Grupa ECO

Władze spółki

Zarząd

  • Paweł Łuczak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Paweł Ludwik – Przewodniczący
  • Wojciech Zachariasiewicz – Zastępca Przewodniczącego
  • Marcin Sąsiadek – Sekretarz Rady
  • Agnieszka Maciejewska – Członek Rady
  • Zbigniew Wiliński - Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA – 99,18 %
  • Miasto Kutno – 0,63 %
  • Osoby fizyczne - 0,19 %

Do góry