Aktualności

Rekordowy zysk i zmiany w radzie nadzorczej ECO

Energetyka Cieplna Opolszczyzny kolejny rok z rzędu zakończyła rekordowym zyskiem. W 2016 roku ciepłownikom w całym kraju sprzyjały zarówno warunki pogodowe, jak też korzystne warunki cenowe w zakresie paliw. Rekordowa pod względem czasu trwania jak i temperatur zima, spowodowała znaczący w stosunku do lat ubiegłych wzrost sprzedaży zarówno energii cieplnej, jak również elektrycznej.

Energia w ECO jest bowiem od lat produkowana w źródłach kogeneracyjnych, co stanowi ważny element kształtowania polityki proekologicznej oraz cenowej. Nie bez znaczenia jest stały wzrost liczby klientów naszej spółki i dobre wyniki Grupy Kapitałowej ECO. Ponad połowa zysku to dywidendy ze spółek zależnych. W 2016 roku ECO dwukrotnie obniżała ceny swoich produktów dla klientów. Mieszkańcy Opola w skali roku uzyskali łącznie 3% oszczędności na rachunkach za ciepło, a ECO wydała w tym czasie ponad 20 mln zł na inwestycje zarówno w niezawodność i bezpieczeństwo dostaw, ale też w ochronę środowiska.

Zysk spółki za 2016 rok przekroczył 38 mln zł (zysk netto za 2015 r. wyniósł przeszło 33 mln zł). Dla akcjonariuszy spółki oznacza to solidny zastrzyk finansowy w postaci dywidendy w wysokości niemal 32,5 mln zł, z doskonałej inwestycji, jaką są akcje Energetyki Cieplnej Opolszczyzny. Budżet największego akcjonariusza ECO - Miasta Opola zasili ponad 17 milionów, a drugi co do wielkości właściciel akcji ECO otrzyma ponad 15 mln zł dywidendy za 2016 rok.
W ECO tymczasem dobiegają końca prace w zakresie budowy nowej wieloletniej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej ECO. W zmieniającym się otoczeniu ekonomiczno - prawnym jej założenia oscylować będą wokół stałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych ogrzewanych przez ECO miast.

W związku z potrzebą pogłębienia relacji między największymi akcjonariuszami Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA, została podjęta wspólna decyzja o wejściu Pana Arkadiusza Wiśniewskiego do rady nadzorczej spółki. Efektywna współpraca między akcjonariuszami jest kluczowa dla dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a obecność Prezydenta Opola w radzie, podobnie jak przedstawiciela drugiego największego akcjonariusza dra Andreasa Reichela, będzie tego najlepszym potwierdzeniem. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski jest członkiem rady nadzorczej od 22 czerwca.

Do góry