Grupa ECO

Przetargi - ECO Kogeneracja

{slider Roboty Budowlane}

brak ogłoszeń

{slider Dostawy}

brak ogłoszeń

{slider Usługi} 

2KG.2018
Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godz. 11:30
Wykonanie usług serwisowo-naprawczych układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe zainstalowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie przy ul. Oporowskiej 10A, wynikających  z harmonogramu przeglądów urządzeń w okresie od 45 000 h do 60 000 h.
2KG.2018.zip

{slider Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych}

brak ogłoszeń 

Do góry