Grupa ECO

Władze spółki

Zarząd

  • Kamil Matolicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Andrzej Goździkowski - Przewodniczący 
  • Mirosław Romanowicz - Zastępca Przewodniczącego
  • Dariusz Klonowski - Sekretarz
  • Grażyna Kołodziej-  Członek Rady
  • Ryszard Grot - Członek Rady
  • Kazimierz Kulas - Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 100,0 %
Do góry