Grupa ECO

Władze spółki

Zarząd

  • Kamil Matolicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Bronisław Szajda - Przewodniczący 
  • Grażyna Kołodziej - Zastępca Przewodniczącego
  • Dariusz Klonowski - Członek Rady
  • Tomasz Gołębiowski -  Członek Rady
  • Mariusz Tańczuk - Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 100,0 %
Do góry