ECO SA

Projekty dofinansowane ze środków UE - ECO SA

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:
a) specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

„Modernizacja infrastruktry przesyłowej w Opolu - etap II i III”

pasek logotypy

Nazwa projektu: „Modernizacja infrastruktury w zakresie przesyłu w mieście Opole – kontynuacja – etap II i III

Koszt całkowity projektu (brutto):  17.086.269,00 zł                          
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  5.534.920,00 zł

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje łączenie dziesięć zadań, dotyczących modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, przewidzianych do realizacji w różnych lokalizacjach miasta Opola, tj. w rejonie ulic: Oleskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Żwirki i Wigury, Waryńskiego, Kopernika, Podgórnej i Kamiennej oraz Okulickiego, Sosnkowskiego, Wodociągowej i Koraszewskiego, w tym:
 • przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej na sieć preizolowaną wraz z przyłączami w zakresie średnic DN40/32 o łącznej długości 0,285 km,
 • przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami na sieć preizolowaną w zakresie średnic DN400/350/300 o łącznej długości 2,345 km,
 • budowę 18 szt. indywidualnych węzłów cieplnych.
Planowana modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w mieście Opole będzie obejmowała dwa typy zadań:

 • Przebudowę odcinków sieci cieplnej niskich parametrów związaną z prowadzonym w mieście Opole programem likwidacji węzłów grupowych, w tym przebudowa odcinków sieci cieplnej niskich parametrów i budowę przyłączy cieplnych oraz likwidację węzłów grupowych wraz budową indywidualnych węzłów cieplnych w rejonie ul. Krakowskiej, Żwirki i Wigury, Waryńskiego, Kopernika, Podgórnej, Kamiennej i Koraszewskiego.
 • Przebudowę odcinka kanałowej sieci cieplnej wysokich parametrów polegającą na zamianie jej na sieć wybudowaną w technologii materiałów preizolowanych w rejonie ul. Oleskiej, Katowickiej, Okulickiego, Sosnkowskiego i Wodociągowej.
Program likwidacji węzłów grupowych w mieście Opole prowadzony jest przy współpracy z zarządcami poszczególnych budynków.

Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. Projekt zakłada zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.
Cele bezpośrednie projektu to zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Opola, dzięki ograniczeniu strat przesyłu ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce tradycyjnych, izolowanych matami z wełny mineralnej, poprawie stanu technicznego istniejących sieci, ograniczeniu strat ciepła związanych z przesyłem nośnika siecią niskich parametrów, ograniczeniu ilości wody zużywanej do uzupełniania ubytków wody sieciowej, zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła poprzez wymianę starych rurociągów na odcinkach,
na których występuje istotne zagrożenie awariami, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła.

Najważniejsze wskaźniki opisujące cele projektu:

Wskaźniki produktu:
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 2,63 km
Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych – 18 szt.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 874,17 Mg /rok,
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 9 717,95 GJ/rok
Spadek emisji pyłu - 0,18 Mg/rok.

Redukcja pozostałych zanieczyszczeń:
SO2 – 2,72 Mg/rok,
NOx – 1,16 Mg/rok,
CO – 0,26 Mg/rok

 

„Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w Opolu - etap I”

logotypy ue pl

Nazwa projektu: „Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej, budowa przyłączy cieplnych i nowoczesnych węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Opolu – etap I”

Koszt całkowity projektu (brutto):  4.491.926,53 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  1.997.658,30 zł

Zakres rzeczowy projektu:

 • zakres projektu obejmuje dwa zadania dotyczące modernizacji infrastruktury ciepłowniczej przewidzianych do realizacji w rejonie ulicy Konsularnej oraz w rejonie ulicy Sosnkowskiego, w tym:
 • przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej na sieć preizolowaną w zakresie średnic DN40/32 o łącznej długości 0,31km wraz z zabudową 5 szt. indywidualnych węzłów cieplnych – likwidacja węzła grupowego przy ul. Konsularna 3 w Opolu,
 • przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na sieć preizolowaną w zakresie średnic DN350/300/250 o łącznej długości 1,01km,
 • budowę 5 szt. indywidualnych węzłów cieplnych.

Planowana modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w mieście Opole będzie obejmowała dwa typy zadań:

 • Przebudowę odcinków sieci cieplnej niskich parametrów związaną z prowadzonym w mieście Opole programem likwidacji węzłów grupowych, w tym planuje się przebudowę odcinków sieci cieplnej niskich parametrów i budowę przyłączy cieplnych oraz likwidację węzła grupowego wraz budową indywidualnych węzłów cieplnych przy ul. Konsularnej 3 w Opolu.
 • Przebudowę odcinka kanałowej sieci cieplnej wysokich parametrów polegającą na zamianie jej na sieć wybudowaną w technologii materiałów preizolowanych w rejonie Osiedla Armii Krajowej - ulicy Sosnkowskiego (przy skrzyżowaniu/rondo z ul. Okulickiego) w Opolu.

