Grupa ECO

Władze spółki

Zarząd 

  • Jan Hałuszczak – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Paweł Jasiński – Przewodniczący
  • Marcin Porzycki – Zastępca Przewodniczącego    
  • Dariusz Węgielewski – Członek Rady                      
  • Paweł Łuczak – Członek Rady                    
  • Anna Engelgardt – Członek Rady                    

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

 

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA – 99,93 %
  • Osoby fizyczne – 0,07%   

 

Do góry