Aktualności

Ze smogiem czy bez? Ty wybierasz!

 

na wwwIMG 3898

 

 Jak wyglądałoby miasto bez ciepła systemowego? Otóż okazuje się, że na przykład Opole byłoby 34 razy bardziej zanieczyszczone. Są na to niezbite dowody.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny wspólnie z Miastem Opole przystąpiła do programu certyfikacyjnego realizowanego przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. W całym kraju badaniom certyfikacyjnym poddane zostanie ponad 70 przedsiębiorstw ciepłowniczych. Działania opolskiego koncernu energetycznego na polu ekologii i ochrony środowiska od lat stanowią wzór dla innych podmiotów w branży ciepłowniczej. Wszystkie zalecenia i wymagania w tym zakresie określane zarówno przez polskie jak też międzynarodowe normy prawne są w ECO wdrażane jeszcze przed czasem, aby korzyści dla środowiska osiągnięte w ten sposób były dostępne dla mieszkańców ogrzewanych miast jak najszybciej. Opolska elektrociepłownia jako pierwsza w kraju przeszła badanie i uzyskała Certyfikat redukcji emisji. Teraz specjalne certyfikaty znajdą się na opolskich budynkach ogrzewanych ciepłem systemowym z ECO.

- Choć badaniu poddawane są parametry techniczne źródła ciepła, to faktycznie jego wyniki obrazują stan powietrza wszędzie tam, gdzie to ekologiczne ciepło dociera – mówi Tomasz Piętka Dyrektor ds. Handlowych ECO – Gdyby nie podłączenie do sieci ciepłowniczej, każdy z budynków musiałby posiadać indywidualne źródło ciepła, a wówczas trudno byłoby mówić o ekologii. Użytkowników ciepła systemowego nie trzeba jednak specjalnie do niego przekonywać. Jego ekologiczny wymiar nie jest bowiem jedynym atutem – jest ono w stosunku do innych dostępnych sposobów ogrzewania znacznie bardzie komfortowe, niezawodne i bezpieczne.

- Certyfikat redukcji emisji ma w jasny sposób uświadomić mieszkańcom miast, że dzięki temu iż korzystają z ciepła systemowego przyczyniają się do poprawy jakości powietrza wokół nich. Mieszkają bowiem w budynkach, które nie emitują szkodliwych substancji do powietrza – mówi Małgorzata Stelnicka, Wiceprezydent Opola – Jest to również jasny przekaż dla sąsiadów. Każdy z mieszkańców poprzez swoje wybory ma realny wpływ na jakość powietrza w okolicy, w której mieszka. To nie pierwsza wspólna inicjatywa w zakresie ekologii realizowana przez ECO i Miasto Opole.

Na liście działań, które przyniosły wymierny efekt ekologiczny dla mieszkańców Opola są m.in. realizacja programu likwidacji niskiej emisji „Kawka”, czy też inicjatywa „Czyste powietrze – Oddech dla Opola”.

Do góry