Aktualności

feed-image

Centrum prasowe

ECO Kogeneracja uzyskała premię kogeneracyjną.

Będzie więcej czystej energii w Opolu. ECO Kogeneracja uzyskała premię kogeneracyjną.

ECO Kogenerecja, spółka należąca do Grupy Kapitałowej ECO znalazła się w gronie 5 firm w Polsce, które decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, uzyskały tzw. premię kogeneracyjną, czyli dopłatę do energii wytworzonej w kogeneracji.

W dniach 17-20 grudnia odbyła się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną za wytworzenie energii elektrycznej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 do 50 MW. Spółka ECO Kogeneracja uzyskała dopłatę do energii elektrycznej, która wytwarzana będzie w nowym, gazowym źródle wysokosprawnej kogeneracji powstającym w Opolu przy ul. Harcerskiej. Co jest istotne to fakt, iż uzyskane wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowego źródła kogeneracyjnego. Dzięki takiemu mechanizmowi firma będzie miała wsparcie przez cały planowany okres eksploatacji nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji (do czasu wymiany/modernizacji jednostek wytwórczych).
Dla przypomnienia, kogeneracja jest technologią, która pozwala na wytwarzanie zarówno ciepła jak i energii elektrycznej w jednym procesie produkcyjnym. Takie rozwiązanie, ze względu na oszczędność paliwa (np. gazu) jest jednym z najefektywniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów masowej produkcji energii. Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która jest pionierem rozwoju kogeneracji w Polsce, posiada obecnie 7 aktywnych źródeł tego typu.
-Wkrótce powstaną kolejne, w tym nowy układ gazowy w Opolu. - mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO SA. - Dołączy on do dwóch już istniejących na terenie Opola, które już od wielu lat produkują prąd i zapewniają komfort cieplny mieszkańcom miasta. Trzecie źródło kogeneracyjne w Opolu ograniczy konieczność pracy starszych kotłów węglowych, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. To jeden z najważniejszych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ECO - dodaje M. Romanowicz.
-Kogeneracja to bez wątpienia obszar, w którym rozwój ECO jest najbardziej dynamiczny i widowiskowy – mówi Krzysztof Diduch, prezes ECO Kogeneracji. W 2019 roku firma uruchomiła nowe źródła w Malborku i Tarnobrzegu, a za chwilę rozpocznie się budowa kolejnych na terenie woj. lubuskiego i w Jeleniej Górze. Dzięki wygranej właśnie aukcji, do listy powstających kogeneracji, dopisujemy również nowe źródło w Opolu.

Konkurs Kraina Ciepła

W dniach 6.12 - 22.12 serdecznie zapraszamy na opolski Jarmark Bożonarodzeniowy "Kraina Ciepła".

Dzięki wsparciu ECO w tym roku wszyscy odwiedzający mogą bezpłatnie korzystać z koła młyńskiego.

Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs, w którym codziennie można wygrać nasze powerbanki oraz gadżety niespodzianki. 

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Konkurs KC

 

 

 

ECO z własnym prądem

W ECO powstają obecnie trzy instalacje fotowoltaiczne: w Opolu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Każda z nich ma moc około 24 kW.

Moc układów w Kluczborku i Strzelcach Opolskich została dobrana tak, aby pokryć zapotrzebowanie tych zakładów na energię elektryczną w okresie letnim. Szacunki zostały dokonane w oparciu o dotychczasowe zapotrzebowanie na moc. Instalacja powstająca w Opolu również będzie miała moc około 24 kW, jednak pokryje tylko część potrzeb opolskiej siedziby ECO i zlokalizowanej tu elektrociepłowni, bo zapotrzebowanie to znacząco różni się od potrzeb zakładów lokalnych.
- Budowa instalacji fotowoltaicznych w ECO ma charakter pilotażowy, ale nie przełomowy – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO - nie ma tu mowy o pełnym zaspokojeniu potrzeb w zakresie energii elektrycznej, bo cel realizacji tych projektów jest dużo bardziej dalekosiężny. Budując te instalacje budujemy równocześnie kapitał kompetencyjny.
Powstające układy to poligon doświadczalny dla inżynierów z Grupy Kapitałowej ECO, bowiem zostały zaprojektowane właśnie w ECO. Budowy w Strzelcach Opolskich i Kluczborku są realizowane przez zatrudnionych lokalnie pracowników ECO. I choć w Opolu inwestycję zrealizuje firma zewnętrzna, to w przyszłości pracownicy techniczni z Grupy będą zajmować się serwisowaniem i obsługą wszystkich instalacji. To spora porcja nowych umiejętności dla opolskich ciepłowników.
- Inwestycja w rozwój naszych pracowników to najlepszy kapitał do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej ECO – dodaje Mirosław Romanowicz - to inwestycja przynosząca największe zyski, choć nie można na nią patrzeć wyłącznie przez pryzmat przepływów finansowych.
Realizacja trzech systemów ogniw fotowoltaicznych wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 59 ton w skali roku.
- Rynek ciepła w Polsce ewoluuje nieustannie – mówi Mirosław Romanowicz - zmieniają się technologie, ale też priorytety klientów. Od kilku lat przy wyborze ogrzewania brane jest pod uwagę obciążenie środowiska związane z jego wytworzeniem, a kryterium związane z ekologią znacząco zyskuje na wartości w porównaniu do kryterium związanego z ceną.
Inwestycje zostaną oddane do użytku z końcem 2019 roku.

