Grupa ECO

Władze spółki

Zarząd

  • Marcin Denkiewicz – Prezes Zarządu
  • Andrzej Rezwiakow - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Katarzyna Kostur - Przewodnicząca
  • Zdzisław Horwat - Zastępca Przewodniczącej
  • Jadwiga Rudzińska - Ohanowicz - Sekretarz Rady

Zgromadzenie Wspólników

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 100%
Do góry