ECO SA

Projekty ECO SA

Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej n/p na sieć preizolowaną w rejonie ulic Keplera-Sobieskiego w Żaganiu

Nazwa projektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej n/p na sieć preizolowaną w rejonie ulic Keplera-Sobieskiego w Żaganiu

Informacja o realizacji zadania i jego wpływie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego:

Koszt całkowity brutto: 121.146,86 zł

Pożyczka WFOŚiGW w Zielonej Górze: 94.600,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z dwoma przyłączami ciepłowniczymi o średnicy 2xDN125/100/50/40/25 i łącznej długości 89,2 mb, w technologii rur preizolowanych w rejonie ulic Keplera i Sobieskiego w Żaganiu, w tym:

  • przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej niskich parametrów na sieć preizolowaną w zakresie średnic 2xDN125/100/50 o długości 74,7 mb,
  • przebudowę przyłącza ciepłowniczego 2xDN40 o długości 5,9 mb do budynku przy ul. Keplera 42-43,
  • przebudowę przyłącza ciepłowniczego 2xDN25 o długości 8,6 mb do budynku przy ul. Keplera 45-46.

Cel zadania:

Celem zadania jest redukcja emisji zanieczyszczeń w wyniku przebudowy istniejącej sieci ciełowniczej wybudowanej w technologii tradycyjnej – kanałowej na sieć ułożoną z materiałów preizolowanych. Efekt redukcji zanieczyszczeń osiągnie się poprzez ograniczenie strat na przesyle ciepła o 46,488 GJ/rok, dzięki czemu nastąpi poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

Efekt ekologiczny zadania polegający na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do atmosfery to:

  • CO2 – 4,393 Mg/rok
  • SO2 – 0,022   Mg/rok
  • NOx – 0,006  Mg/rok
  • pył –   0,001  Mg/rok

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

 

Do góry