Montaż PV w Opolu

zdjęcie powyżej: Montaż instalacji w Opolu

 

2

zdjęcie powyżej: Elementy instalacji w Strzelcach Opolskich

 

3

zdjęcie powyżej: Instalacja w Kluczborku

BAT na spaliny

BAT na spaliny

Zabudowa instalacji odazotowania i odsiarczania spalin w ramach wypełnienia wymagań konkluzji BAT to jeden z inwestycyjnych priorytetów ECO. Nakłady na inwestycję sięgać będą 30 mln zł, nie przełożą się jednak na ceny ciepła.

Koszt inwestycji jest duży, ale zakładany efekt ekologiczny doprawdy imponujący: emisja NOx zostanie zredukowana z 400 na 170 mg/Nm3, siarki z 1300 na 160 mg/Nm3, , a pyłów z 100 do 25 mg/Nm3.

W ECO dobiegają końca przygotowania do rozpoczęcia budowy instalacji odsiarczania i odpylania kotłów zainstalowanych w opolskiej elektrociepłowni.

- Zakładamy budowę takich instalacji na kotłach OR40 i WR25 nr 3 w Opolu przy Harcerskiej 15 – mówi Mirosław Romanowicz Członek Zarządu ds. Operacyjnych ECO SA – W osobnym postępowaniu przetargowym szukać będziemy wykonawcy instalacji odazotowania.

Dotychczas odbyło się już kilka spotkań w formule dialogu technicznego, aby zbadać wszystkie dostępne na rynku technologie. Wybór najlepszej technologii nie jest jednak sprawą jednoznaczną, ponieważ proponowane technologie są technologiami młodymi i tym samym i brakuje danych dotyczących długoterminowego funkcjonowania i związanych z tym kosztów. ECO zakłada, że w zakresie odsiarczania wykorzystana zostanie metoda półsucha. Do redukcji siarki w spalinach wykorzystane będzie wapno, a odpadem będzie mieszanka gipsu i pyłu. Zabudowany zostanie reaktor odsiarczający i rozbudowane będą instalacje odpylania. Wg przyjętych założeń 100% spalin będzie przechodzić przez filtry workowe. Odazotowanie odbywać się będzie poprzez wtrysk substancji redukującej NOx do komory spalania. ECO wykorzysta albo wodę amoniakalną, albo mocznik. W tym zakresie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, bo obie technologie dają gwarancję redukcji NOx do wymaganych poziomów. W minionych latach na kotłach w Opolu prowadzone były badania naukowe, a ich wyniki okazały się obiecujące.

Niezależnie od prowadzonych w ECO prac przygotowawczych do budowy instalacji odsiarczania i odazotowania, na terenie elektrociepłowni przy ul. Harcerskiej prowadzony jest kolejny projekt badawczy w tym zakresie.

- Na kotle WR25 nr 4, wspólnie z konsorcjum Instytutu Energetyki i firmy Budimex prowadzimy projekt badawczy zakładający odsiarczanie i odazotowanie w jednym procesie – mówi Mirosław Romanowicz – jeśli wyniki tych badań potwierdzą założenia, to będziemy mieli nowatorską i rewolucyjną technologię. Niestety na wyniki tych badań musimy poczekać do listopada. Jest to jednak termin, który nie wyklucza udziału konsorcjum w postępowaniu.

Wydatki na modernizacje w zakresie ochrony środowiska, choć spore, nie będą miały znaczącego wpływu na ceny w branży ciepłowniczej. Dominującym elementem wpływającym na ceny ciepła pozostają wciąż koszty paliwa na rynkach lokalnych i światowych, jak również koszt zakupu uprawnień do emisji CO2. W ostatnim czasie ECO przeprowadziło szereg inwestycji redukujących ponad czterokrotnie emisję pyłu we wszystkich użytkowanych instalacjach, co nie odbiło się na cenach dla klientów. Natomiast z tytułu spełnienia wymagań konkluzji BAT globalnie należy spodziewać się raczej oszczędności w zakresie kosztów społecznych, np. w obszarze służby zdrowia, z tytułu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Na zdjęciu: elementy instalacji badawczej

Elementy instalacji badawczej

Małe wielkie rewolucje w energetyce. Zakończono drugą edycję Warm Up Your Business!

Małe wielkie rewolucje w energetyce. Zakończono drugą edycję Warm Up Your Business!

25 czerwca, podczas uroczystej gali finałowej ogłoszono wyniki drugiej edycji konkursu na najlepszy pomysł na biznes w dziedzinie energetyki. Organizatorem konkursu jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA oraz Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. W konkursie udział brali młodzi innowatorzy, którzy mają konkretny pomysł na to, w jaki sposób można poprawić współczesną energetykę z korzyścią dla konsumentów i środowiska.

