Grupa ECO

Podstawowe informacje

Kapitał zakładowy wynosi 948.100 złotych i został w całości opłacony.
Spółka zarejestrowana przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Opolu pod numerem KRS 0000016151

NIP 754 033 44 12
REGON 530603030

Konto bankowe: PKO BP SA Centrum Korporacyjne
nr 25 1020 3668 0000 5202 0307 0539

Do góry