Aktualności

ECO i Uniwersytet Opolski wspólnie podnoszą kompetencje zawodowe studentów

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO) nawiązała długofalową współpracę z Uniwersytetem Opolskim w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Celem współpracy jest podnoszenie kompetencji zawodowych studentów poprzez kompleksowy program praktyk, podczas których studenci różnych kierunków Uniwersytetu zmierzą się z realnymi zadaniami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Program składa się z dwóch modułów.

Moduł pierwszy obejmuje 48 godzin pracy, podczas których 3-8-osobowe grupy studentów będą rozwiązywać faktyczny problem istniejący w przedsiębiorstwie (tzw. case study). Każdorazowo zadanie będzie przygotowane przez fachowców z ECO a jego prawidłowa i rzetelna realizacja przebiegać będzie pod okiem pracowników uczelni.

Moduł drugi obejmuje łącznie 40 godzin pracy na 5 różnych stanowiskach. Każdy z uczestników będzie mógł poznać i samodzielnie wykonywać pracę, którą na co dzień wykonują pracownicy firmy. Zajęcia zostaną przygotowane i przeprowadzone przez specjalistów ECO zajmujących się danym obszarem merytorycznym.

Już w kwietniu praktyki w ECO rozpoczną dwie, ok. 6-osobowe grupy studentów kierunku Zarządzanie. Zajęcia odbędą się w dwóch spółkach należących do Grupy Kapitałowej ECO – ECO SA oraz ECO Logistyka, mieszczących się w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

Obecnie, do połowy kwietnia br. trwa konkurs, który wyłoni spośród pracowników ECO tych, którzy przeprowadzą zajęcia ze studentami. Przygotowywany jest również atrakcyjny program praktyk, który nie tylko odpowiadał będzie kierunkowi kształcenia i zainteresowaniom studentów, ale także pozwoli im nabyć konkretne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

W planach na przyszły rok akademicki jest również kontynuacja współpracy i organizacja kolejnych praktycznych szkoleń dla studentów z kierunków: Zarządzanie oraz Logistyka.

Warto wiedzieć, że nie jest to pierwszy tego typu projekt realizowany wspólnie przez obie jednostki. W ubiegłym roku zakończyła się realizacja programu pt. „Gotowi na rynek pracy!” w ramach, którego 31 studentów przepracowało w ECO blisko 100 godzin.

IMG 7675

Fot. Umowa o współpracy została podpisana 6 kwietnia 2018 roku.
Od lewej: Marcin Denkiewicz - Prezes ECO Logistyka, JM Rektor UO Prof. dr hab. Marek Masnyk, Monika Stypułkowska - Członek Zarządu ECO SA ds. Ekonomicznych

Do góry