Program likwidacji węzłów grupowych w mieście Opole prowadzony jest przy współpracy z zarządcami poszczególnych budynków. 

Cel projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. Projekt zakłada zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery. 
Cele bezpośrednie projektu to zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Opola, dzięki ograniczeniu strat przesyłu ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce tradycyjnych, izolowanych matami z wełny mineralnej, poprawie stanu technicznego istniejących sieci, ograniczeniu strat ciepła związanych z przesyłem nośnika siecią niskich parametrów, ograniczeniu ilości wody zużywanej do uzupełniania ubytków wody sieciowej, zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła poprzez wymianę starych rurociągów na odcinkach, na których występuje istotne zagrożenie awariami, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła.

Najważniejsze wskaźniki opisujące cele projektu: 

Wskaźniki produktu:
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 1,32 km
Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych – 5 szt.


Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 359,05 Mg /rok,
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 3 716,24 GJ/rok
Spadek emisji pyłu - 0,08 Mg/rok.

Redukcja pozostałych zanieczyszczeń:

SO2 – 1,25 Mg/rok, 
NOx – 0,47 Mg/rok,
CO – 0,12 Mg/rok.

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola

 

FS UE loga

Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola w zakresie przebudowy sieci cieplnej, budowy przyłączy cieplnych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych

Koszt całkowity projektu (brutto): 11.810.800,00 zł                           

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  6.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje łącznie 30 zadań dotyczących modernizacji infrastruktury ciepłowniczej przewidzianych do realizacji w mieście Opolu, w tym:

 • przebudowę osiedlowych sieci ciepłowniczych niskoparametrowych na sieć preizolowaną wraz z budową przyłączy cieplnych w zakresie średnic DN100/80/65/50/40/32/25 – 4,339 km
 • likwidację 33 węzłów grupowych,
 • budowę 129 szt. indywidualnych węzłów cieplnych.


Planowana modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w mieście Opole będzie obejmowała przebudowę odcinków sieci cieplnej niskich parametrów związaną z prowadzonym w mieście Opole programem likwidacji węzłów grupowych, w tym przebudowę odcinków sieci cieplnej niskich parametrów skutkującą likwidacją węzłów grupowych wraz z budową przyłączy oraz indywidualnych węzłów cieplnych w rejonie ulic:

Kościuszki, Sądowej, Ozimskiej, 1 Maja, Grudzickiej (Osiedle Rodło), Małopolskiej, Wilsona, Prószkowskiej, Piłsudskiego, Rynku, Waryńskiego, Orzechowej, Powolnego, Niemodlińskiej, Krakowskiej, Licelanej, Sienkiewicza, Miarki, Ozimskiej, Tatrzańskiej, Chabrów, Bzów, Nysy Łużyckiej, Wrocławskiej, Andersa, Odrowążów, Konopnickiej w Opolu.

Cel projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. Projekt zakłada zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.

Cele bezpośrednie projektu to zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Opola, dzięki ograniczeniu strat przesyłu ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce tradycyjnych, izolowanych matami z wełny mineralnej, poprawie stanu technicznego istniejących sieci, ograniczeniu strat ciepła związanych z przesyłem nośnika siecią niskich parametrów, ograniczeniu ilości wody zużywanej do uzupełniania ubytków wody sieciowej, zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła poprzez wymianę starych rurociągów na odcinkach, na których występuje istotne zagrożenie awariami, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła.

Najważniejsze wskaźniki opisujące cele projektu:

Wskaźniki produktu:

Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 4,3 km

Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych – 129 szt.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 1.428,27 Mg /rok,

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 15.056,03 GJ/rok

Spadek emisji pyłu - 0,34 Mg/rok.

Redukcja pozostałych zanieczyszczeń:

SO2 – 4,21 Mg/rok,

NOx – 1,88 Mg/rok.

