Aktualności

Rusza nabór wniosków na ekologiczne dotacje dla mieszkańców Opola

Już 1 sierpnia startuje program „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” realizowany wspólnie przez Miasto Opole i Energetykę Cieplną Opolszczyzny.

 

Od 1 sierpnia w mobilnym punkcie informacyjnym ECO w Strefie Ciepła na opolskim Rynku mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami programu i procedurą jaka towarzyszy jego realizacji. Ci z opolan, którzy kwalifikują się do skorzystania z dotacji uzyskają pomoc w wypełnieniu stosownej deklaracji, którą następnie należy złożyć w pokoju 319 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.


Po weryfikacji zebranych deklaracji mieszkańcy zainteresowani dotacjami zostaną poinformowani o naborze wniosków, poprzez m.in. ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
- Zależy nam bardzo, aby ze środków skorzystało jak najwięcej osób. Każdy wniosek będzie dokładnie analizowany – mówi Małgorzata Rabiega, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM – Należy jednak pamiętać, że korzystamy ze środków publicznych, których wydatkowanie jest ujęte w ramy nie do pominięcia, na przykład termin rozliczenia dotacji – dodaje.

Tegoroczne inwestycje muszą zostać wykonane do 30 listopada 2017 roku i rozliczone do końca roku, ale składane deklaracje mogą dotyczyć również realizacji przyszłorocznych.

- W zależności od wybranego źródła ciepła czas realizacji inwestycji może być różny, zależny od procedur obowiązujących po stronie innych uczestników procesu np. Zakładu Gazowniczego w przypadku ogrzewania gazowego. ECO oferuje bowiem nie tylko ciepło systemowe, ale pełen wachlarz sposobów ogrzewania, dla których przewidziano wsparcie w programie – przypomina Monika Kowalczyk, kierownik działu handlowego ECO SA - Ogrzewanie to bowiem produkt długoterminowy, obliczany na wiele lat bezawaryjnego działania i dlatego inwestując w jego wymianę warto poświęcić więcej czasu i otrzymać komfortowe rozwiązanie.

Program „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” wypełnia lukę po wygaszanym obecnie programie likwidacji niskiej emisji „Kawka”, wypiera również realizowany dotychczas przez miasto system dotacji w zakresie wymiany źródeł ciepła, na zadania zrealizowane przed podpisaniem umowy doatcji.

- Cieszy nas profesjonalne wsparcie w ramach współpracy z ECO i wszystkim korzystającym z programu je polecamy. Przy korzystaniu z dotacji np. na kocioł na paliwo stałe, spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą bardzo ważnym jest przed zapłatą faktury za taki kocioł, sprawdzenie czy sprzedawca wystawi nam deklaracje zgodności CE, potwierdzającą że kocił spełnia 5 klasę. Zdarza się, że wystawiane przez firmy deklaracje, nie dotyczyły zakupionego przez wnioskodawcę kotła albo parametry techniczne kotła ujęte w deklaracji nie zgadzały się z parametrami urządzeń – zwraca uwagę Małgorzata Rabiega.
- Skorzystanie z pomocy naszych specjalistów gwarantuje wyeliminowanie takich przypadków i skuteczność w pozyskaniu dotacji – dodaje Monika Kowalczyk z ECO.

Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości co do wyboru nowego źródła ciepła, ECO oferuje specjalistyczną pomoc. Uzbrojeni w szeroką wiedzę z zakresu źródeł ogrzewania energetycy przeprowadzą wizję lokalną i zaproponują optymalne z punktu widzenia technicznego, ekologicznego i ekonomicznego rozwiązanie. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku o dotację i podpisanie umowy na realizację inwestycji, przy czym jej wykonawcą może być zarówno ECO, jak też dowolnie wybrana firma czy osoba. W przypadku wyboru ECO w zakresie wykonawstwa mieszkańcy Opola mogą dodatkowo liczyć na pomoc w załatwieniu formalności związanych z pozyskaniem dodatkowych, preferencyjnych źródeł finansowania, np. z WFOŚiGW, w kwocie nie przewyższającej kosztów całej inwestycji.

Zarówno Miasto Opole jak i ECO już teraz zapowiadają kontynuację programu w latach kolejnych. Więcej nt. samego programu można przeczytać na stronie www.ecosa.pl/oddechdlaOpola

Przypomnijmy, że porozumienie dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i Zarząd Energetyki Cieplnej Opolszczyzny już w czerwcu. Głównym założeniem programu jest eliminacja zanieczyszczeń pyłowych z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, jak też ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie norm jakości powietrza w Opolu. To wszystko za sprawą systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu i montażu proekologicznego systemu ogrzewania. Partnerzy projektu „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” przygotowali dla mieszkańców miasta zmagających się z eksploatacją przestarzałych pieców kompleksową usługę. Miasto Opole gwarantuje wysokie dotacje celowe, a pracownicy ECO pomogą w doborze optymalnego sposobu ogrzewania, przeprowadzeniu procedury pozyskania środków i realizacji przedsięwzięcia.

Do góry