Aktualności

ECO dla klientów pozostaje niezawodna

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA po raz 12 została uhonorowana Godłem Firma Przyjazna Klientowi. Nasi klienci wysoko ocenili współpracę z firmą, najwyżej oceniając jakość obsługi oraz sprawną komunikację z Biurem Obsługi Klienta. Spółka odebrała nagrodę wczoraj podczas uroczystej gali w Warszawie.

Godło Firma Przyjazna Klientowi przyznawane jest tylko na rok. Po tym czasie firma, która chce nadal posługiwać się tytułem, musi zostać poddana kolejnym badaniom, w ramach których analizuje się cztery obszary: lojalność klientów, ogólne zadowolenie, ocenę jakości obsługi oraz zaufanie do firmy i marki. Kwestionariusz badania jest dostosowany do specyfiki firmy, a metodologia każdorazowo dobierana pod względem rodzaju i kanałów dotarcia do klienta. Dla każdej firmy indywidualnie określana jest również wielkość próby badawczej, która zależy m.in. od posiadanej przez firmę liczby klientów.
- W tym roku, w programie badawczo-certyfikacyjnym, którego celem była ocena satysfakcji naszych klientów i prawdopodobieństwo rekomendacji naszej firmy, weryfikowane były wszystkie spółki ciepłownicze z Grupy Kapitałowej ECO. Wszystkie otrzymały Godło Firmy Przyjaznej Klientowi – mówi Paweł Krawczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych ECO

Otrzymać godło nie jest łatwo – oceny satysfakcji klientów badanego przedsiębiorstwa muszą osiągną wynik w każdym badanym obszarze na poziomie minimum 80%, a zbiorczy Indeks FPK na poziomie co najmniej 85%. Indeksy wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej ECO oscylują wokół 94%.

- Godło jest dla nas niezwykle wartościowe, ponieważ jego przyznanie zależy wyłącznie od opinii naszych klientów, która stanowi obiektywną ocenę naszej pracy. W 2003 r. przystąpiliśmy po raz pierwszy do tego programu i od tej pory poddajemy się systematycznej weryfikacji w każdej, kolejnej jego edycji. Posiadanie tego tytułu zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia jakości obsługi na całym obszarze działania zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej ECO - mówi Monika Stypułkowska Członek Zarządu ds. Ekonomicznych ECO.

Warto wspomnieć, że ECO pozyskując nowe rynki ciepła przenosi do spółek Grupy Kapitałowej standardy obsługi w wielu obszarach działalności.

- Największą rekomendacją dla firmy jest sukcesywnie wzrastająca ilość odbiorców ciepła, a uzyskany przez ECO SA, już po raz dwunasty, tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi jest dla klientów spółki pisemną i udokumentowaną gwarancją jakości świadczonych usług oraz profesjonalnej obsługi – dodaje Paweł Krawczyk.

Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej ECO uzyskały w tegorocznym badaniu wyniki lepsze niż w roku poprzednim.

FPK 2018

Fot. Przedstawiciele spółek Grupy Kapitałowej ECO odebrali Godło Firma Przyjazna Klientowi

Do góry