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opolu

Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opolu

FS UE loga

Koszt całkowity projektu (brutto): 12.980.192,91 zł                           

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  7.800.000,00 zł

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje łącznie 14 zadań dotyczących modernizacji infrastruktury ciepłowniczej przewidzianych do realizacji w czterech dzielnicach miasta Opola: Zakrzów, os. Armii Krajowej, Malinka i Zaodrze, w tym:

 • przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na sieć preizolowaną w zakresie średnic DN40/50/65/80/100/125/150/200/250/300/400 – 1,780km wraz z przebudową przyłączy cieplnych DN25/32/40/50/65/80 o łącznej długości 0,938km
 • przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej na sieć preizolowaną w zakresie średnic DN32/40/50/65/80/100/125/150/200/250 – 2,618km wraz z przebudową przyłączy cieplnych DN25/32/40/50 o łącznej długości 0,3585km
 • budowę 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych

Planowana modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w mieście Opole będzie obejmowała dwa typy zadań:
 • Przebudowę odcinków sieci cieplnej wysokich parametrów polegającą na zamianie ich na sieć wybudowaną w technologii materiałów preizolowanych wraz z przyłączami w dzielnicy Zakrzów, w rejonie ulicy Cygana, na Osiedlu Armii Krajowej (dawniej ZWM), w rejonie ulic Grota Roweckiego, Bytnara Rudego, Sosnkowskiego, Dąbroszczaków i Wiejskiej oraz w dzielnicy Zaodrze w rejonie ulicy Hallera i Dambonia.
 • Przebudowę odcinków sieci cieplnej niskich parametrów związaną z prowadzonym w mieście Opole programem likwidacji węzłów grupowych, w tym planuje się przebudowę odcinków sieci cieplnej niskich parametrów i budowę przyłączy cieplnych w rejonie ulic: Bytnara Rudego, Dąbrowszczaków, Batalionu Parasol, Skautów Opolskich, Szarych Szeregów, Bielskiej, Cieszyńskiej, Zwycięstwa i Domańskiego w Opolu oraz likwidację węzła grupowego wraz budową indywidualnych węzłów cieplnych przy ul. Zwycięstwa i Domańskiego w Opolu.

Program likwidacji węzłów grupowych prowadzony w mieście Opole obejmuje współpracę beneficjenta ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Opolu, zarządzającą budynkami na Osiedlu Armii Krajowej oraz na Osiedlu Malinka, a także z Opolską Spółdzielnią Mieszkaniową Przyszłość, zarządzającą budynkami m.in. na Osiedlu Zaodrze. 

Cel projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. Projekt zakłada zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.

Cele bezpośrednie projektu to zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Opola, dzięki ograniczeniu strat przesyłu ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce tradycyjnych, izolowanych matami z wełny mineralnej, poprawie stanu technicznego istniejących sieci, ograniczeniu strat ciepła związanych z przesyłem nośnika siecią niskich parametrów, ograniczeniu ilości wody zużywanej do uzupełniania ubytków wody sieciowej, zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła poprzez wymianę starych rurociągów na odcinkach, na których występuje istotne zagrożenie awariami, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła.

Najważniejsze wskaźniki opisujące cele projektu:

Wskaźniki produktu:

Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 5,69 km

Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych – 7 szt.

 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 1.338,59 Mg /rok,

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 14.100,24 GJ/rok

Spadek emisji pyłu - 0,32 Mg/rok.

 
Redukcja pozostałych zanieczyszczeń:

SO2 – 4,31 Mg/rok,

NOx – 1,92 Mg/rok,

CO – 0,23 Mg/rok.


Przebudowa źródła ciepła w Opolu - budowa układu wysokosprawnej kogeneracji

 

Nazwa projektu: Przebudowa źródła ciepła w Opolu - budowa układu wysokosprawnej kogeneracji

 

Budowa układu skojarzonego w Oleśnie

 

Nazwa projektu: Budowa układu skojarzonego w Oleśnie

4 olesno

Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów w ciepłowni K-1031 w Nowej Soli

Nazwa projektu: Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów w ciepłowni K-1031 w Nowej Soli

nowa

Korzyści z realizacji projektu:

1. Ograniczenie emisji pyłu o 5,93 ton/rok
2. Dotrzymanie przyszłych, obowiązujących od 1.styczna 2016r. standardów emisyjnych dla pyłu (tj. 100mg/Nm3 w suchych gazach odlotowych, pop przeliczeniu na 6% zawartości tlenu)


Przebudowa źródła ciepła w Kętach

Nazwa projektu: Przebudowa źródła ciepła w Kętach

kety ost

Korzyści z realizacji projektu:

1.Ograniczenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza:
- dwutlenek siarki 35,1 ton/rok
- tlenki azotu 0,4 ton/rok
- pyły 6,7 ton/rok
- dwutlenek węgla 252,8 ton/rok

2. Dotrzymanie przyszłych, obowiązujących od 1. styczna 2016r., standardów emisyjnych dla pyłu (tj.100mg/Nm3 w suchych gazach odlotowych, po przeliczeniu na 6% zawartości tlenu)

 

Do góry