CSR

Ekologia

ECO znaczy EKO. Mimo, że ponad 90% naszej energii powstaje z węgla ograniczamy jak to tylko możliwe wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Obecnie możemy pochwalić się efektami, które stawiają nas w ścisłej czołówce przedsiębiorstw energetycznych w kraju. Wartym podkreślenia jest fakt, że już teraz firma spełnia zaostrzone standardy emisji, które wchodzą właśnie w życie.
Skuteczna polityka proekologiczna, którą konsekwentnie prowadzimy od wielu lat kładzie nacisk na kompleksowe działania, wśród których najważniejszymi są:
 • Wytwarzanie energii z poszanowaniem zasobów naturalnych
 • Efektywne przesyłanie energii do odbiorców
 • Likwidacja niskiej emisji
Dzięki temu nasi Klienci mogą być pewni, że ECO, to firma, dbająca o bezpieczeństwo zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego.

Wytwarzanie z poszanowaniem zasobów naturalnych

Proces wytwarzania energii w ECO oparty jest na 3 stabilnych filarach:
 • kogeneracji
 • współpracy z OZE
 • redukcji zanieczyszczeń
KOGENERACJA

 

W ECO w jednym procesie spalania paliwa wytwarza się nie tylko energię cieplną, ale także elektryczną, która wykorzystywana jest na potrzeby własne oraz sprzedawana do Odbiorców zewnętrznych. W Grupie Kapitałowej ECO zainstalowanych jest już siedem układów kogeneracyjnych:
 1. Gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty na turbinie gazowej SGT 300 i kotle odzysknicowym HRB o mocy cieplnej 14,2 MWt i mocy elektrycznej 7,4 MWe (Opole)
 2. Węglowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty na kotle parowym OR-50N i turbinie parowej przeciwprężnej SST 300, o mocy cieplnej 30,0 MWt i mocy elektrycznej 10,9 MWe (Opole)
 3. Gazowy układ kogeneracyjny o mocy cieplnej 4 MWt i elektrycznej 4 MWe (Malbork).
 4. Gazowy układ kogeneracyjny o mocy cieplnej 4,8 MWt i elektrycznej 5,35 MWe (Tarnobrzeg).
 5. Kogeneracja węglowa oparta na trzech kotłach parowych oraz trzech turbinach parowych przeciwprężnych o łącznej mocy 75,1 MWt i 14,4 MWe (Jelenia Góra)
 6. Gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty na trzech silnikach spalinowych o łącznej mocy 6,6 MWt i 6,06 MWe (Kutno)
 7. Gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji oparty na silniku spalinowym o mocy cieplnej 0,32 MWt oraz elektrycznej 0,25 MWe (Olesno)
Wytwarzanie energii w kogeneracji, poza efektem ekonomicznym, przynosi wymierne korzyści dla środowiska naturalnego: pozwala uzyskać więcej energii użytecznej niż z procesu wytwarzania samej energii elektrycznej. Oszczędność paliwa, którą uzyskuje się tylko dzięki skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w tym samym źródle ciepła jest nie tylko oszczędnością zasobów naturalnych, ale skutkuje także znaczącym zmniejszeniem emisji wszystkich zanieczyszczeń.

 

OZE

 

W ECO w Opolu uruchomiona została Instalacja solarna, co pozwoliło na zakwalifikowanie opolskiego systemu ciepłowniczego ECO do kategorii systemów efektywnych energetycznie. Prawie 60% ciepła dla Opolan powstaje z OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji. Współpraca OZE z tradycyjnym systemem wytwarzania ciepła to innowacyjny projekt, który ECO zrealizowała korzystając wyłącznie z własnych zasobów wiedzy i technologii. Warto podkreślić, że projekt instalacji powstał na bazie wieloletnich analiz opartych na zamontowanym układzie testowym, dzięki czemu nowa instalacja solarna jest tak zaprojektowana, aby była w pełni wykorzystywana i efektywna energetycznie.

 

DSC00068

 

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ

Spaliny wydostające się kominem do powietrza zawierają cząstki pyłu, dwutlenku i tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenku azotu. Redukcja zanieczyszczeń gazowych odbywa się poprzez optymalizację procesu spalania oraz stosowanie wysokiej jakości paliwa. Aby wyeliminować zanieczyszczenia stałe na drodze między kotłem, a kominem zabudowane zostały układy filtrów i odpylaczy. W ECO stosujemy urządzenia filtrujące, które zatrzymują ponad 99% pyłu. 

