Grupa ECO

Podstawowe informacje

Kapitał zakładowy firmy wynosi 250.000 złotych 
Spółkę zarejestrował VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Opolu pod numerem
KRS 0000321123

NIP: 754 296 24 72
Regon: 160231043

Konto bankowe: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole
nr 46 1020 3668 0000 5802 0307 0158

Do góry