Grupa ECO

Przetargi - ECO Logistyka

Dostawy

 

 47

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2020r. do godz. 13.00.

Dostawa węgla dla GK ECO SA w Opolu w ilości: część A - około 14100 ton, część B - około 16300 ton.

47L

Usługi

 

 48
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  01.06.2020r. do godz. 1300 .
Świadczenie usług rozładunku węgla z wagonów oraz przewozów paliwa stałego do składów opałowych ECO SA w ilości ok. 137 200 ton.
48L

49
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  01.06.2020r. do godz. 1300 .
 Świadczenie usług przewozowych transportem samochodowym węgla w ilości  ok. 6070 ton (+/- 25 %).
49L

Powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

 

brak powiadomień

Do góry