

thumb IMG 4246 1024thumb IMG 4259 1024

 

ECO podpisała kolejną umowę z Fundacją “Dom”

Znana nie tylko w Opolu, Fundacja “Dom” Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, w poniedziałek 7 marca, o godz.10.30 zorganizowała spektakl Teatru EkoStudio. Widowisko, poświęcone trosce o środowisko naturalne, przygotowane zostało we współpracy z Energetyką Cieplną Opolszczyzny. Przedstawienie zostało wystawione w siedzibie Fundacji przy ul. Milęckiego 4A w Opolu.
IMG 4042IMG 4061
“Gajowego Badurę” (w roli tytułowej Waldemar Kotas) obejrzało już kilkuset widzów w kilku miastach Polski, w których ECO dostarcza ciepło systemowe, edukując społeczności lokalne w zakresie właściwej segregacji odpadów oraz oszczędzania energii, co ma istotny wpływ na powietrze, którym oddychamy. Spektakl, adresowany do najmłodszych, jest jedną z form przystępnej popularyzacji tych zagadnień.
- Przygody sympatycznego bohatera widowiska i jego przyjaciół są tak kolorowe i zabawne, że nasi podopieczni powinni je zobaczyć - mówi Teresa Jednoróg, współzałożycielka Fundacji. Dlatego poprosiliśmy ECO o sposobność wystawienia tej sztuki również u nas. Zapewnimy widownię ludzi niezwykle otwartych na ciekawe wydarzenia i doceniających wszelkie formy artystyczne. To będzie wydarzenie. Już dziś wiemy, że na widowni znajdzie się ponad sto osób.
Poniedziałkowy spektakl zbiega się z datą podpisania kolejnej umowy pomiędzy Energetyką Cieplną Opolszczyzny i Fundacją Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Dom”.
- Jest nam niezwykle miło, że możemy być partnerem Fundacji „Dom” od tak wielu lat. Potrzeby w zakresie wsparcia finansowego rokrocznie są określane przez samą Fundację. Służy ona tak wielu mieszkańcom Opola, że wpisanie jej na listę beneficjentów naszej aktywności, wynikającej ze społecznej odpowiedzialności biznesu, jest dla nas sprawą oczywistą – mówi Wiesław Chmielowicz prezes zarządu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.
Fundacja „Dom” opiekuje się ponad tysiącem mieszkańców Opola i okolic. Z dziennej formy opieki korzysta codziennie około 260 niepełnosprawnych osób.
- ECO wspiera naszą Fundację od 17 lat. Dzięki środkom finansowym z ECO możemy spokojnie prowadzić bieżącą działalność. Wsparcie ECO jako naszego największego partnera biznesowego pozwoliło też na sfinansowanie kilku dodatkowych inwestycji, które służą wszystkim korzystającym z pomocy naszej fundacji ECO umożliwiło m.in. uruchomienie dla naszych podopiecznych specjalistycznego gabinetu stomatologicznego – dodaje Teresa Jadnoróg, prezes Fundacji DOM.

ECO wspiera opolskich studentów

ECO zawarła umowę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, który już wkrótce zyska pracownię badań kryminalistycznych, przeznaczoną dla studentów i doktorantów realizujących projekty z dziedziny nauk sądowych oraz bezpieczeństwa. Właśnie podpisano umowę finansowania tego unikalnego przedsięwzięcia między ECO a uczelnią. Nowoczesne laboratorium detektywistyczne, dzięki wparciu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A., wyposażone zostanie m.in. w kolumnę reprodukcyjną umożliwiającą precyzyjną fotografię materiału dowodowego oraz specjalne urządzenie emitujące promieniowanie ultrafioletowe, dzięki któremu można wykryć ślady niewidoczne dla oka w warunkach naturalnych. Sprawność obydwu akcesoriów współczesnej kryminalistyki często decyduje o powodzeniu śledztwa. 
- Nasze motto to “Wiedza. Praktyka i Ambicja” - mówi Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. prof. UO Piotr Stec. Wiedzy i ambicji nam nie brakuje, teraz - dzięki działaniom podejmowanym wspólnie z ECO, możemy rozbudować bazę naukowo-dydaktyczną o praktykę, dysponując najnowocześniejszym sprzętem służącym poszerzaniu horyzontów edukacji. Uczelnia nie ukrywa, że pomoc koncernu ciepłowniczego znacznie wzbogaca jej ofertę, czyniąc UO konkurencyjnym w stosunku do placówek akademickich sąsiednich Katowic i Wrocławia. Uniwersytet planuje wykorzystać pracownię również w szerszych, pozaakademickich projektach edukacyjnych, chcą zapraszać na specjalne zajęcia z tajemnic kryminalistyki również mieszkańców Opola.
- Bardzo nas to cieszy - komentuje inicjatywę uczelni prezes ECO S.A Wiesław Chmielowicz. Nasza strategia aktywności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmuje bliską współpracę z instytucjami, do których dostarczamy ciepło systemowe, a budynki Uniwersytetu Opolskiego ogrzewamy od lat. Często zatem poszukujemy wspólnych projektów, starając się aby program współpracy dawał więcej niż ciepło.
Do góry