Aktualności

Kolejne ekologiczne modernizacje w Opolu

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała kolejną dotację na realizację dużych projektów sieciowych na terenie miasta Opola.

ECO zrealizuje 10 zadań o łącznej wartości ponad 17 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł stanowi kwota dotacji.

 

- Zadania obejmą modernizację magistralnych sieci cieplnych, budowę przyłączy i zastąpienie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, które ulokowane zostaną bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA.

Mowa jest o ponad 2500 mb sieci oraz 18 indywidualnych węzłach skutkujących likwidacją 6 węzłów grupowych.
- Realizacja zadań tego typu pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podnosi komfort i optymalizuje koszty ogrzewania mieszkań - dodaje Monika Stypułkowska, członek zarządu ds. ekonomicznych ECO SA.

Dodatkowo odbiorcy zyskają możliwość korzystania z ciepłej wody systemowej. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 180 kg, a dwutlenku węgla o 874 ton. Rocznie zaoszczędzonych zostanie około 441 ton węgla. Realizacja projektu ma się zakończyć w 2022 roku.

Środki przyznane spółce pochodzą z Funduszu Spójności w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To już czwarta umowa podpisana przez ECO i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ostatnim czasie. ECO realizuje łącznie 56 zadań, które zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a 44 z nich wynika ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (ZIT). Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Efektem realizacji tych inwestycji będzie zmniejszenie w skali roku emisji pyłów o 920 kg, a dwutlenku węgla niemal o 4000 ton. Rocznie zaoszczędzonych zostanie ponad 1800 ton węgla.

f

fot. Monika Stypułkowska i Paweł Krawczyk z zarządu ECO podpisują umowę na kolejną dotację z NFOŚIGW w Warszawie
Do góry