Aktualności

feed-image

Centrum prasowe

Rekordowa dotacja na ekologiczne modernizacje w Opolu

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała rekordową dotację na realizację dwóch dużych projektów sieciowych na terenie miasta Opola.

ECO zrealizuje w ramach projektów 44 zadania o łącznej wartości blisko 25 mln zł, z czego 15 mln zł stanowi kwota dotacji.

Zadania obejmą modernizację sieci cieplnych, budowę przyłączy i zastąpienie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, które ulokowane zostaną bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach. Pozwoli to na jeszcze lepsze dostosowania parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Dodatkowo pozwoli to na rozszerzenie oferty spółki o dostawę ciepłej wody systemowej.
- Inwestycje i modernizacje sieci ciepłowniczych mają na celu ograniczenie strat energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w miastach i są przez naszą spółkę realizowane bardzo konsekwentnie od wielu lat – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA – jednym z efektów projektów modernizacyjnych realizowanych w ramach przyznanej dotacji będzie zmniejszenie zużycia paliwa o około 1300 ton węgla rocznie, a to przekłada się na bardzo wymierny efekt ekologiczny.

 

Wymiana sieci na os. im. AK w Opolu

Fot. Wymiana sieci na osiedlu AK w Opolu

Realizacja inwestycji zakończy się w 2023 roku. W ich efekcie zmodernizowanych zostanie m.in. blisko 10 km sieci cieplnych w Opolu. Zlikwidowane zostaną również 34 grupowe węzły cieplne, a w zamian za nie zostanie zainstalowanych 135 węzłów indywidualnych, co przyniesie przede wszystkim spore oszczędności dla klientów. Zakończenie inwestycji oznaczać będzie dla mieszkańców Opola zmniejszenie emisji CO2 o ponad 2700 ton rocznie i spadek emisji pyłów o ponad pół tony rocznie. Ograniczeniu ulegnie również emisja innych gazów i zanieczyszczeń powietrza.

Środki przyznane spółce pochodzą z Funduszu Spójności w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie 44 zadania planowane do realizacji w ramach przyznanych dotacji zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola oraz wpisane do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (ZIT).

Rusza nabór wniosków na ekologiczne dotacje dla mieszkańców Opola

Już 1 sierpnia startuje program „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” realizowany wspólnie przez Miasto Opole i Energetykę Cieplną Opolszczyzny.

 

Od 1 sierpnia w mobilnym punkcie informacyjnym ECO w Strefie Ciepła na opolskim Rynku mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami programu i procedurą jaka towarzyszy jego realizacji. Ci z opolan, którzy kwalifikują się do skorzystania z dotacji uzyskają pomoc w wypełnieniu stosownej deklaracji, którą następnie należy złożyć w pokoju 319 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.


Po weryfikacji zebranych deklaracji mieszkańcy zainteresowani dotacjami zostaną poinformowani o naborze wniosków, poprzez m.in. ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
- Zależy nam bardzo, aby ze środków skorzystało jak najwięcej osób. Każdy wniosek będzie dokładnie analizowany – mówi Małgorzata Rabiega, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM – Należy jednak pamiętać, że korzystamy ze środków publicznych, których wydatkowanie jest ujęte w ramy nie do pominięcia, na przykład termin rozliczenia dotacji – dodaje.

Tegoroczne inwestycje muszą zostać wykonane do 30 listopada 2017 roku i rozliczone do końca roku, ale składane deklaracje mogą dotyczyć również realizacji przyszłorocznych.

- W zależności od wybranego źródła ciepła czas realizacji inwestycji może być różny, zależny od procedur obowiązujących po stronie innych uczestników procesu np. Zakładu Gazowniczego w przypadku ogrzewania gazowego. ECO oferuje bowiem nie tylko ciepło systemowe, ale pełen wachlarz sposobów ogrzewania, dla których przewidziano wsparcie w programie – przypomina Monika Kowalczyk, kierownik działu handlowego ECO SA - Ogrzewanie to bowiem produkt długoterminowy, obliczany na wiele lat bezawaryjnego działania i dlatego inwestując w jego wymianę warto poświęcić więcej czasu i otrzymać komfortowe rozwiązanie.

