Grupa ECO

Przetargi - ECO Jelenia Góra

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2019

9A.2019.JG.2
Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Budowa sieci rozdzielczej ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Pijarskiej – 1 Maja – Okrzei w Jeleniej Górze.
9A.2019.JG.2.zip

9.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  25.06.2019 r. do godz. 12:00

Budowa sieci rozdzielczej ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Pijarskiej – 1 Maja – Okrzei w Jeleniej Górze.
9.2019.JG.zip

9A.2019.JG.zip

9B.2019.JG.zip

12.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  6.06.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja elewacji południowej budynku głównego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 1 – reprofilacja konstrukcji żelbetowej oraz Reprofilacja słupów i płyt korytkowych żelbetowych hali odżużlania.
12.2019.JG.zip

19.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  24.05.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja budynku przesypowni.
19.2019.JG.zip

17.2019.JG
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym do  10.05.2019 r. do godz.15:00
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na  zaprojektowanie i wybudowanie  instalacji odsiarczania spalin oraz rozbudowy i zabudowy nowej instalacji odpylania spalin dla kotłów OKR40/50 nr 2, OR16N nr 3, WR10M nr 4 oraz WR10M nr 5 w EC Miasto w Jeleniej Górze.

17.2019.JG.pdf

15.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  15.05.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja pokrycia dachu EC w części nad RPWł6kV i laboratorium, budynku głównego EC Miasto.
15.2019.JG.zip

14.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.04.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja  budynku przesypowni.
14.2019.JG.zip

2.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2.2019.JG.zip

2.2019.JG DT K2.zip

2.2019.JG DT K3 - 1.zip

2.2019.JG DT K3 - 2.zip

2.2019.JG DT K3 - 3.zip

2.2019.JG DT K3 - 4.zip

2A.2019.JG
Zmiana terminu składania ofert do dnia 25.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2A.2019.JG.pdf

 2B.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2B.2019.JG.pdf

2C.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2C.2019.JG.pdf

2D.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2D.2019.JG.zip

Dostawy

brak ogłoszeń

Usługi

brak ogłoszeń

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

15E.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Modernizacja pokrycia dachu EC w części nad RPWł6kV i laboratorium, budynku głównego EC Miasto.
15E.2019.JG.pdf

19C.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja budynku przesypowni.
19C.2019.JG.pdf

2H.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2H.2019.JG.pdf

14D.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja  budynku przesypowni.
14D.2019.JG.pdf

6D.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
6D.2019.JG.pdf

5H.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
5H.2019.JG.pdf

3F.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3F.2019.JG.pdf

1B.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania. 

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr. 9A. 

1b.2019.JG.pdf

4C.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wykonanie projektu linii kablowych 20kV do Stacji Rozdzielczej SR20-1 w Jeleniej Górze.
4C.2019.JG.pdf

 

Do góry