Grupa ECO

Dane techniczne

 

ECO Kutno Sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla mieszkańców Kutna, a także zlokalizowanych na terenie miasta przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych. Spółka prowadzi także usługi w zakresie modernizacji, remontów oraz eksploatacji zleconej urządzeń ciepłowniczych odbiorców, projektowania sieci i węzłów cieplnych. Dostarcza również na rynek lokalny urządzenia ciepłownicze oraz miał węgla kamiennego. 

Ciepło jest dostarczane  do klientów za pośrednictwem 49,18 km sieci cieplnych (42,18 km to własność ECO Kutno)  oraz  544 szt. węzłów cieplnych (237 szt. jest na stanie majątkowym i w eksploatacji ECO Kutno). W 2014 r. Klienci spółki zakupili 379,9 tys. GJ ciepła. 

Od czerwca 2013 r. ECO Kutno wytwarza energię cieplną we własnych dwóch źródłach tj. węglowych ciepłowniach systemowych o łącznej mocy zainstalowanej 98,81 MW oraz zakupuje energię cieplną od podmiotu celowego w grupie kapitałowej ECO tj. ECO Kogeneracja, który dzierżawi od ECO Kutno układ wysokosprawnej kogeneracji o łącznej znamionowej mocy elektrycznej 6,0 MWe i cieplnej ok. 6,6 MWt.

 
 
Do góry