Grupa ECO

OSD - Operator Systemu dystrybucyjnego

ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
w 2012 roku rozpoczęła działalność, w segmencie dystrybucji energii elektrycznej, jako Operator Systemu dystrybucyjnego, sieciami własnymi znajdującymi się na terenie miasta Jelenia Góra.

Rozdział i dystrybucja energii elektrycznej jest realizowana na następujących poziomach napięć:
 • średnim napięciu [SN]: 6,0kV,
 • niskim napięciu [nN]   : 0,4kV.
W skład sieci elektroenergetycznej ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. wchodzą m.in.:

 • rozdzielnie elektroenergetyczne SN - 6 kV,
 • linie dystrybucyjne SN - 6kV
 • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 6/0,4 kV,
 • rozdzielnie elektroenergetyczne nN - 0,4kV
 • linie dystrybucyjne nN - 0,4kV
 • układy pomiarowo-rozliczeniowe.
ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. zajmuje się również sprzedażą energii elektrycznej. Oprócz własnego źródła energii elektrycznej spółka posiada również połączenia kablowe 6kV z siecią dystrybucyjną TAURON dystrybucja S.A. Za pomocą tych przyłączy kablowych jest realizowana wymiana energii elektrycznej (w zależności od potrzeb) pomiędzy obiema spółkami dystrybucyjnymi.

Dodatkowo oferujemy:

 • usługi związane z eksploatacją przyłączonych do sieci ECO Jelenia Góra instalacji odbiorców energii elektrycznej,
 • pomiary specjalistyczne instalacji elektrycznych

Zapraszamy wszystkich do współpracy z naszą Spółką.

Sieć dystrybucyjna ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. znajduje się na ograniczonym obszarze miasta Jelenia Góra. Proponujemy, aby procedurę przyłączenia odbiorców energii elektrycznej rozpocząć od złożenia zapytania o występowanie sieci dystrybucyjnej. Dzięki tej formule Klient jeszcze przed złożeniem wniosku o określenie warunków przyłączeniowych uzyska informację o szacunkowej wysokości opłaty przyłączeniowej i będzie miał możliwość podjęcia korzystnej dla siebie decyzji.

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej krok po kroku

 1. docZłożenie zapytania o występowanie sieci dystrybucyjnej.69.5 KB
 2. docZłożenie wniosku o określenie warunków przyłączeniowych.126.5 KB
 3. Podpisanie i realizacja umowy o przyłączenie.
 4. docZłożenie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączeniowe64.5 KBj.
 5. Podpisanie i realizacja umowy na dostawę energii elektrycznej.

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji krok po kroku

 1. docZłożenie zgłoszenia o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej117.5 KB.
  Tryb zgłoszenia stosujemy w przypadku, gdy zainstalowana moc mikroinstalacji, która ma zostać przyłączona nie jest większa niż istniejąca moc określona dla odbiorcy końcowego przyłączającego mikroinstalacje.
 2. docZłożenie wniosku o określenie warunków przyłączeniowych mikroinstalacji.112.5 KB
 3. Podpisanie i realizacja umowy o przyłączenie.
 4. Podpisanie i realizacja umowy związanej z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej.

Procedura zmiany sprzedawcy

pdfProcedura zmiany sprzedawcy 2.09 MB- Zasady i warunki zmiany sprzedawcy określają rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązująca w ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. procedura zmiany sprzedawcy.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - IRiESD

Na podstawie art.9g,ust.1 ustawy Prawo energetyczne, ECO Jelenia Góra Sp. z o.o., będąca operatorem systemu dystrybucyjnego, opracowuje i stosuje Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

 


ECO Jelenia Góra Sp. zo.o. prowadzi dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą.

Lista sprzedawców energii elektrycznej

Sprzedawcy energii elektrycznej na terenie działania ECO Jelenia Góra Sp. z .o.o.

 1. ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
 2. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
 3. PGE Obrót S.A.
 4. Energia dla firm Sp. z o.o.

Lista sprzedawców energii elektrycznej obejmuje podmioty, które zawarły z ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. umowę świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną [GUD], umożliwiającą, tym podmiotom, sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

Do góry