Grupa ECO

Dane techniczne

ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność w zakresie  wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej. Źródłem ciepła są kotły typu OKR 40/50, OR 16N wytwarzające parę o temperaturze 420°C i ciśnieniu 3,8 MPa oraz kotły wodne WR 10M. Energia elektryczna produkowana jest przy wykorzystaniu trzech turbozespołów przeciwprężnych o łącznej mocy 14,4 MWe. Para wylotowa kierowana jest do stacji wymiennikowych podgrzewających czynnik grzewczy miejskiego systemu ciepłowniczego.

Za pośrednictwem 76,3 km sieci, wytworzone ciepło jest dostarczane do 556 węzłów zlokalizowanych w obiektach miasta Jeleniej Góry i zużywane na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz technologii i wentylacji.
Klientami spółki są mieszkańcy Jeleniej Góry, a także zlokalizowane na terenie miasta przedsiębiorstwa, obiekty użyteczności publicznej i handlowo-usługowe. ECO Jelenia Góra również prowadzi zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem własnej infrastruktury elektroenergetycznej. 

W latach 2008-2014 Spółka zrealizowała program NFOŚiGW służący poprawie jakości powietrza w Jeleniej Górze. Instalacja posiada 2 stopniowy system odpylania oraz odsiarczania spalin spełniający standardy emisyjne UE.

W roku 2018 Spółka rozpoczęła realizację programu „Poprawa efektywności przesyłu w mieście Jelenia Góra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w oparciu o umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.
 
 
Do góry