Program „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” wypełnia lukę po wygaszanym obecnie programie likwidacji niskiej emisji „Kawka”, wypiera również realizowany dotychczas przez miasto system dotacji w zakresie wymiany źródeł ciepła, na zadania zrealizowane przed podpisaniem umowy doatcji.

- Cieszy nas profesjonalne wsparcie w ramach współpracy z ECO i wszystkim korzystającym z programu je polecamy. Przy korzystaniu z dotacji np. na kocioł na paliwo stałe, spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą bardzo ważnym jest przed zapłatą faktury za taki kocioł, sprawdzenie czy sprzedawca wystawi nam deklaracje zgodności CE, potwierdzającą że kocił spełnia 5 klasę. Zdarza się, że wystawiane przez firmy deklaracje, nie dotyczyły zakupionego przez wnioskodawcę kotła albo parametry techniczne kotła ujęte w deklaracji nie zgadzały się z parametrami urządzeń – zwraca uwagę Małgorzata Rabiega.
- Skorzystanie z pomocy naszych specjalistów gwarantuje wyeliminowanie takich przypadków i skuteczność w pozyskaniu dotacji – dodaje Monika Kowalczyk z ECO.

Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości co do wyboru nowego źródła ciepła, ECO oferuje specjalistyczną pomoc. Uzbrojeni w szeroką wiedzę z zakresu źródeł ogrzewania energetycy przeprowadzą wizję lokalną i zaproponują optymalne z punktu widzenia technicznego, ekologicznego i ekonomicznego rozwiązanie. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku o dotację i podpisanie umowy na realizację inwestycji, przy czym jej wykonawcą może być zarówno ECO, jak też dowolnie wybrana firma czy osoba. W przypadku wyboru ECO w zakresie wykonawstwa mieszkańcy Opola mogą dodatkowo liczyć na pomoc w załatwieniu formalności związanych z pozyskaniem dodatkowych, preferencyjnych źródeł finansowania, np. z WFOŚiGW, w kwocie nie przewyższającej kosztów całej inwestycji.

Zarówno Miasto Opole jak i ECO już teraz zapowiadają kontynuację programu w latach kolejnych. Więcej nt. samego programu można przeczytać na stronie www.ecosa.pl/oddechdlaOpola

Przypomnijmy, że porozumienie dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i Zarząd Energetyki Cieplnej Opolszczyzny już w czerwcu. Głównym założeniem programu jest eliminacja zanieczyszczeń pyłowych z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, jak też ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie norm jakości powietrza w Opolu. To wszystko za sprawą systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu i montażu proekologicznego systemu ogrzewania. Partnerzy projektu „Czyste powietrze – Oddech dla Opola” przygotowali dla mieszkańców miasta zmagających się z eksploatacją przestarzałych pieców kompleksową usługę. Miasto Opole gwarantuje wysokie dotacje celowe, a pracownicy ECO pomogą w doborze optymalnego sposobu ogrzewania, przeprowadzeniu procedury pozyskania środków i realizacji przedsięwzięcia.

Rekordowy zysk i zmiany w radzie nadzorczej ECO

Energetyka Cieplna Opolszczyzny kolejny rok z rzędu zakończyła rekordowym zyskiem. W 2016 roku ciepłownikom w całym kraju sprzyjały zarówno warunki pogodowe, jak też korzystne warunki cenowe w zakresie paliw. Rekordowa pod względem czasu trwania jak i temperatur zima, spowodowała znaczący w stosunku do lat ubiegłych wzrost sprzedaży zarówno energii cieplnej, jak również elektrycznej.

Energia w ECO jest bowiem od lat produkowana w źródłach kogeneracyjnych, co stanowi ważny element kształtowania polityki proekologicznej oraz cenowej. Nie bez znaczenia jest stały wzrost liczby klientów naszej spółki i dobre wyniki Grupy Kapitałowej ECO. Ponad połowa zysku to dywidendy ze spółek zależnych. W 2016 roku ECO dwukrotnie obniżała ceny swoich produktów dla klientów. Mieszkańcy Opola w skali roku uzyskali łącznie 3% oszczędności na rachunkach za ciepło, a ECO wydała w tym czasie ponad 20 mln zł na inwestycje zarówno w niezawodność i bezpieczeństwo dostaw, ale też w ochronę środowiska.

