Aktualności

Rozwiązywanie węzłów

14 tysięcy gigadżuli oszczędności i o 900 tysięcy złotych mniejsze rachunki tych, którzy w ciągu ostatniego roku korzystali z “nowego” ciepła - oto efekt wspólnego przedsięwzięcia Energetyki Cieplnej Opolszczyzny oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu.

Wspólny projekt realizowany jest na osiedlu Armii Krajowej (dawniej ZWM), zamieszkałym przez ponad 20 tysięcy lokatorów. Ogrzewanie niespełna połowy mieszkań ciągle jeszcze oparte jest o system węzłów grupowych, co oznacza, że jeden węzeł realizuje dostawę ciepła do kilku budynków, na dodatek przestarzałymi rurociągami powodującymi straty. Część ciepła, które powinno trafiać do mieszkań, ginie po drodze.

- Razem wypowiedzieliśmy wojnę temu zjawisku - mówi prezes Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. Wiesław Chmielowicz - i właśnie ją wygraliśmy. W ramach wspólnego przedsięwzięcia zlikwidowano 5 węzłów grupowych, zastępując je indywidualnymi w 68 budynkach osiedla. Powstały też nowe rurociągi wykonane w technologii preizolowanej, co zminimalizowało straty ciepła na przesyle. Po roku można ocenić efektywność energetyczną i ekonomiczną tej inwestycji: Skala oszczędności ciepła i pieniędzy lokatorów dają ECO i Spółdzielni Mieszkaniowej prawdziwy powód do dumy. Cieszę się i dziękuję jednemu z naszych największych klientów za zaufanie i partnerstwo, bez których nie byłoby tego efektu.
Inwestycja budowy indywidualnych węzłów i nowoczesnych rurociągów, tworzących wspólnie nowy system ciepłowniczy na osiedlu Armii Krajowej, trwa od 2013 r. Już dziś wiadomo, że wyeliminuje to straty na przesyle ciepła sięgające w przeszłości nawet 15 proc., a zapotrzebowanie na energię cieplną spadnie na osiedlu o około 20 proc. - uwzględniając dopasowanie dostaw do indywidualnych potrzeb odbiorców, co gwarantują nowe węzły. W rezultacie mieszkańcy opolskiego osiedla zapłacą za ciepło od 15 do 25 proc. mniej.
Efekty te są możliwe dzięki ścisłej współpracy dostawcy i odbiorcy ciepła – obie strony zaangażowały się w realizację zadania finansowo oraz organizacyjnie. Po stronie Spółdzielni znalazła się budowa węzłów indywidualnych oraz przyłączy do poszczególnych budynków. Po stronie ECO jest wykonanie nowych sieci rozdzielczych.
- Głównym celem tych działań jest obniżenie kosztów ogrzewania ponoszonych przez naszych mieszkańców – mówi Prezes Zarządu SM, Adam Jaroch. Jednocześnie, biorąc pod uwagę długą perspektywę czasową, istotne jest to, że w toku inwestycji zmieniamy nasz przestarzały system ogrzewania na nowy, który będzie służył mieszkańcom kolejne dziesiątki lat.
- To Zarząd Spółdzielni zwrócił się do ECO z inicjatywą wspólnego projektu – dodaje Arkadiusz Kowara, zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni. Cieszę się, że ECO podjęła się zadania i wsparła nas w zakresie wykonania nowych sieci. Łączne nakłady inwestycyjne wykonanych do tej pory prac wyniosły 13 mln złotych – 10 mln to kwota wydana przez Spółdzielnię na realizację własnych indywidualnych węzłów cieplnych oraz przyłączy. ECO wydało 3 mln wykonując sieci rozdzielcze w rejonie dostawy „nowego” ciepła. Dodatkowo Spółdzielnia pozyskała na ten cel środki zewnętrzne, dzięki którym sfinansowano ~13% nakładów. Warto też podkreślić, że nakłady poniesione przez Spółdzielnie spłacą się z uzyskanych oszczędności w ciągu 5 do 7 lat.
- Teoretycznie ECO powinno zależeć na sprzedaży odbiorcom jak największej ilości ciepła, a nie na jego oszczędzaniu - komentuje prezes Chmielowicz. Ale to bardzo krótkowzroczne myślenie. Zdecydowanie lepszą strategią jest dostarczanie mieszkańcom takiej ilości ciepła, jakiej potrzebują. Dzięki temu odbiorcy nie płacą za straty, zadowoleni są z niższych cen i chcą współpracować z dostawcą, który szanuje ich potrzeby i pieniądze.
 
 
Realizowana od 2013 roku modernizacja systemu ciepłowniczego, oparta na budowie węzłów indywidualnych, zakończy się w przeciągu najbliższych kilku lat. Zgodnie z planem obejmie wszystkie budynki osiedla, w których znajduje się około 8500 mieszkań.
Do góry