Aktualności

ECO w modernizacyjnej ofensywie

Energetyka Cieplna Opolszczyzny na szeroką skalę remontuje i modernizuje majątek ciepłowniczy, wykorzystując rekordowo wysokie dotacje, które spółka pozyskała w ubiegłym roku na realizację na terenie Opola wielu projektów, których priorytetowym efektem ma być bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła oraz ochrona środowiska naturalnego.
Korzystając z letniej aury w całym Opolu prowadzone są obecnie prace obejmujące zarówno modernizację sieci ciepłowniczych jak również budowę przyłączy i zastępowanie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, pozwalającymi ograniczyć zużycie ciepła i co za tym idzie zmniejszyć opłaty po stronie odbiorców.
Na opolskim osiedlu im. Armii Krajowej dobiega końca rozbicie kolejnego węzła grupowego. Nowe węzły indywidualne zostaną ulokowane bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach, co pozwoli na dostosowanie ilości dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, poprawi komfort i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Od 2017 roku w tym rejonie wykonane zostały indywidualne przyłącza do 11 budynków, zmodernizowano również niemal 3 km sieci ciepłowniczej. Obecnie modernizowany jest kolejny kilometr. Z nowych sieci ciepłowniczych, już tej zimy, skorzystają również mieszkańcy rejonów ulic Dambonia, Prószkowskiej, Grudzickiej, Powolnego, Krakowskiej i Konsularnej. W tych lokalizacjach powstanie 27 nowych węzłów indywidualnych.
Realizacja wskazanych przedsięwzięć stanowi tylko część procesów związanych z modernizacją i rozbudową sieci cieplnej. W najbliższych latach ECO zrealizuje przy dofinansowaniu, z samego tylko Funduszu Spójności, w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 44 zadania o łącznej wartości blisko 25 mln zł, z czego 15 mln zł stanowi kwota pozyskanej przez spółkę dotacji.

Zdjęcie: Trwa wymiana sieci ciepłowniczej na osiedlu im. AK w Opolu

wymiana sieci
Do góry