Spośród siedmiu zakwalifikowanych projektów wybrano trzy, których autorów uhonorowano nagrodą pieniężną. 

Nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymali Arkadiusz i Joanna Zemlak oraz Rafał Juszko za projekt pt. „Przydomowy panel wiatrowy”. „Postanowiliśmy stworzyć prostą i tanią technologię niewielkich turbin wiatrowych pracujących przy niskich prędkościach wiatru, które łatwo wkomponować w otoczenie” – mówią o swoim pomyśle autorzy. Zaprojektowana w układzie pionowym turbina wiatrowa połączona z prądnicą indukcyjną pracuje z wysoką sprawnością już przy bardzo niewielkim wietrze, którego prędkość przekracza 1 m/s. Praca turbiny jest bezszelestna i pozbawiona szkodliwego dla człowieka tzw. efektu migania. Każda z turbin o wysokości 150 cm i średnicy 10 cm może być łączona z innymi tworząc większe moduły. Można je z łatwością instalować w ogrodzeniu oraz w postaci wolnostojących pergoli. Koszty takiego rozwiązania również mają być konkurencyjne. Przykładowo panel o mocy 300 W (250 x 153 cm) będzie kosztował około 900 zł.

Nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu: Mateusz Boroch i Anthony Weineis. Ich pomysł to ekologiczny budynek mieszkalny wykonany ze składanych na miejscu wielkogabarytowych przestrzennych prefabrykatów rekartonowych. „Hamster House – polski dom prefabrykowany z rekartonu” (bo taką nazwę nosi zwycięski projekt) składa się z jednolitych elementów prefabrykowanych z rekartonu wraz z wkładem ze styropianu trzeciej generacji. Projekt wyróżnia zastosowanie, jako budulca nowatorskiego materiału oraz technologia wykonania, które wpływają na jego przyjazność dla środowiska, stosunkowo niskie koszty produkcji i zaskakująco dużą szybkość wykonania. Co ciekawe budynek wykonany w zaprezentowanej technologii podlega recyklingowi – po zużyciu technicznym budynku jego odpady stają się surowcem dla nowego budynku.

Nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał Semen Kalinichenko z Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu. Projekt pn. „Energia z mleka” to pomysł na zagospodarowanie energii cieplnej powstającej w przedsiębiorstwach mleczarskich w procesie chłodzenia mleka. „Przy chłodzeniu powstają duże ilości energii cieplnej, która często jest traktowana, jako energia odpadowa i wyrzucana do atmosfery. Wykorzystanie pomp ciepła pozwala na zagospodarowanie tej energii do podgrzania wody technologicznej” – mówi autor projektu. Takie rozwiązanie generuje zarówno efekty ekonomiczne jak i środowiskowe pozwalając oszczędzić zasoby energetyczne przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że (według autora pomysłu) obecnie na chłodzenie mleka i ogrzewanie wody technologicznej w przedsiębiorstwach mleczarskich zużywane jest aż 65% energii – jest, więc gdzie oszczędzać.  

Innowacje w obszarze produkcji energii, technologie oszczędne i przyjazne dla środowiska, wydajna i efektywna organizacja - kreowanie dokładnie takiej wizji przyszłości w dziedzinie energetyki to główny cel, jaki stawiają przed uczestnikami organizatorzy programu akceleracyjnego „Warm up your business”. Dwie zrealizowane edycje wskazują wyraźnie, że poprzez budowę ekosystemu startupowego cel ten udaje się osiągać. Dlatego też organizatorzy i pomysłodawcy konkursu, Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA oraz PNT w Opolu, już teraz zapowiedziały kontynuację współpracy ogłaszając rozpoczęcie prac nad trzecią edycją konkursu.

ECO dysponuje fachową wiedzą i doświadczeniem w branży energetycznej oraz zabezpieczeniem środków finansowych potrzebnych do realizacji programu. - Innowacyjność i ekologia to obszary, które są niezwykle istotne w prowadzonej przez nas działalności – mówi Paweł Krawczyk Członek Zarządu ds. Operacyjnych ECO SA – dlatego chcemy je w takiej formie promować zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy wchodzą lub za chwilę wejdą na rynek pracy w naszej branży.

- Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem, które pozwala na wyszukiwanie biznesowych pomysłów innowacyjnych na wczesnym etapie organizacji, które mogą być w przyszłości objęte finansowaniem z odpowiednich Programów Operacyjnych lub finansowaniem odrębnym z funduszy inwestycyjnych - mówi prof. Jarosław Mamala, prezes zarządu Parku Naukowo Technologicznego w Opolu, jeden z pomysłodawców konkursu.

Szczegóły programu są dostępne na stronie www.warmupbiznes.pl

Prezentacje finałowych pomysłów biznesowych dostępne są na kanale YouTube ECO Relacje pod tym linkiem.

Uczestnicy gali Warm Up

Do góry