Aktualności

ECO stawia na kogenerację

ECO Kogeneracja pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolejnych układów kogeneracyjnych. Po Malborku i Tarnobrzegu przyszedł czas na Żary, Żagań, Nową Sól i Jelenią Górę. Rozwój układów kogeneracyjnych w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ponieważ w jednym ekologicznym źródle produkowana jest zarówno energia cieplna jak i elektryczna.
- Zastosowanie nowych układów produkcyjnych pozwoli na lokalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo -gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych z węglowych kotłowni systemowych w zakresie od około 30% w okresie zimowym i aż do 100% w okresie letnim, co de facto oznacza po prostu wyłączenie kotłowni węglowych w tym czasie – mówi Mirosław Romanowicz Prezes Zarządu ECO Kogeneracja – Uruchomienie układów kogeneracyjnych nie tylko wpłynie bezpośrednio na obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń, ale też podniesie bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej.

Osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji to główne założenie wsparcia finansowego udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tego typu inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowoczesne jednostki wytwórcze oparte będą na wysokosprawnych agregatach gazowych o łącznej mocy: w Jeleniej Górze 7,5 MW (ciepło) oraz 8,0 MW (energia elektryczna); w każdej z lokalizacji w województwie lubuskim 1,9 MW (ciepło) oraz 2,0 MW (energia elektryczna).
Całkowity koszt realizacji projektów wyniesie ponad 45 milionów złotych, z czego blisko połowa zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji. Pozostałe koszty pokryje spółka ECO Kogeneracja, należąca do Grupy Kapitałowej ECO SA.

kogeneracja tarnobrzeg

fot. Budowa źródła kogeneracyjnego ECO w Tarnobrzegu

Do góry