Zysk spółki za 2016 rok przekroczył 38 mln zł (zysk netto za 2015 r. wyniósł przeszło 33 mln zł). Dla akcjonariuszy spółki oznacza to solidny zastrzyk finansowy w postaci dywidendy w wysokości niemal 32,5 mln zł, z doskonałej inwestycji, jaką są akcje Energetyki Cieplnej Opolszczyzny. Budżet największego akcjonariusza ECO - Miasta Opola zasili ponad 17 milionów, a drugi co do wielkości właściciel akcji ECO otrzyma ponad 15 mln zł dywidendy za 2016 rok.
W ECO tymczasem dobiegają końca prace w zakresie budowy nowej wieloletniej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej ECO. W zmieniającym się otoczeniu ekonomiczno - prawnym jej założenia oscylować będą wokół stałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych ogrzewanych przez ECO miast.

W związku z potrzebą pogłębienia relacji między największymi akcjonariuszami Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA, została podjęta wspólna decyzja o wejściu Pana Arkadiusza Wiśniewskiego do rady nadzorczej spółki. Efektywna współpraca między akcjonariuszami jest kluczowa dla dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a obecność Prezydenta Opola w radzie, podobnie jak przedstawiciela drugiego największego akcjonariusza dra Andreasa Reichela, będzie tego najlepszym potwierdzeniem. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski jest członkiem rady nadzorczej od 22 czerwca.

Czyste powietrze dla Opola

W jubileuszowym dla Opola roku odbywa się w naszym mieście sporo różnych wydarzeń. Większość w pięknych opolskich plenerach. Korzystając z aktywności na świeżym powietrzu warto pomyśleć o zimie i już teraz zadbać o to, by czyste powietrze w Opolu miało szansę stać się całorocznym standardem.

Realizowany wspólnie przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny i Miasto Opole program "Czyste powietrze - oddech dla Opola" to inicjatywa zmierzająca do poprawy stanu jakości powietrza w Opolu. Program jest pakietem kompleksowych działań i konkretnych kwot wsparcia dla wszystkich tych, którzy zdecydują się zrezygnować z nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i zamienić je na jedno z ekologicznych rozwiązań. A jest w czym wybierać. 

22 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski oraz Zarząd ECO SA podpisali porozumienie dotyczące realizacji programu, któy oficjalnie ma ruszyć z początkiem sierpnia.

Zgodnie z ustaleniami kluczowym elementem programu będzie dofinansowanie Miasta, które będzie można uzyskać na podłączenie do ciepła systemowego, montaż pompy ciepła, zastosowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego, jak również montaż kotła spełniającego minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Optymalne rozwiązanie jest zależne od wielu czynników. Jednak o dobór najlepszego z nich mieszkańcy Opola nie muszą się martwić. W wyborze najkorzystniejszego sposobu ogrzewania, przeprowadzeniu całej procedury pozyskania środków, a nawet w wykonaniu robót budowlanych pomoże opolanom Energetyka Cieplna Opolszczyzny.

- Wiedza i doświadczenie pracowników ECO są dostępne dla mieszkańców miasta Opola również w zakresie innych niż ciepło systemowe ekologicznych źródeł ciepła – mówi dr inż. Wojciech Radziewicz, prokurent w spółce ECO SA – Nasi inżynierowie, w każdym przypadku indywidualnie pomogą wybrać najkorzystniejsze technicznie i ekonomicznie rozwiązanie. Ze swojej strony gwarantujemy, iż każdy, kto zechce skorzystać z programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola” otrzyma pełną kalkulację kosztów i kompleksowe doradztwo. Oczywiście nasi specjaliści zajmą się również sprawami związanymi z załatwieniem wszystkich formalności związanych z finansowaniem całej inwestycji.

- W ramach działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji opracowaliśmy program wyjątkowy w skali kraju – wyjaśnia prezydent Arkadiusz Wiśniewski – Łączymy siły, aby poprzez system zachęt dla mieszkańców oraz profesjonalnego doradztwa stopniowo poprawiać jakość powietrza w mieście – dodaje.

