Aktualności

ECO i UO przygotowały studentów do pracy

Na kserowaniu się nie znają za to wiedzą, w jaki sposób można w praktyce zapewnić w firmie wysokie standardy w zakresie logistyki i ochrony środowiska. 31 studentów Uniwersytetu Opolskiego odbyło praktyki w ECO w ramach projektu „Gotowi na rynek pracy!”. Program praktyk został przygotowany przez specjalistów z ECO we współpracy z kadrą naukową Uniwersytetu Opolskiego.Praktyki w ECO odbywały się w dwóch spółkach będących częścią Grupy Kapitałowej ECO – ECO SA i ECO Logistyka sp. z o.o. Łącznie każdy ze studentów pracował w firmie 100 godzin. Praktyki zostały podzielone na dwa etapy, tak, aby dać uczestnikom możliwie najpełniejsze przygotowanie zawodowe. Etap pierwszy objął szkolenia przystanowiskowe. Każdy z uczestników został przeszkolony w pracy na pięciu różnych stanowiskach związanych ze swoją specjalizacją. Etap drugi to tzw. case study – studenci wraz z opiekunem ze strony przedsiębiorstwa przeprowadzali analizę i przygotowywali rozwiązanie praktycznego problemu występującego w ECO.

Studenci pracowali w kilkuosobowych grupach. Każda grupa pracowała wspólnie ze specjalistami z ECO wykonując pracę, która faktycznie wykonywana jest w ECO. W programie praktyk znalazły się m.in.:

1.      Przygotowanie dokumentacji do rozszerzenia zakresu akredytacji Laboratorium Ochrony Środowiska ECO Logistyka Sp. z o.o.

2.      Optymalizacja rocznych dostaw węgla do wybranych ciepłowni w grupie kapitałowej z uwzględnieniem zmiennych warunków zaopatrzenia.

3.      Analiza ustawień powietrza podmuchowego dla kotła parowego OR50 N zainstalowanego na elektrociepłowni ECII Opole.

4.      Analiza monitorowania i raportowania emisji CO2 na przykładzie instalacji spalania paliw.

Projekt „Gotowi na Rynek Pracy!” jest kolejnym, który ECO realizuje wspólnie z opolskimi uczelniami. Ostatnie lata były okresem intensywnej współpracy z Uniwersytetem Opolskim. Firma aktywnie wspierała sport akademicki, którego owocem było utworzenie siatkarskiej drużyny kobiet ECO UNI Opole. ECO jest również jednym z głównych partnerów nowopowstającego kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego oraz sponsorem wyposażenie pracowni kryminalistyki, która już teraz służy studentom Wydziału Prawa i Administracji. Firma współpracuje także z Politechniką Opolską wspólnie realizując innowacyjne projekty badawcze oraz edukacyjne.

Do góry