Grupa ECO

Władze spółki

Zarząd

  • Marcin Porzycki – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Regina Daciuk - Przewodnicząca
  • Wiesława Dudczak - Zastępca Przewodniczącej
  • Ewa Mazurkiewicz - Burzykowska - Sekretarz Rady

Zgromadzenie Wspólników

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 100%
Do góry