Wsparcie finansowe Miasta Opole w programie jest bardzo atrakcyjne na tle analogicznych programów realizowanych przez samorządy w całej Polsce. Na przykład wspólnota mieszkaniowa składająca się z 10 lokali może liczyć na dofinansowanie do budowy węzła cieplnego oraz wykonanie wewnętrznych instalacji w częściach wspólnych i w lokalach, w wysokości do 50 tysięcy złotych, w przypadku podłączenia do ciepła systemowego. Indywidualni odbiorcy ciepła będą mogli na przykład skorzystać z dofinansowania do zakupu i instalacji ogrzewania gazowego w wysokości do 7 tysięcy złotych. Tyle samo otrzymają osoby, które zdecydują się na instalację np. pompy ciepła. Dodatkowo opolanie mogą skorzystać z innych źródeł finansowania, jak na przykład preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w Opolu. Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności oferuje ECO.

- W ramach realizacji programu będziemy prowadzić działania edukacyjne, powstaną też mobilne punkty informacyjne ECO, dostępne dla mieszkańców Opola podczas miejskich wydarzeń plenerowych - dodaje Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO SA - Mało kto myśli latem o smogu, ale kiedy zaczynamy go już czuć jest za późno na kompleksowe i skuteczne działania – podsumowuje - w tym zakresie, z całą mocą działa zasada, która mówi że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Więcej informacji tutaj

oddech dla Opola

ECO i UO przygotowały studentów do pracy

Na kserowaniu się nie znają za to wiedzą, w jaki sposób można w praktyce zapewnić w firmie wysokie standardy w zakresie logistyki i ochrony środowiska. 31 studentów Uniwersytetu Opolskiego odbyło praktyki w ECO w ramach projektu „Gotowi na rynek pracy!”. Program praktyk został przygotowany przez specjalistów z ECO we współpracy z kadrą naukową Uniwersytetu Opolskiego.Praktyki w ECO odbywały się w dwóch spółkach będących częścią Grupy Kapitałowej ECO – ECO SA i ECO Logistyka sp. z o.o. Łącznie każdy ze studentów pracował w firmie 100 godzin. Praktyki zostały podzielone na dwa etapy, tak, aby dać uczestnikom możliwie najpełniejsze przygotowanie zawodowe. Etap pierwszy objął szkolenia przystanowiskowe. Każdy z uczestników został przeszkolony w pracy na pięciu różnych stanowiskach związanych ze swoją specjalizacją. Etap drugi to tzw. case study – studenci wraz z opiekunem ze strony przedsiębiorstwa przeprowadzali analizę i przygotowywali rozwiązanie praktycznego problemu występującego w ECO.

Studenci pracowali w kilkuosobowych grupach. Każda grupa pracowała wspólnie ze specjalistami z ECO wykonując pracę, która faktycznie wykonywana jest w ECO. W programie praktyk znalazły się m.in.:

1.      Przygotowanie dokumentacji do rozszerzenia zakresu akredytacji Laboratorium Ochrony Środowiska ECO Logistyka Sp. z o.o.

2.      Optymalizacja rocznych dostaw węgla do wybranych ciepłowni w grupie kapitałowej z uwzględnieniem zmiennych warunków zaopatrzenia.

3.      Analiza ustawień powietrza podmuchowego dla kotła parowego OR50 N zainstalowanego na elektrociepłowni ECII Opole.

4.      Analiza monitorowania i raportowania emisji CO2 na przykładzie instalacji spalania paliw.

Projekt „Gotowi na Rynek Pracy!” jest kolejnym, który ECO realizuje wspólnie z opolskimi uczelniami. Ostatnie lata były okresem intensywnej współpracy z Uniwersytetem Opolskim. Firma aktywnie wspierała sport akademicki, którego owocem było utworzenie siatkarskiej drużyny kobiet ECO UNI Opole. ECO jest również jednym z głównych partnerów nowopowstającego kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego oraz sponsorem wyposażenie pracowni kryminalistyki, która już teraz służy studentom Wydziału Prawa i Administracji. Firma współpracuje także z Politechniką Opolską wspólnie realizując innowacyjne projekty badawcze oraz edukacyjne.

Do góry