Grupa ECO

Podstawowe informacje

Kapitał zakładowy firmy wynosi 1. 500.000 zł
Firma jest zarejestrowana w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego w Opolu pod numerem KRS 0000441535

NIP: 775 264 47 26
Regon: 101513135

Konto bankowe: PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Katowicach
nr 53102036680000540203553385

Do góry