Aktualności

Kolejne miliony z Unii Europejskiej na sieci ciepłownicze w Opolu

Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali kolejną umowę na dofinansowanie przesyłu i dystrybucji ciepła.

Projekty o łącznej wartości ponad 4 mln zł, zasili dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z zapisami umowy ECO przebuduje osiedlową sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Konsularnej w Opolu, wybuduje sieci i przyłącza cieplne i zabuduje 5 indywidualnych węzłów cieplnych, które zastąpią zlikwidowany węzeł grupowy.
Przebudowana zostanie również sieć w rejonie ul. Sosnkowskiego o łącznej długości ponad 1000 mb.

Umowa został podpisana w Warszawie przez Monikę Stypułkowską Członka Zarządu ECO ds. Ekonomicznych oraz Artura Szymona Michalskiego Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Janusza Tarnopolskiego Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego NFOŚiGW.
Wartość dotacji to niemal 2 mln złotych – mówi Monika Stypułkowska – unijne fundusze są dla nas potężnym wsparciem w procesie modernizacyjnym, którego efektem będzie zarówno ochrona środowiska, jak też poprawa niezawodności dostaw naszego ciepła.


Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 80 kg, a dwutlenku węgla o 359 ton.
Rocznie zaoszczędzonych zostanie około 170 ton węgla. Realizacja projektu ma się zakończyć w 2021 roku.

dofinansowanie dla ECO

fot. Umowę podpisują (od prawej) Monika Stypułkowska z ECO i Artur Szymon Michalski z NFOŚiGW

Do góry