Aktualności

Gotowi na rynek pracy!

ECO oraz Uniwersytet Opolski podpisały umowę o współpracy, dzięki której 31 studentów Uniwersytetu odbędzie praktyki w spółkach: ECO SA oraz ECO Logistyka.
Praktyki odbywają się w ramach projektu „Gotowi na rynek pracy!” realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO. ECO jest głównym partnerem projektu.

Praktyki w ECO obejmą studentów kierunku Logistyka i Ochrona Środowiska Uniwersytetu Opolskiego i będą one przeprowadzone w dwóch etapach:
· projekty (case study) polegające na rozwiązywaniu przez grupy studentów wraz z pracownikami ECO realnego problemu występującego w firmie,

· instruktaże przystanowiskowe odbywające się na różnych stanowiskach pracy obejmujące instruktaż przeprowadzony przez praktyków pracujących na danym stanowisku, zapoznanie się z technologiami, poznanie zależności służbowych i zakresu obowiązków na danym stanowisku.

Studenci podzieleni są na 6 grup. 4 grupy (21 osób) odbędą w ECO pełną praktykę, tj. 48 godzin zajęć projektowych oraz 40 godzin instruktaży przystanowiskowych. 2 grupy (10 osób) odbędą 8 godzin instruktaży przystanowiskowych. Praktyki rozpoczęły się 6 lutego i potrwają maksymalnie do końca maja 2017 roku.

IMG 8467IMG 8483

Do góry