Grupa ECO

Władze spółki

Zarząd

  • Andrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Jerzy Mach – Przewodniczący
  • Beata Olszewska - Zastępca Przewodniczącego
  • Monika Kowalczyk - Sekretarz Rady

Zgromadzenie Akcjonariuszy

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA – 100%
Do góry