ECO Kogeneracja

ECO Kogeneracja

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:
a) specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

logo FE Infrastruktura i Srodowisko rgb 1UE FS rgb 1

„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Opolu”

Nazwa projektu: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Opolu”

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania. 
Dzięki równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego projekt zapewni oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

Oszczędność energii pierwotnej wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Projekt zakłada, zatem:
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • zmniejszenie emisji CO2 oraz
 • zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.
W szczególności natomiast realizacja projektu pozwoli:

a) zwiększenie udziału ciepła produkowanego w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Opole (aktualnie tylko część ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego produkowana jest w układzie wysokosprawnej kogeneracji, pozostała ilość ciepła produkowana jest przez wodne, kotły rusztowe oraz wodny kocioł pyłowy oraz w niewielkiej ilości również w instalacji OZE przez zespół kolektorów słonecznych),
b) dopasowanie instalacji do potrzeb zapotrzebowania na ciepło użytkowe (istniejące instalacje są czasami eksploatowane na poziomach obciążenia obniżających istotnie ich sprawność ogólną, a tym samym pogarszającym ich opłacalność ekonomiczną),
c) zwiększenie mocy ciepła w źródle pozwalające na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepło użytkowe,
d) poprawę wskaźników emisyjnych względem produkcji energii cieplnej z paliwa węglowego i względem produkcji rozdzielonej energii cieplnej i elektrycznej.

W rok po zakończeniu realizacji projektu zostaną poza tym osiągnięte wskaźniki rezultatu bezpośredniego takie jak:

 • spadek emisji gazów cieplarnianych - określony w przeliczeniu na emisję CO2, który oszacowano w roku docelowym na poziomie 43 199 Mg/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - oszacowane w roku docelowym na poziomie  119 561 GJ/rok.

Nakłady inwestycyjne Projektu zostały oszacowane na poziomie 34 158 524,80 zł z czego bezzwrotna dotacja ze środków UE wynosi 14 183 520,00 zł.

Loga„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze”

Nazwa projektu: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze”

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania.

Dzięki równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego projekt zapewni oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

Oszczędność energii pierwotnej wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Projekt zakłada, zatem:

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • zmniejszenie emisji CO2 oraz
 • zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.
W szczególności natomiast realizacja projektu pozwoli:

a) zwiększyć udział ciepła produkowanego w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej i dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Jelenia Góra (aktualnie całość ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego produkowana jest przez wodne kotły rusztowe, niepracujące w układzie wysokosprawnej kogeneracji),

b) dopasować instalację do potrzeb rynku ciepła w okresie letnim (w tym okresie istniejące instalacje są eksploatowane na poziomach obciążenia obniżających istotnie ich sprawność ogólną, a tym samym pogarszającym ich opłacalność ekonomiczną),

c) zwiększyć moc dostarczaną do systemu ciepłowniczego pozwalającą na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepło w sezonie zimowym,

d) poprawić wskaźniki emisyjne względem produkcji energii cieplnej z paliwa węglowego.

W rok po zakończeniu realizacji projektu zostaną poza tym osiągnięte wskaźniki rezultatu bezpośredniego takie jak:

 • spadek emisji gazów cieplarnianych - określony w przeliczeniu na emisję CO2, który oszacowano w roku docelowym na poziomie 53 301 Mg/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - oszacowane w roku docelowym na poziomie 142 087,31 GJ/rok.

Nakłady inwestycyjne Projektu zostały oszacowane na poziomie 28 369 715,15 zł z czego bezzwrotna dotacja ze środków UE wynosi 11 371 880,16 zł.

Loga

„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Nowej Soli”

Nazwa projektu: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Nowej Soli”

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania.