Efektywne przesyłanie energii

SIECI

 

Aby efekty związane z oszczędnym i skutecznym wytwarzaniem energii nie zostały zmarnowane, w ECO przykłada się równie dużą wagę jak do wytwarzania, także do przesyłania energii. Wszystko po to, aby zagwarantować bezpieczną i bezstratną dostawę energii do ostatecznych odbiorców. W tym celu niezbędna jest dbałość o właściwy stan techniczny sieci oraz zabezpieczenie systemu przesyłu, który będzie pozwalał na szybką reakcję na awarię oraz gwarantował, że do odbiorców trafi niemal cała wyprodukowana energia. 
Przesył i dystrybucję ciepła ECO realizuje w 26 systemach ciepłowniczych, na które składa się łącznie blisko 500 km rurociągów. Ich stan techniczny musi zapewniać minimalizację strat podczas przesyłu energii. Stąd dokłada się ogromnych starań, aby wszystkie sieci były w jak najlepszym stanie technicznym. Ponadto wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione stosuje się nowoczesne sieci preizolowane, które obecnie stanowią ok. 60% ogółu sieci. Sieci preizolowane dzięki swojej budowie są dużo bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, niż wcześniej stosowane sieci kanałowe.
Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu technologii rurociągów preizolowanych, które dodatkowo wyposażone są w nowoczesne układy alarmowe informujące o nieszczelnościach udaje się minimalizować ubytki wody sieciowej. 

 

SMART GRID

 

Smart Grid, czyli inteligentne sieci, to szereg realizowanych przez ECO działań, których celem jest zapewnienie wysokiej efektywności przesyłu energii, a co za tym idzie uzyskaniu znaczących efektów ekologicznych. Smart Grid to stosowane w ECO kompleksowe rozwiązania energetyczne, pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi elementami sieci ciepłowniczej. Aby odpowiednio realizować ten proces sieci ECO wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę, która umożliwia wzajemną wymianę i analizę informacji – liczniki, sterowniki, regulatory, rejestratory, nowoczesne układy alarmowe.

Dzięki temu możliwe są:
 • Zdalna kontrola i sterowanie pracą węzłów cieplnych
 • Szybka lokalizacja awarii
 • Optymalizacja pracy siecI
 • Dynamiczne zarządzanie parametrami
 • Szybkie i łatwe generowanie raportów związanych z parametrami pracy sieci

Likwidacja niskiej emisji

Dzięki kompleksowemu, efektywnie działającemu systemowi ochrony środowiska, na który składają się: modernizacja i wymiana urządzeń, monitoring i ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez kontrolę procesu spalania, odpowiednia gospodarka paliwami oraz dążenie do dotrzymania europejskich standardów i norm środowiskowych, ciepło produkowane przez spółkę jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. Potwierdzeniem tego jest rekomendacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyłączenia do sieci ciepłowniczej. W programie „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” wskazuje się przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jako działanie sprzyjające ochronie środowiska naturalnego. Przyłączenie budynku do sieci ułatwiają środki zewnętrzne postaci dotacji oraz pożyczki – w przypadku województwa opolskiego mieszkańcy, którzy zdecydują się na rezygnację z ogrzewania węglowego i przyłączanie do sieci ECO mogą liczyć, aż na 55% dotacji i 35% pożyczki przeznaczonej na wszystkie wydatki związane z zamianą źródła ogrzewania.

 

PROGRAM "KAWKA"

 

ECO w latach 2013-2018 skutecznie realizowała program KAWKA na terenie Opola, Strzelec Opolskich, Kluczborka. Dla mieszkańców tych miast ECO SA pozyskała, aż 4,2 miliona złotych dofinansowania. Pieniądze te zostały przeznaczone na wykonanie węzłów cieplnych, instalacji wewnętrznych budynków oraz instalacji w mieszkaniach. W wyniku likwidacji 514 indywidualnych palenisk węglowych w 73 budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej do atmosfery wydostaje się, aż 2,2 tys. ton dwutlenku węgla mniej oraz 13,4 tony szkodliwego pyłu mniej – to wszystko w skali roku.

 

Podsumowanie grafika

 
 
Do góry