Grupa ECO

Przetargi - ECO KutnoŚrodki trwałe

Roboty budowlane

13K

Termin składania ofert do dnia 14.12.2018r. do godz. 10.00.
Całodobowe zabezpieczenie skutków powstałych w wyniku awarii sieci i przyłączy c.o. eksploatowanych  przez Zamawijącego, materiał własny.
13K.2018.zip
Dostawy

2018

14K

Termin składania ofert do dnia 21.12.2018r. do godz. 10:00

Sukcesywna dostawa pomp Wilo do węzłów cieplnych.

14K.2018.zip

12K

Termin składania ofert do dnia 14.11.2018r. do godz. 10:00

Dostawa preparatu do czyszczenia chemicznego wymienników ciepła

12K_2018.zip

9K

Termin składania ofert do dnia 20.07.2018r. do godz. 10.00.
Dostawa zaworów kulowych do instalacji ciepłowniczych.
9K.2018.zip

8K

Termin składania ofert do dnia 30.05.2018r. do godz. 10.00.

Sukcesywna dostawa automatyki firmy SAMASON do węzłów cieplnych.

8K.2018.zip

Usługi

 

2018

13K

Termin składania ofert do dnia 21.11.2018 r. do godz. 10:00

Całodobowy dozór osób i mienia oraz sprzątanie obiektów i posesji znajdujących się na Ciepłowni Miejskiej nr 1 przy ul. Oporowskiej 10A i Ciepłowni Miejskiej nr 2 przy ul. Metalowej 10 w Kutnie należących do ECO Kutno Sp. z o.o. 

13K.2018.zip

Pytanie i opdowiedź

1KA_2018.pdf


Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

brak powiadomień


Do góry