Dzięki równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego projekt zapewni oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

Oszczędność energii pierwotnej wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Projekt zakłada, zatem:

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • zmniejszenie emisji CO2 oraz
 • zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.
W szczególności natomiast realizacja projektu pozwoli:

a) zwiększyć udział ciepła produkowanego w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej i dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Nowa Sól (aktualnie całość ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego produkowana jest przez wodne kotły rusztowe, niepracujące w układzie wysokosprawnej kogeneracji),

b) dopasować instalację do potrzeb rynku ciepła w okresie letnim (w tym okresie istniejące instalacje są eksploatowane na poziomach obciążenia obniżających istotnie ich sprawność ogólną, a tym samym pogarszającym ich opłacalność ekonomiczną),

c) zwiększyć moc dostarczaną do systemu ciepłowniczego pozwalającą na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepło w sezonie zimowym,

d) poprawić wskaźniki emisyjne względem produkcji energii cieplnej z paliwa węglowego.

W rok po zakończeniu realizacji projektu zostaną poza tym osiągnięte wskaźniki rezultatu bezpośredniego takie jak:

 • spadek emisji gazów cieplarnianych - określony w przeliczeniu na emisję CO2, który oszacowano w roku docelowym na poziomie 13 321 Mg/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - oszacowane w roku docelowym na poziomie 35 495,56 GJ/rok.

Nakłady inwestycyjne Projektu zostały oszacowane na poziomie 9 088 196,09 zł z czego bezzwrotna dotacja ze środków UE wynosi 3 319 687,26 zł.

logosy

 

„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Żaganiu”

Nazwa projektu: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Żaganiu”

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania.

Dzięki równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego projekt zapewni oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

Oszczędność energii pierwotnej wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Projekt zakłada, zatem:

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • zmniejszenie emisji CO2 oraz
 • zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.
W szczególności natomiast realizacja projektu pozwoli uzyskać:

a) zwiększyć udział ciepła produkowanego w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, które będzie dostarczane do miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Żagań (aktualnie całość ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego produkowana jest przez wodne, kotły rusztowe niepracujące w układzie wysokosprawnej kogeneracji),

b) dopasować instalację do potrzeb rynku ciepła w okresie letnim (w tym okresie istniejące instalacje są eksploatowane na poziomach obciążenia obniżających istotnie ich sprawność ogólną, a tym samym pogarszającym ich opłacalność ekonomiczną),

c) zwiększyć moc dostarczaną do systemu ciepłowniczego pozwalającą na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepło w sezonie zimowym,

d) poprawić wskaźniki emisyjne względem produkcji energii cieplnej z paliwa węglowego.

W rok po zakończeniu realizacji projektu zostaną poza tym osiągnięte wskaźniki rezultatu bezpośredniego takie jak:

 • spadek emisji gazów cieplarnianych - określony w przeliczeniu na emisję CO2, który oszacowano w roku docelowym na poziomie 12 706 Mg/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - oszacowane w roku docelowym na poziomie 33 854,62 GJ/rok.

Nakłady inwestycyjne Projektu zostały oszacowane na poziomie 8 720 843,35 zł z czego bezzwrotna dotacja ze środków UE wynosi 3 143 984,46 zł.

logosy

 

„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Żarach”

Nazwa projektu: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Żarach”

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania.

Dzięki równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego projekt zapewni oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

Oszczędność energii pierwotnej wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Projekt zakłada, zatem:

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • zmniejszenie emisji CO2 oraz
 • zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.
W szczególności natomiast realizacja projektu pozwoli:

a) zwiększyć udział ciepła produkowanego w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej i dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Żary (aktualnie całość ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego produkowana jest przez wodne kotły rusztowe, niepracujące w układzie wysokosprawnej kogeneracji),

b) dopasować instalację do potrzeb rynku ciepła w okresie letnim (w tym okresie istniejące instalacje są eksploatowane na poziomach obciążenia obniżających istotnie ich sprawność ogólną, a tym samym pogarszającym ich opłacalność ekonomiczną),

c) zwiększyć moc dostarczaną do systemu ciepłowniczego pozwalającą na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepło w sezonie zimowym,

d) poprawić wskaźniki emisyjne względem produkcji energii cieplnej z paliwa węglowego.

