Grupa ECO

Dane techniczne

ECO Kutno Spółka z o.o. zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla mieszkańców Kutna, a także zlokalizowanych na terenie miasta przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych. Spółka prowadzi także usługi w zakresie modernizacji, remontów oraz eksploatacji zleconej urządzeń ciepłowniczych odbiorców, projektowania sieci i węzłów cieplnych.
Ciepło jest dostarczane do klientów za pośrednictwem 51,94 km sieci ciepłowniczych (46,29 km to własność ECO Kutno Sp. z o.o.) z czego 24,37 km stanowi sieć  preizolowana (21,45 km sieci ECO Kutno i 2,90 km sieci obce) oraz 600 szt. węzłów cieplnych (253 szt. jest na stanie majątkowym i w eksploatacji ECO Kutno Sp. z o.o.).
ECO Kutno Sp. z o.o. wytwarza ciepło we własnym źródle ciepła tj. węglowej ciepłowni systemowej o łącznej mocy zainstalowanej 41,81 MW oraz zakupuje energię cieplną od spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECO SA  tj. ECO Kogeneracja, wytwarzająca ciepło i energię elektryczną w elektrociepłowni, o łącznej znamionowej mocy elektrycznej 6,0 MWe i cieplnej  6,6 MWt.

 

Struktura paliw

W nawiązaniu do §23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia  2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Spółka informuje, że struktura paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła  dostarczonego przez ECO Kutno Sp. z o.o. oraz wielkości emisji za 2019 r. kształtuje się następująco:

Nazwa

Produkcja
GJ

Zużycie paliwEmisja zanieczyszczeń

Miał
Mg

Drewno
Mg
Gaz
m3
Pył
kg
SO2
kg
NO2
kg
CO2
Mg
B(a)P
kg
ECO Kutno Sp. z o.o.475 533,0016 069,800,469 356 886,0012 548,69122 335,7184 330,5052 304,5225,71Pobierz informacje w formie pliku PDF

Do góry