Grupa ECO

Przetargi - ECO Jelenia Góra

Środki trwałe

brak ogłoszeń

Roboty budowlane

2019

14.2019.JG
Termin składania ofert do dnia  19.04.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja układu nawęglania zewnętrznego w EC Miasto w Jeleniej Górze. Zadanie nr 2 - modernizacja  budynku przesypowni.
14.2019.JG.zip

2.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2.2019.JG.zip

2.2019.JG DT K2.zip

2.2019.JG DT K3 - 1.zip

2.2019.JG DT K3 - 2.zip

2.2019.JG DT K3 - 3.zip

2.2019.JG DT K3 - 4.zip

2A.2019.JG
Zmiana terminu składania ofert do dnia 25.03.2019 r. do godz. 12:00
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2A.2019.JG.pdf

 2B.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2B.2019.JG.pdf

2C.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2C.2019.JG.pdf

2D.2019.JG
Pytanie i odpowiedź do postępowania.
Wymiana części ciśnieniowej kotłów OKR 40/50 nr 2 i OR16N nr 3 eksploatowanych w EC Miasto w Jeleniej Górze.
2D.2019.JG.zip

10.2019.JG

Termin składania ofert do dnia 8.03.2019 r. do godz. 12:00
Modernizacja pokrycia dachu EC w części nad RPWł6kV i Laboratorium, budynku głównego EC Miasto.
10.2019.JG.zip

4A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania. Zmiana terminu składania ofert do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10:00
Wykonanie projektu linii kablowych 20kV do Stacji Rozdzielczej SR20-1 w Jeleniej Górze.
4A.2019.JG.pdf

4.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 4.02.2019 r. do godz. 12:00
Wykonanie projektu linii kablowych 20kV do Stacji Rozdzielczej SR20-1 w Jeleniej Górze.
4.2019.JG.zip

1A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie 2 – Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 27szt. indywidualnych węzłów na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze”.
1A.2019.JG.pdf

1.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 4.02.2019 r. do godz. 12:00
Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie 2 – Wykonanie projektu oraz budowa, montaż i uruchomienie 27szt. indywidualnych węzłów na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze”.
1.2019.JG.zip

2018

26.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 4.12.2018 r. do godz. 9:00

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie nr 1 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze.

26.2018.JG.zip

24.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 22.11.2018 r. do godz. 9:00

Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze – Etap A

24_2018_JG.zip

24A.2018.JG

Zmiany do treści SIWZ oraz nowy termin składania ofert do dnia 23.11.2018 r do godz. 9:00

24a.2018.JG.zip


21B.2018.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.
21B.2018.JG.pdf

21A.2018.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.
21A.2018.JG.zip

21.2018.JG
Termin składania ofert do dnia 15.10.2018r. do godz. 9:00
Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.
21.2018.JG.zip


22.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 21.08.2018r. do godz. 12:00

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie EC Miasto przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze – III etap

22_2018_JG.zip

Dostawy

20A.2018.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Dostawa i zabudowa 6 szt. węzłów ciepłowniczych dla budynków w Jeleniej Górze. 

20A.2018.JG.pdf

20.2018.JG

Termin składania ofert do dnia 3.09.2018r. do godz. 12:00.

Dostawa i zabudowa 6 szt. węzłów ciepłowniczych dla budynków w Jeleniej Górze. 

20.2018.JG.zip

Usługi

6.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 11.03.2019 r. do godz. 12:00
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
6.2019.JG.zip

5.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 04.03.2019 r. do godz. 12:00
Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
5.2019.JG.zip

5A.2019.JG

Pytania i odpowiedzi do postępowania.

Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
5A.2019.JG.pdf

3E.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3E.2019.JG.pdf

3D.2019.JG
Zmiana termin składania ofert na dzień 6.02.2019 r. godz. 12:00.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3D.2019.JG.pdf

3C.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3c.2019.JG.pdf

3B.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3B.2019.JG.pdf

3A.2019.JG
Pytania i odpowiedzi do postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3a.2019.JG.zip

3.2019.JG
Termin składania ofert do dnia 29.01.2019 r. do godz. 12:00
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3.2019.JG.zip

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

6D.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
6D.2019.JG.pdf

5H.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Świadczenie usług fizycznego i technicznego dozoru mienia w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
5H.2019.JG.pdf

3F.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) w ilości 2.500 – 15.000 Mg (+/- 5%).
3F.2019.JG.pdf

1B.2019.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania. 

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr. 9A. 

1b.2019.JG.pdf

4C.2019.JG
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Wykonanie projektu linii kablowych 20kV do Stacji Rozdzielczej SR20-1 w Jeleniej Górze.
4C.2019.JG.pdf

26A.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Bohaterów Września 1939r Nr 9A. Zadanie nr 1 - Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie „Osiedla XX-lecia” w Jeleniej Górze.

26A.2018.JG.pdf

24B.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. 

Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze -  etap A.

24B.2018.JG.pdf

21F.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. 

Zasilanie w ciepło nowoprojektowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Wróblewskiego. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze - I etap.

21F.2018.JG.pdf

22D.2018.JG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego. 

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie EC Miasto przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze – III etap.

22D.2018.JG.pdf

Do góry