Aktualności

Firma Przyjazna Klientowi

Już po raz ósmy Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA przeszła pozytywną weryfikację wśród swoich klientów i nadal może się posługiwać tytułem „Firmy Przyjaznej Klientowi". 5.grudnia br.,  w Ministerstwie Gospodarki, odbyła się uroczysta gala, podczas której przedstawiciel ECO SA - Tomasz Piętka Dyrektor ds. Handlowych - odebrał certyfikat, upoważniający nas do posługiwania się logo tego programu przez kolejny rok.

 Firma Przyjazna KlientowiBadanie poprzedzające wydanie pozytywnej rekomendacji do przyznania ECO SA tytułu „Firmy Przyjaznej Klientowi" zostało przeprowadzone na próbie 155 klientów. Respondenci wysoko ocenili ECO SA. Z badań wynika, że nasza firma jest postrzegana jako firma godna zaufania (91%), oferująca usługi wysokiej jakości (94%) oraz dobrze zaspokajająca potrzeby swoich klientów (91%).

W tegorocznym badaniu, w celu podniesienia rangi certyfikatu, Fundacja Obserwatorium Zarządzania - organizator konkursu pt. "Firma Przyjazna Klientowi", zdecydowała się na podniesienie wartości indeksu Firmy Przyjaznej Klientowi z 80% na 85%. Nasza spółka otrzymała we wszystkich badanych obszarach oceny wyższe niż 85%, czyli przekroczyła próg wymagany do uzyskania godła, osiągając indeks FPK 90%.

Do góry