Grupa ECO

Energetyka Cieplna Opolszczyzny

stara cieplownia
Korzenie opolskiego ciepłownictwa sięgają końca lat 60-tych ubiegłego wieku, gdy ponad czterdzieści lat temu powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Opolu. Firma szybko rozrastała się i w 1974 roku jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej objęła swym działaniem cały region.
Przełom w strukturze własnościowej nastąpił 1 lipca 1998 roku, gdy majątek WPEC skomunalizowano, a uwłaszczone w ten sposób samorządy utworzyły Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA. 
W wyniku kolejnych przekształceń blisko połowę akcji kupił E.ON edis energia sp. z o.o - otwierając w ten sposób drogę do pełnej prywatyzacji spółki.
  
Nasza Misja
Ciepło dla wszystkich” to nie tylko hasło. Dla klientów ECO – zarówno tych przyszłych, jak i już korzystających z naszych usług – przygotowaliśmy pakiet profesjonalnych usług ciepłowniczych. Dla nas nie ma trudnych zagadnień. Dla każdego staramy się zapewnić wysokiej klasy obsługę i standardy odpowiadające zapisom Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnym z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N18001 oraz specyfikacją OHSAS 18001.

 

 

Początki działalności

Początki działalności Energetyki Cieplnej Opolszczyzny sięgają 1998 roku. W tamtym czasie była to firma o zasięgu regionalnym. Dzisiaj, w wyniku serii udanych akwizycji na rynku ciepłowniczym, już jako Grupa ECO świadczymy swoje usługi na terenie dziesięciu województw, nie rezygnując z dalszej ekspansji i dążeń w pozyskiwaniu kolejnych klientów w całej Polsce.
Tak dynamiczny rozwój był możliwy wyłącznie dzięki zaangażowaniu kadry, utrzymaniu wysokich standardów technologicznych, dbałości o interesy pracowników oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i ochrony środowiska naturalnego.
Wszystkie te cele zostały uwzględnione w strategii ECO SA, której założenia są realizowane przez podmioty wchodzące obecnie w skład Grupy Kapitałowej.
Do góry