Grupa ECO

Władze spółki

Zarząd

  • Krzysztof Diduch – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Andrzej Rezwiakow - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Wojciech Zachariasiewicz - Zastępca Przewodniczącego
  • Walerian Pożoga - Sekretarz Rady

Zgromadzenie Wspólników

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 100%
Do góry