W rok po zakończeniu realizacji projektu zostaną poza tym osiągnięte wskaźniki rezultatu bezpośredniego takie jak:

 • spadek emisji gazów cieplarnianych - określony w przeliczeniu na emisję CO2, który oszacowano w roku docelowym na poziomie 12 706 Mg/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - oszacowane w roku docelowym na poziomie 33 854,62 GJ/rok.

Nakłady inwestycyjne Projektu zostały oszacowane na poziomie 9 640 352,20 zł z czego bezzwrotna dotacja ze środków UE wynosi 3 586 181,46 zł. 

 

Loga 

 „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Tarnobrzegu”

Nazwa projektu: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Tarnobrzegu”

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania.

Dzięki równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego projekt zapewni oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

Oszczędność energii pierwotnej wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Projekt zakłada, zatem:

-      zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,

-      zmniejszenie emisji CO2 oraz

-      zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.

W szczególności natomiast realizacja projektu pozwoli:

a)   zwiększyć udział ciepła produkowanego w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej i dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Tarnobrzega (aktualnie całość ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego produkowana jest przez wodne kotły rusztowe, niepracujące w układzie wysokosprawnej kogeneracji),

b)   dopasować instalację do potrzeb rynku ciepła w okresie letnim (w tym okresie istniejące instalacje są eksploatowane na poziomach obciążenia obniżających istotnie ich sprawność ogólną, a tym samym pogarszającym ich opłacalność ekonomiczną),

c)   zwiększyć moc dostarczaną do systemu ciepłowniczego pozwalającą na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepło w sezonie zimowym,

d)   poprawić wskaźniki emisyjne względem produkcji energii cieplnej z paliwa węglowego.

W rok po zakończeniu realizacji projektu zostaną poza tym osiągnięte wskaźniki rezultatu bezpośredniego takie jak:

-        spadek emisji gazów cieplarnianych - określony w przeliczeniu na emisję CO2, który oszacowano w roku docelowym na poziomie 34 766 Mg/rok,

-        zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - oszacowane w roku docelowym na poziomie 92 097,3 GJ/rok.

Nakłady inwestycyjne Projektu zostały oszacowane na poziomie 19 165 392,64 zł z czego bezzwrotna dotacja ze środków UE wynosi 7 584 347,90 zł.

 

„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku”

 

Nazwa projektu: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku” 

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania.

Dzięki równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego projekt zapewni oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.

Oszczędność energii pierwotnej wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Projekt zakłada, zatem:

- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,

- zmniejszenie emisji CO2 oraz

- zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery.

W szczególności natomiast realizacja projektu pozwoli uzyskać:

a)   zwiększyć udział ciepła produkowanego w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, które będzie dostarczane do miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Malborka (aktualnie całość ciepła dostarczanego do systemu ciepłowniczego produkowana jest przez wodne, kotły rusztowe niepracujące w układzie wysokosprawnej kogeneracji),

b)   dopasować instalację do potrzeb rynku ciepła w okresie letnim (w tym okresie istniejące instalacje są eksploatowane na poziomach obciążenia obniżających istotnie ich sprawność ogólną, a tym samym pogarszającym ich opłacalność ekonomiczną),

c)     zwiększyć moc dostarczaną do systemu ciepłowniczego pozwalającą na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepło w sezonie zimowym,

d)   poprawić wskaźniki emisyjne względem produkcji energii cieplnej z paliwa węglowego.

W rok po zakończeniu realizacji projektu zostaną poza tym osiągnięte wskaźniki rezultatu bezpośredniego takie jak:

-      spadek emisji gazów cieplarnianych - określony w przeliczeniu na emisję CO2, który oszacowano w roku docelowym na poziomie 27 474 Mg/rok,

-      zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - oszacowane w roku docelowym na poziomie 72 924,97 GJ/rok.

Całkowite koszty realizacji Projektu zostały poniesione w kwocie 17 049 963,86 zł z czego bezzwrotna dotacja ze środków UE wyniosła 5 829 764,40 zł.

 

Do góry