Grupa ECO

Dane techniczne

ECO Kutno Sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla mieszkańców Kutna, a także zlokalizowanych na terenie miasta przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych. Spółka prowadzi także usługi w zakresie modernizacji, remontów oraz eksploatacji zleconej urządzeń ciepłowniczych odbiorców, projektowania sieci i węzłów cieplnych. Dostarcza również na rynek lokalny urządzenia ciepłownicze oraz miał węgla kamiennego.

Ciepło jest dostarczane do klientów za pośrednictwem 51,34 sieci cieplnych (45,22 km to własność ECO Kutno Sp. z o.o.) z czego 22,97 km stanowi sieć preizolowana (20,27 km sieci ECO Kutno i 2,70 km sieci obce) oraz 583 szt. węzłów cieplnych (245 szt. jest na stanie majątkowym i w eksploatacji ECO Kutno Sp. z o.o.)

ECO Kutno Sp. z o.o. wytwarza energię cieplną we własnych dwóch źródłach tj. węglowych ciepłowniach systemowych o łącznej mocy zainstalowanej 70,70 MW oraz zakupuje energię cieplną od spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECO tj. ECO Kogeneracja o łącznej znamionowej mocy elektrycznej 6,0MWe i cieplnej 6,6MWt.

Struktura paliw

tabela ECO Kutno

Pobierz informacje w formie pliku PDF

Nazwa Produkcja (GJ) Zużycie paliwa Emisja zanieczyszczeń
Miał   (Mg) Drewno (Mg) Gaz (m3) Pył (kg) SO2 (kg) NO2 (kg) CO2 (Mg) B-a-P (kg)
ECO Kutno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ####### ##### 0,1250 ####### ###### ###### ###### ##### ######
Do góry